fbpx
Urlop wypoczynkowy po urlopie zdrowotnym-2

Blog

Urlop wypoczynkowy po urlopie dla poratowania zdrowia

Koniecznie przeczytaj mój wpis o chorobach, na które można uzyskać urlop dla poratowania zdrowia https://karolinaniedzielska.pl/urlop-dla-poratowania-zdrowia/

Często jestem pytana czy nauczyciel po urlopie dla poratowania zdrowia może wykorzystać swój urlop wypoczynkowy. Pytania te kierują osoby z placówek feryjnych jak i nieferyjnych.

Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 10 września 1998 r., sygn. I PKN 303/98, OSNP 1999/19, poz. 609, urlop zdrowotny nie przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w prywatnej placówce.

Strasz się o urlop dla poratowania zdrowia? Koniecznie przygotuj się do procedury jego udzielania: https://karolinaniedzielska.pl/produkt/nagranie-webinarium-urlop-dla-poratowania-zdrowia-od-a-do-z/

Urlop uzupełniający

W dniu 1 września 2018 r. weszła w życie duża nowela KN. W art 66 i 66 a KN, zostały uregulowane instytucje urlopu uzupełniającego oraz przesunięcia urlopu wypoczynkowego, z uwagi na korzystanie przez nauczyciela z urlopu zdrowotnego.Urlop uzupełniający w placówce feryjnej

W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu urlopu dla poratowania zdrowia– nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni.

Urlop uzupełniający w placówce nieferyjnej

Jeżeli nauczyciel szkoły nieferyjnej nie może rozpocząć urlopu wypoczynkowego w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu urlopu dla poratowania zdrowia – urlop wypoczynkowy ulega przesunięciu na termin późniejszy.

Natomiast w przypadku, gdy część urlopu wypoczynkowego niewykorzystaną z powodu urlopu dla poratowania zdrowia – udziela się w terminie późniejszym.

Nauczyciele, którzy skorzystali z urlopu dla poratowania zdrowia przed dniem 1 września 2018 r.

Przed 1 września 2018 r. prawo do urlopu uzupełniającego nie było uregulowane wprost w Karcie Nauczyciela z uwagi na korzystanie z urlopu dla poratowana zdrowia. Tym samym nauczyciele, którzy przed tym dniem korzystali z urlopu zdrowotnego, następnie nie skorzystali ze swojego urlopu wypoczynkowego, jeśli oba prawa się pokrywały.

Brak prawa do urlopu wypoczynkowego po urlopie zdrowotnym wynikał z interpretacji/ orzecznictwa sądowego, np. wyroku SN z dnia 10 lutego 1988 r., sygn. III PZP 4/88, w którym to sąd stwierdził, że oba urlopy mają zbieżne cele. Dlatego też skorzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia pochłania urlop wypoczynkowy. Jeśli nauczyciel przebywał rok na urlopie dla poratowania zdrowia nie ma prawa domagać się urlopu wypoczynkowego.

Jednakże spór o urlop wypoczynkowy po urlopie zdrowotnym był rozpatrywany przez Trybunał Sprawiedliwości UE (sygn. C-178/15). Trybunał wskazał, że skoro nauczyciel nie mógł skorzystać z urlopu wypoczynkowego po urlopie zdrowotnym , ma prawo do niego w późniejszym czasie.

Tym samym osoby, które chociażby w latach 2016-2018 r. korzystały z urlopu dla poratowania zdrowia i nie udzielono im następnie urlopu wypoczynkowego w późniejszym okresie, winny złożyć wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego. W przypadku odmowy, winny wytoczyć powództwo przed właściwym sądem pracy.

Nie wiesz :

-jak wytoczyć powództwo o urlop wypoczynkowy po urlopie dla poratowania zdrowia?

– jak sformułować wnioski w petitum pozwu?

– czy pozew ma być o zapłatę czy ustalenie prawa?

-kompletnie nie orientujesz się w kontradyktoryjnym procesie cywilnym z zakresu prawa pracy?

 

Mam dla Ciebie rozwiązanie, sporządziłam pozew o ustalenie prawa do urlopu wypoczynkowego po urlopie dla poratowania zdrowia.

https://karolinaniedzielska.pl/produkt/pozew-o-ustalenie-prawa-do-urlopu-wypoczynkowego-nauczyciela-po-urlopie-zdrowotnym/

Karolina Niedzielska

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email