SZKOLENIE STACJONARNE W TORUNIU

Koniec II kwartału zawsze kojarzy się z odpoczynkiem i rozpoczęciem wakacji. Jednak w tym roku upłynie on nam pod znakiem wielkich zmian legislacyjnych, ponieważ zmianie po raz trzeci ulegnie polski system podatkowy, który znacząco wpłynie na zasady obliczania wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców. Zmiana ta potocznie nazywana jest Polskim Ładem 2.0.

Kolejnymi zmianami przewidzianymi na okres wakacyjno- urlopowy jest nowelizacja kodeksu pracy w związku z koniecznością wdrożenia implementowania dyrektywy 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L. Nr 186, str. 105) oraz  dyrektywy 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L. Nr 188, str. 79). Zmiany te znacząco wpłyną na zasady zawierania i zakończenia stosunku pracy oraz wprowadzą dotąd nieznane instytucje związane z uprawnieniami rodzicielskimi pracowników.

Jednocześnie w związku z wojną w Ukrainie i licznymi zmianami polskiego prawa, wynikającymi z tego stanu rzeczy, pojawia się mnóstwo pytań, wątpliwości i rozbieżności w zakresie zatrudniania pracowników z Ukrainy i stosowania przepisów specustawy.

27-28 czerwca 2022 r.

Zapraszam na szkolenie, które odbywać się będzie w moim piernikowym mieście - Toruniu w dniach 27-28 czerwca 2022 r. Spotkamy się w 4 gwiazdkowy hotel Bulwar, mieszczący się w pięknym historycznym budynku w centrum miasta. Podczas każdego dnia szkoleń będzie dostępny bufet. Przyjazd do hotelu jest możliwy od niedzieli, 26 czerwca. Zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych. W ramach pobytu istnieje możliwość korzystania ze strefy SPA (kompleks saun). Czekają nas dwa intensywne dni szkoleniowe. Przyjedź i spędź z nami niesamowity czas w gotyckim mieście Kopernika.

W całym szkoleniu bądź też jego części można wziąć udział również wirtualnie, za pośrednictwem ClickMeeting!

Co przewiduje program?

27 czerwca omawiać będziemy zmiany w prawie pracy takie jak zawieranie i rozwiązywanie stosunku pracy, dodatkowe dni wolne na sytuacje nadzwyczajne, urlopy i inne uprawnienia związane z rodzicielstwem, zmiany w zasiłkach oraz pozostałe zmiany.

28 czerwca omawiać będziemy zmiany w systemie podatkowym takie jak zmiany mające wpływ na rozliczenie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, zmiany w kwocie zmniejszającej zaliczkę na podatek i oświadczeniu PIT-2, uporządkowanie wniosków i oświadczeń składanych przez podatnika mających wpływ na podatek, likwidacja ulgi klasy średniej, kalkulację płac oraz odbędą się warsztaty.

Jeśli pracodawca będzie finansować Twój udział w wydarzeniu i nie będzie realizował zakupu poprzez sklep, to powinien pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie odesłać go na adres: ksiegowosc@karolinaniedzielska.pl . Zakup szkolenia poprzez formularz oznacza, że faktura będzie wystawiona w dniu szkolenia. Formularze niekompletne i złożone po wyczerpaniu miejsc nie będą przyjmowane. W przypadku zapisu większej ilości osób należy dla każdej osoby z osobna wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Z uwagi na procedury, które obowiązują w Twoim miejscu pracy, potrzebujesz pisemną ofertę niniejszego szkolenia? Poniżej masz możliwość pobrania oferty szkolenia w wersji papierowej.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Szkolenie to ogromna dawka wiedzy oraz warsztaty, podczas których na gorąco przećwiczysz zdobyte umiejętności. Uczestnik szkolenia nabędzie, usystematyzuje oraz uporządkuje wiedzę z zakresu najnowszych zmian w prawie podatkowym, które będą miały wpływ na obliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, a wejdą w życie 1 lipca 2022 r. oraz 1 stycznia 2023 r.

To samo dotyczy zmian w prawie pracy, które będą wynikać z obowiązku implementowania dyrektyw unijnych do polskiego porządku prawnego i wejdą w życie 1 sierpnia 2022 r. i w sposób istotny wpłyną na nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, a także uprawnienia związane z rodzicielstwem.

