Znajomość kadr i płac to jedna z najbardziej
pożądanych kompetencji na rynku pracy.

pp-100

Perfecta została utworzona z uwagi na potrzeby pogłębiania, aktualizowania i zdobywania wiedzy z zakresu kadr i płac. Metody nauczania Instytutu oparte są na procesie Kolba. Uczestnicy zdobywają, poszerzają i aktualizują swoją wiedzę w oparciu o doświadczenie własne, wykładowców i innych uczestników kursów. Kursy prowadzone są przez wybitnych praktyków i znawców tematyki kadrowo-płacowej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także z zakresu HR miękkiego.

Perfecta Instytut Kadr i Płac jest Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego w formach pozaszkolnych, wpisaną do Rejestru Placówek oświatowych pod numerem 556, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Torunia oraz do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonego przez Ministra Edukacji pod numerem RSPO 277030

Zaświadczenie MEN

Każdy uczestnik, który ukończy z wynikiem pozytywnym kurs prowadzony przez Perfectę, otrzyma zaświadczenie wydane według wzoru MEN, na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz certyfikat potwierdzający uzyskanie kompetencji w danym zawodzie.

Nie masz
czasu
na kurs?

Odtwarzaj
lekcje
gdzie
i kiedy
chcesz!

Mój program

Kurs składa się z
XIV modułów,
podzielonych
na 115 lekcji

 • Nawiązanie stosunku pracy
 • Umowy cywilnoprawne
 • Zatrudnienie nowego pracownika
 • Czas pracy
 • Urlopy i inne zwolnienia od pracy
 • Uprawnienia związane z rodzicielstwem
 • Dokumentacja pracownicza
 • Zakończenie stosunku pracy
 • Świadectwo pracy
 • Zmiana warunków zatrudnienia
 • Zasiłki
 • Płace
 • Potrącenia z wynagrodzeń i zaisłków
 • PPK
land ic1

Autorskie materiały

Ponad 1 tysiąc stron autorskich materiałów wydanych w formie książek i e-booków. Wszystkie materiały zostały opracowane z należytą starannością zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi. Materiały zawierają przykłady oraz symulacje obliczeń. Uczestnik po kursie, w każdej chwili może wrócić do problematycznego tematu i w oparciu o materiał przerobić go ponownie. Segregator ze wzorami w komplecie.

land ic2

Praktyka

Zdobędziesz wiedzę praktyczną – nie tylko teoretyczną. Zajęcia w ramach kursów prowadzonych w Instytucie są oparte na procesie Kolba. W trakcie zajęć pracujemy na żywym organizmie, jakim są kadry i płace. Zajęcia oparte są na interpretacji przepisów prawnych, orzecznictwa oraz oficjalnych stanowisk organów państwowych, a także rozwiązywaniu case study. Pamiętaj – dobry kadrowiec nie ma kodeksu w głowie, a głowę w kodeksie.

land ic1

Doświadczenie

Nabędziesz pewności siebie w samodzielnym działaniu Specjaliści ds. kadr i płac muszą wyróżniać się dużą samodzielnością, odpornością na stres oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, skomplikowanych i smutnych. Praca w kadrach to kroczenie z pracownikiem także przez jego życie prywatne, co wiąże się z przeżywaniem chwil radosnych, np. ślub i smutnych takich jak śmierć. Niestety tych aspektów pracy w obszarze HR nie bierze się pod uwagę.

Wybierz moduł

Kurs Kierownik działu kadr i płac IV edycja

Kurs Specjalista ds. kadr

 • Nawiązanie stosunku pracy
 • Umowy cywilnoprawne
 • Zatrudnienie nowego pracownika
 • Czas pracy
 • Urlopy i inne zwolnienia od pracy
 • Uprawnienia związane z rodzicielstwem
 • Dokumentacja pracownicza
 • Zakończenie stosunku pracy
 • Świadectwo pracy
 • Zmiana warunków zatrudnienia
 • Zasiłki
 • Dokumentacja pracownicza
 • Czas pracy
 • Segregator kadrowca ze wzorami
 • Kubek i torba kadrowca
 • Kalkulator i notes kadrowca

Kurs Specjalista ds. płac

 • Zasiłki
 • Płace
 • Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
 • Pracownicze Plany Kapitałowe
 • Płace
 • Segregator kadrowca ze wzorami
 • Kubek i torba kadrowca
 • Kalkulator i notes kadrowca

Kurs Specjalista ds. kadr i płac

 • Nawiązanie stosunku pracy
 • Umowy cywilnoprawne
 • Zatrudnienie nowego pracownika
 • Czas pracy
 • Urlopy i inne zwolnienia od pracy
 • Uprawnienia związane z rodzicielstwem
 • Dokumentacja pracownicza
 • Zakończenie stosunku pracy
 • Świadectwo pracy
 • Zmiana warunków zatrudnienia
 • Zasiłki
 • Płace
 • Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
 • Pracownicze Plany Kapitałowe
 • Dokumentacja pracownicza
 • Czas pracy
 • Płace
 • Segregator kadrowca ze wzorami
 • Kubek i torba kadrowca
 • Kalkulator i notes kadrowca

opinie klientów

Parę słów

o mnie

FAQ

Opłata za kurs może zostać rozłożona na 3 raty. Uczestnik kursu przy dokonaniu zapisu na kurs decyduje o formie i zasadach płatności. Rozłożenie na raty nie wiąże się z ponoszeniem przez uczestnika dodatkowych opłat i jest nieoprocentowane. Do każdej raty wystawiana jest faktura zaliczkowa.

Tak, pracodawca może w całości opłacić kurs uczestnika.

W tym celu należy zdać pozytywnie egzamin wewnętrzny. Nie przystąpienie do egzaminu lub uzyskanie wyniku negatywnego uniemożliwia wydanie zaświadczenia.

Wymagania dla uczestników są określane oddzielnie dla każdego kursu. Nie martw się! Jedynym kryterium dla uczestników jest wiek. Kursy organizowane są dla osób dorosłych. Po zapisie wystarczy uzbroić się w chęci i motywację do pracy. Wszystkiego nauczysz się na kursie.

Tak. Jednak możliwość zależy od formy kursu lub szkolenia. Jeśli szkolenie jest na platformie, uczestnik przerabia materiał we własnym zakresie. Natomiast jeśli szkolenie jest na żywo, w najbliższym dostępnym terminie istnieje możliwość nadrobienia zaległości.

Tak, na platformie znajduje się zakładka Q&A, w której można zadawać pytania. Odpowiedź pojawia się w ciągu 2-3 dni.

Masz pytania?
Napisz do mnie!