fbpx

Szkolenia

Pracownicze Plany Kapitałowe

Temat

Miejscowość

Data

Godzina

Cena

Pracownicze Plany Kapitałowe

On-line

30.04.2019

09:00:00

300

⭕Karę 1 miliona złotych można dostać nie tylko za RODO, ale także za niewdrożenie PPK ❗❗❗

?Już dziś dowiedz się jak i kiedy wdrożyć PPK- zapisz się na szkolenie on-line prowadzone na żywo i odbierz bonus w postaci wzorów dokumentów o wartości 1000 zł.

???

Zapisy: https://szkolenianiedzielska.clickmeeting.pl/pracownicze-plany-kapitalowe/register

Szczegóły i pytania: kontakt@karolinaniedzielska.pl

Podczas szkolenia zostaną omówione:

1⃣ Zagadnienia wprowadzające
-ogólne założenia PPK
-obowiązek utworzenia PPK
-dobrowolność uczestnictwa w PPK
-prawny charakter środków zgromadzonych w PPK

2⃣Zasady uczestnictwa w PPK
-definicje: podmiot zatrudniający, osoby zatrudnione na gruncie ustawy o PPK
-uczestnictwo w PPK a ubezpieczenia społeczne
-wielość tytułów do ubezpieczeń społecznych
-reguła pierwszeństwa przy zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych

3⃣Wybór instytucji finansowej
-rola związków zawodowych
-reprezentacja załogi pracowników
-kryteria wybory instytucji finansowej
-zasady zmiany instytucji finansowej

4⃣Umowa o zarządzanie PPK
-obowiązek zawarcia
-termin zawarcia
-treść umowy

5⃣Umowa o prowadzenie PP
-sposób zawarcia
-prawny charakter umowy
-treść umowy

6⃣Nadzór nad PPK i kary w związku z naruszeniem ustawy o PPK
-kara 1 miliona złotych
-kara 1,5% funduszu wynagrodzeń za poprzedni rok obrotowy

7⃣Finansowanie i pomnażanie środków w ramach PPK
-wpłata podstawowa uczestnika podmiotu zatrudniającego
-wpłata dodatkowa uczestnika podmiotu zatrudniającego
-zasady wpłat dla osób najmniej zarabiających
-wpłata powitalna
-dopłata doroczna
-symulacja dotycząca struktur wpłat do PPK

8⃣Możliwość wykorzystywania środków zgromadzonych w ramach PPK
-zdefiniowana data funduszu- wyjaśnienie
-poważne zachorowanie
-wypłata mieszkaniowa
-wypłata transferowa
-zwrot
-wypłata w częściach
-wypłata w formie świadczenia małżeńskiego
-wypłata transferowa do zakładu ubezpieczeń społecznych na świadczenie dożywotnie lub okresowe

?Adresaci szkolenia:
Przedsiębiorcy, osoby zarządzające w imieniu pracodawcy, osoby zajmujące się kadrami i płacami podmiotów obowiązanych do utworzenia i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, a także wszyscy zainteresowani potencjalni uczestnicy PPK.

Prowadząca szkolenie:
?‍?Karolina Niedzielska- Prawnik ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, trener, mediator ds. pracowniczych
Absolwentka prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W trakcie studiów magisterskich była stypendystką Rektora dla najlepszych studentów. Obecnie jest doktorantką na Uniwersytecie Łódzkim w Katedrze Prawa Pracy- Zakład Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej. Były prawnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Zajmuje się w szczególności prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz ochroną danych osobowych w rekrutacji i zatrudnieniu. W kręgu jej zainteresowań są także procesy HR oraz problematyka odpowiedzialności karnej i cywilnej pracodawcy. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu prawa. Była prelegentką na licznych konferencjach naukowych, gdzie wygłaszała autorskie referaty.
Działa pod swoją firmą pn. Doradztwo i szkolenia prawne Karolina Niedzielska, gdzie doradza, szkoli i prowadzi mediacje z zakresu prawa pracy. Jest także wykładowcą akademickim. Pomaga we wdrażaniu polityki kadrowej, audytach kadrowych
i RODO, szkoli kadrę kierowniczą, menadżerską oraz pracowników działów kadr
i HR. Jej szkolenia cieszą się dużym uznaniem na rynku. Udziela się jako ekspert prawa pracy na łamach portalu INFOR, najpopularniejszego portalu prawniczego, który należy do właściciela Dziennika Gazeta Prawna.

 

Zgłoszenie udziału

Pobierz formularz zgłoszeniowy

* wypełniony formularz wyślij na adres: kontakt@karolinaniedzielska.pl