2 intensywne dni szkoleń

3 wykwalifikowanych specjalistów

2 obszerne moduły szkoleniowe

60 zagadnień z zakresu zmian w prawie pracy i prawie podatkowym

warsztaty i materiały szkoleniowe

przydatny i praktyczny gift pack dla każdego uczestnika

certyfikat uczestnictwa

roczny dostęp do nagrań ze szkolenia

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest dla wszystkich, którzy mają do czynienia z prawem podatkowym i prawem pracy oraz chcą dowiedzieć się, jak wpłyną na nich zmiany, które wejdą w życie 1 lipca 2022 r. oraz 1 stycznia 2023 r., a także te, które będą wynikać z obowiązku implementowania dyrektyw unijnych do polskiego porządku prawnego i wejdą w życie 1 sierpnia 2022 r. W szczególności zainteresowani nim więc będą:

specjaliści ds. kadr i płac

księgowi

managerowie i osoby zadządzające przedsiębiorstwami

pracownicy organów państwowych, zajmujący się sprawami pracowniczymy i płacowymi

osoby, które będą miały wpływ na obliczenie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców

pasjonaci tematyki kadr i płac, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

i ogólnie wszyscy, którzy chcą nabyć, usystematyzować oraz uporządkować wiedzę z zakresu najnowszych zmian w prawie podatkowym i prawie pracy

Możesz dołączyć jeszcze przez:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

MIEJSCE SZKOLENIA

4 gwiazdkowy hotel Bulwar, mieszczący się w pięknym historycznym budynku w centrum Torunia. Podczas każdego dnia szkoleń będzie dostępny bufet: woda, kawa, herbata, ciastka, obiad. Zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych. W ramach pobytu istnieje możliwość korzystania ze strefy SPA (kompleks saun).

Osoby przyjeżdzające na szkolenie dwudniowe z noclegiem, będą miały zapewniony nocleg od 26 czerwca, tak więc przyjazd do hotelu jest możliwy od niedzieli.

Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 15:00 w niedzielę 26 czerwca, a kończy o godzinie 11:00 28 czerwca 2022 r.

Dzień pierwszy szkolenia – 27 czerwca. Dzień drugi szkolenia – 28 czerwca. Adres hotelu: Bulwar Filadelfijski 18, 87-100 Toruń

NOCLEG I WYŻYWIENIE

Uczestnicy dwudniowego szkolenia stacjonarnego będą mieli zapewnione: dwa noclegi w 4 gwiadkowym hotelu w centrum Torunia w jednoosobowych pokojach oraz 2 śnadania, 2 lunche, 2 kolacje, całodniowy serwis bufetowy w trakcie szkoleń.  

Uczestnicy dwudniowego szkolenia stacjonarnego bez noclegu bedą mieli zapewnione: 2 lunche, całodniowy serwis kawowy w trakcie szkoleń. 

Uczestnicy jednodniowego szkolenia stacjonarnego bez noclegu bedą mieli zapewnione: 1 lunch, całodniowy serwis kawowy w trakcie szkoleń.

W każdym dniu szkolenia należy przybyć minimum na 15 minut przed rozpoczęciem wydarzenia w celu potwierdzenia rejestracji uczestnika oraz odebrania materiałów. Materiały będą przekazywane zawsze w pierwszym dniu szkolenia.

MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

Każdy uczestnik, niezależnie od formy uczestnictwa w szkoleniach czyli stacjonarnie, online, bez noclegu, z noclegiem i niezależnie od ilości dni szkoleniowych otrzyma pakiet zawierający:

materiały w formie papierowej

materiały w wersji elektronicznej na pendrive: zawierające prezentacje, skrypty, wzory nowych dokumentów pracowniczych i podatkowych*

materiały piśmiennicze: notes, długopis

dostęp do nagrań na platformie szkoleniowej przez okres jednego roku*

imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

*Materiały będą dostosowane do wybranych przez uczestnika tematów szkoleń, w których będzie brać udział.
W przypadku uczestnictwa online materiały zostaną wysłane przesyłką pocztową przed szkoleniem, na podany w zamówieniu adres.

SPRAWDZ BOGATY MERYTORYCZNIE PROGRAM

Organizator zastrzega prawo do zmiany programu w związku ze zmianami legislacyjnymi.

Termin

27.06.2022

Trener

Karolina Niedzielska

Godzina

10:00-18:00

Moduł I

 1. Obowiązek implementowania dyrektywy 2019/1152z dnia 20 czerwca 20219 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L. Nr. 186, str.105).
 2. Obowiązek implementowania dyrektywy 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L. Nr. 188, str.79).
 1. Zmiany w zawieraniu umowy na okres próbny: skrócenie okresu próby, możliwość wydłużenia i przesłanki.
 2. Pozostawanie pracownika w kilku stosunkach pracy.
 3. Zmiany w elementach umowy o pracę: miejsce wykonywania pracy, dzień rozpoczęcia pracy, postanowienie o przedłużeniu umowy na okres próbny.
 4. Zmiany w pisemnych warunkach zatrudnienia i możliwość przekazania ich w formie elektronicznej: poszerzenie katalogu informacji, przysługujące przerwy w pracy, dobowy i tygodniowy odpoczynek, zasady pracy zmianowej, zasady przemieszczania się, inne składniki wynagrodzenia, urlop wypoczynkowy, procedura zwolnień, prawo do szkoleń, informacja o objęciu ubezpieczeniami społecznymi i instytucji, do której odprowadzane są składki.
 5. Zmiany w warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych.
 6. Uprawnienia pracownika do zmiany warunków pracy: procedura i dokumentacja.
 7. Zmiany w wypowiadaniu umów: obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy na czas określony, zakaz prowadzenia przygotowań do zwolnienia kobiety w ciąży, pracownika korzystającego z urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego.
 8. Zmiany w terminach ochronnych przed wypowiedzeniem wskutek złożenia wniosków związanych z rodzicielstwem.
 9. Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy: awans, wolne stanowiska, zatrudnienie w wymiarach etatu.
 10. Inne zmiany redakcyjne.
 11. Wzory nowych dokumentów.
 1. Zwolnienie od pracy wskutek działania siły wyższej, w pilnych sprawach rodzinnych.
 2. Dokumentowanie zwolnienia.
 3. Wysokość wynagrodzenia – symulacja obliczeń.
 4. Zapewne będzie zmiana w świadectwie pracy.
 1. Urlop opiekuńczy: wymiar, przesłanki, dokumentowanie.
 2. Opieka nad zdrowym dzieckiem do lat 14: dookreślenie zasad udzielania.
 3. Elektronizacja wniosków związanych z rodzicielstwem.
 4. Wydłużenie urlopu rodzidzielskiego dla pracowników-ojców i obowiązek jego wykorzystania.
 5. Zmiany w urlopie ojcowskim: termin wykorzystania.
 6. Elastyczna organizacja pracy dla pracownika wychowującego dziecko do lat 8.
 1. Zasiłek macierzyński: wysokość podstawy wymiaru 70%, 81,5%, 100% – rozróżnienie.
 2. Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego.

 1. Nowe wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym.
 2. Nowy katalog przesłanej zakazu dyskryminacji.
 3. Nowe obowiązki pracodawcy delegującego pracownika z terytorium RP: aktualizacja warunków zatrudnienia.
 4. Przepisy przejściowe i końcowe.

Moduł II

 1. Nowa skala podatkowa – zmiana z 17% na 12%.
 2. Likwidacja ulgi dla klasy średniej.
 3. Zmiana w kwocie zmniejszającej zaliczkę na podatek.
 4. Zmiany w zakresie składania oświadczeń i wniosków przez podatnika mających wpływ na wysokość podatku.
 5. Uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022r.
 6. Rezygnacja z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu – dopełnienie luki w prawie.
 7. Dookreślenie zasady opłacania składki zdrowotnej przez prokurentów.
 8. Zmiana w wysokości podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla osób uzyskującej przychód z tytułu powołania do funkcji obywatelskich i społecznych.
 9. Zmiany w ulgach PIT o- objęcie ulgami zasiłków macierzyńskich.
 10. Uchylenie ary. 31 ustawy o pdof.
 11. Niepobieranie zaliczki na pdof: przesłanki, zasady stosowania.
 12. Zmiany w innych preferencjach podatkowych: członkowstwo w związkach zawodowych, otrzymywanie świadczeń od byłego zakładu pracy: wysokość, objęcie nauczycielskich świadczeń komeconsacyjnych preferencją.
 13. Zmiany w podwyższeniu zasiłku macieżyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego. 
 1. Wysokość kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek: z czego wynika i jaka jest wysokość.
 2. Przychody kwalifikujące się do stosowania kwoty zmniejszającej, objęcie PIT-2 zleceniobiorcóe, członków rad nadzorczych i innych- zmiany od 01.01.2023.
 3. Zasady składania PIT-2 w trakcie roku i u kilku płatników podatku – zmiany od 10.03.2022r., 01.01.2022r.
 4. PIT-2 emerytów i rencistów -zmiany od 10.03.2022r.
 5. Powrót do ulgi dla samotnie wychowujących dzieci a kwota zmniejszająca zaliczkę pdof.
 6. Uzyskiwanie przychodów z różnych tytułów u tego samego płatnika a PIT-2 – zmiany od 01.01.2023r.
 1. PIT-2 – wzór, możliwe zmiany.
 2. Rezygnacja ze stosowania pracowniczych kosztów uzyskania przychodu na wniosek.
 3. Stosowanie ulg PIT i rezygnacja z nich.
 4. Oświadczenie o wspólnym rozliczaniu się z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.
 5. Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek.
 6. Oświadczenie o rezygnacji z 50% kosztów uzyskania przychodu.
 1. Konsekwencje likwidacji ulgi dla klasy średniej w trakcie roku podatkowego.
 2. Zwrot różnicy pomimo obniżenia stawki I progu podatkowego dla osób, które stracą na likwidacji UKŚ.
 1. Kalkulacja płac bez ulgi dla klasy średniej, z nową kwotą zmniejszającą i progiem podatkowym.
 2. Kalkulacja zasiłków po zmianach w ulgach podatkowych.
 3. Symulacja wynagrodzenia od brutto do netto.

DZIEŃ 2:
W drugim dniu szkolenia należy wybrać panel, którym uczestnik jest zainteresowany. Panele będą odbywać się jednocześnie.

Termin

28.06.2022

Trener

Małgorzata Narożnik

Godzina

10:00-18:00

Zatrudnienie i Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce w nawiązaniu do Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r.

 1. Główne akty prawne regulujące kwestie świadczenia pracy przez cudzoziemców w Polsce.
 1. Obywatele Unii Europejskiej.
 2. Obywatele państw trzecich – Ukrainy, Rosji, Białorusi.
 3. Pobyt czasowy, a pobyt stały.
 1. Oświadczenie o powierzeniu pracy.
 2. Zezwolenie na pracę.
 3. Wizy wydawane w związku z wykonywaniem pracy.
 4. Praca w ramach ruchu bezwizowego.
 1. Kto może wjechać do Polski?
 2. Kto jest kierowany na kwarantannę?
 3. Kto jest zwolniony z kwarantanny?
 4. Pobyt cudzoziemców w Polsce w okresie epidemii.
 • Przedłużenie terminów legalnego pobytu w Polsce.
 • Przedłużenie terminów opuszczania Polski.
 • Terminy składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i stały.
 • Ważność dokumentów pobytowych cudzoziemców (wizy, karty pobytu).
 • Obowiązki informacyjne organów administracji.
 1. Praca w Polsce obywatelii Unii Europejskiej.
 2. Obywatele państw sąsiadujących z Polską, zmiany od 29 stycznia 2022 r.
 3. Zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia.
 4. Zezwolenie na pracę.
 5. Inne zmiany od 2022 roku – preferencje dla niektórych branż.
 6. Ułatwienia dla osób wykonujących pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji.
 7. Skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych zezwoleń – sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Przedłużenie okresów ważności zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu pracy.
 2. Terminy do składania wniosków o przedłużenie zezwoleń.
 3. Zmiana warunków pracy cudzoziemca w okresie epidemii.

POZNAJ NASZYCH EKSPERTÓW!

Możesz dołączyć jeszcze przez:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

ORIENTACYJNY ROZKŁAD SZKOLEŃ
10:00 - 18:00

9:30 rozpoczęcie rejestracji uczestników szkolenia, potwierdzanie obecności i wydawanie materiałów

10:00 - 10:30

rozpoczęcie szkolenia

10:30 - 11:45

przerwa kawowa

11:45 - 13:15

lunch

13:45 - 15:15

szkolenie

15:15 - 15:30

przerwa kawowa

15:30 - 17:00

szkolenie

17:00 - 17:05

przerwa

17:05 - 18:00

szkolenie

SPRAWDŹ DOTYCHCZASOWE OPINIE

UCZESTNICTWO W SZKOLENIU

W szkoleniu będzie można wziąć udział stacjonarnie, wybierając szkolenie dwu lub jednodniowe, oraz online poprzez platformę Clickmeeting. Każdy uczestnik, niezależnie od tego czy brał udział w szkoleniu stacjonarnym czy online, otrzyma dostęp do nagrania ze szkolenia, w którym brał udział, na okres jednego roku.

Jeśli dokonujesz zakupu tylko jednego panelu w jednym dniu szkoleniowym (stacjonarnie lub online) poprzez sklep wpisz w uwagach do zakupu, który panel wybierasz. W przypadku zapisu na szkolenie poprzez formularz wybrany panel wpisz w formularzu w odpowiednim miejscu.

DWUDNIOWE
SZKOLENIE BEZ NOCLEGU

PLN 1.699
PLN 1199
Od osoby
 • Uczestnictwo w dwóch dniach szkoleniowych
 • Całodniowy bufet kawowy i dwa lunche
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • Materiały elektroniczne na pendrive*
 • Materiały piśmiennicze**
 • Dostęp na rok do nagrań ze szkolenia

DWUDNIOWE
SZKOLENIE Z NOCLEGIEM

2 noclegi z 26 na 27 i z 27 na 28.06.22 r.
PLN 2.499
PLN 1,999
Od osoby
 • Dwa noclegi w 4 gwiazdkowym hotelu
 • Wyżywienie*
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • Materiały elektroniczne na pendrive**
 • Materiały piśmiennicze***
 • Dostęp na rok do nagrań ze szkolenia
najlepsza opcja

JEDNODNIOWE
SZKOLENIE BEZ NOCLEGU

PLN 1.299
PLN 899
Od osoby
 • Uczestnictwo w jednym wybranym dniu szkoleniowym
 • Całodniowy bufet kawowy i lunch
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • Materiały elektroniczne na pendrive*
 • Materiały piśmiennicze**
 • Dostęp na rok do nagrań ze szkolenia

CENY PROMOCYJNE OBOWIĄZUJĄ
DO 15 CZERWCA 2022

Jeśli nie możesz uczestniczyć w szkoleniu na żywo, a bardzo zależy Ci na rozgryzieniu nadchodzących zmian – nic straconego! Prowadzone zajęcia będą transmitowane za pośrednictwem streamingu na ClickMeeting, a dostęp do nagrań będzie aktywny przez rok. Uczestnicy, którzy dołączą do szkolenia za pośrednictwem streamingu powinni zaopatrzyć się w komputer ze stabilnym łączem internetowym oraz sprawdzonym dziękiem.

Jeśli uczestnik chciałby 3 szkolenia zobowiązany jest zdeklarować, w których 2 będzie uczestniczył fizycznie lub online na żywo, a do którego chce mieć dostęp do nagrań. W takim wypadku zobowiązany jest uiścić dopłatę do każdej ceny (albo promocyjnej albo regularnej) kwotę 399 zł. Kwota ta już jest uwzględniona w wariantach zakupu w sklepie.

CENY PROMOCYJNE OBOWIĄZUJĄ
DO 15 CZERWCA 2022

DWUDNIOWE
SZKOLENIE ONLINE

PLN 1.199
PLN 899
Od osoby
 • Uczestnictwo w dwóch dniach szkoleniowych
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • Materiały elektroniczne na pendrive*
 • Materiały piśmiennicze**
 • Dostęp na rok do nagrań ze szkolenia

JEDNODNIOWE
SZKOLENIE ONLINE

PLN 599
PLN 459
Od osoby
 • Uczestnictwo w jednym wybranym dniu szkoleniowym
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • Materiały elektronicznena pendrive*
 • Materiały piśmiennicze**
 • Dostęp na rok do nagrań ze szkolenia

WYCIĄG Z REGULAMINU SKLEPU

Przed zakupem koniecznie zapoznaj się z regulaminem sklepu. Podczas zakupu oświadczasz, że się z nim zapoznałeś. Jest to bardzo ważne, abyś poznał zasady i przepisy obowiązujące w stosunku do szkoleń stacjonarnych.

 • Organizatorem konferencji jest Karolina Niedzielska prowadząca działalność gospodarczą Doradztwo i szkolenia prawne Karolina Niedzielska, ul. Filomatów Pomorskich 1D/55, 87-100 Toruń.
 • Zapis na szkolenia stacjonarne odbywa się poprzez sklep internetowy lub formularz.
 • W przypadku zapisu poprzez formularz, płatność jest realizowana na podstawie faktury z 7 dniowym terminem płatności. Faktura ta będzie wydawana Uczestnikowi podczas szkolenia.
 • Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do organizacji transportu we własnym zakresie.
 • Szkolenie zostanie potwierdzone na 7 dni kalendarzowych przed terminem jego rozpoczęcia w pierwszym dniu przed planowanym rozpoczęciem.
 • W przypadku rezygnacji przez Uczestnika, po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” – ponosi on 100% kosztów uczestnictwa.
 • Odwołanie zgłoszenia na szkolenie wyjazdowe po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia przed terminem potwierdzenia.
 • Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.
 • Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.
 • Istnieje możliwość zamiany zgłoszonego uczestnika z tej samej firmy, nie później jednak niż 2 dni przed terminem szkolenia.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 • Organizator nie będzie odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z organizacji i udziału w szkoleniu z powodu siły wyższej.
 • O niemożności przeprowadzenia konferencji uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie oraz pisemnie.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe w czasie dojazdu i powrotu z konferencji oraz za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie konferencji i noclegu.

DOJAZD DO HOTELU

Najlepszy dojazd do hotelu Bulwar:

 • Z głównego Dworca PKP ul. Kujawska – autobus linii: 27, 22
  • przystanek początkowy: Dworzec Główny,
  • Przystanek końcowy: Plac Rapackiego.
 • Z głównego Dworca PKS ul. Dąbrowskiego – można przejść sie spacerem w ciągu ulic: Uniwersytecka, Wały gen. Sikorskiego, Chełmińska, Stary Rynek, Różana, plac Rapackiego lub autobusem linii: 10, 12, 13, 14, 20,21, 22, 27, 30, 32 
  • przystanek początkowy: Aleja Solidarności,
  • przystanek końcowy: Plac Rapackiego.
 • Z Wschodniego Dworca PKP autobusem linii 22
  • przystanek początkowy: ul. Plac Fryderyka Skarbka 4,
  • przystanek końcowy: Plac Rapackiego.
 • Z Wschodniego Dworca PKP autobusem linii 31
  • przystanek początkowy: ul. Plac Fryderyka Skarbka 4,
  • przystanek końcowy: Aleja Solidarności.

SZKOLENIE:
27-28.06.2022r.

Stacjonarnie

4 gwiazdkowy hotel Bulwar, mieszczący się w pięknym historycznym budynku w centrum Torunia.

Online

Prowadzone zajęcia będą transmitowane za pośrednictwem streamingu na ClickMeeting,

Jeśli pracodawca będzie finansować Twój udział w wydarzeniu i nie będzie realizował zakupu poprzez sklep, to powinien pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie odesłać go na adres: ksiegowosc@karolinaniedzielska.pl . Zakup szkolenia poprzez formularz oznacza, że faktura będzie wystawiona w dniu szkolenia. Formularze niekompletne i złożone po wyczerpaniu miejsc nie będą przyjmowane. W przypadku zapisu większej ilości osób należy dla każdej osoby z osobna wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Z uwagi na procedury, które obowiązują w Twoim miejscu pracy, potrzebujesz pisemną ofertę niniejszego szkolenia? Poniżej masz możliwość pobrania oferty szkolenia w wersji papierowej.

Szybki kontakt