fbpx

Szkolenia

Kurs płace od podstaw (Edycja ON- LINE)

Temat

Miejscowość

Data

Godzina

Cena

Kurs płace od podstaw (EDYCJA ON-LINE)

21.06.2020

09:00:00

PRZEDSPRZEDAŻ

Chcesz zostać specjalistą ds. płac lub zaktualizować swoją wiedzę w tej dziedzinie?

Specjaliści z zakresu kadr i płac oraz samych płac, w obecnej sytuacji są niezwykle cenieni na rynku pracy. Pracodawcy poszukują pomocy w zagmatwanych, zawiłych procedurach z tarczy antykryzysowej, kontaktów z instytucjami publicznymi takimi jak ZUS, PIP, PUP, GIS i inne. Jeśli jesteś zainteresowany problematyką płacową, dopiero zaczynasz swoją przygodę z płacami, a może chce usystematyzować i uaktualnić już wiedzę, którą posiadasz?

Serdecznie zapraszam na szkolenie. Szkolenie odbywa się on-line, jest na żywo, z możliwością zadawania pytań i rozwiązywania kazusów, opartych o bogate stany faktyczne.

Jeśli jesteś zainteresowany całym kursem kadrowo- płacowym, w wymiarze 80 h, w systemie weekendowym: KLIKNIJ

Materiały

W ramach kursu otrzymasz materiały w postaci papierowej i elektronicznej- aktualne wzory dokumentacji kadrowej wraz z atrakcyjnym segregatorem kadrowego! W cenie kursu są moje popularne e-booki: zlecanie i rozliczanie nadgodzin, rewolucja w dokumentacji kadrowej oraz podnoszenie kwalifikacji przez pracowników.

Chcesz zakupić sam segregator ze wzorami oraz pendrive? KLIKNIJ

 

Terminy

Szkolenie odbywa się on-line, na platformie clickmeeting. Szkolenie jest interaktywne z możliwością dyskusji, zadawania pytań, do odrobienia są zawsze zadania domowe i możliwość konsultacji. Przykłady są rozpisywane na tablicy, a na ekranie uczestnika wyświetlają się aktualne przepisy.

21 czerwca oraz 4- 5 lipca 2020 r. -> system weekendowy.

30 godzin intensywnego szkolenia!

 

Program szkolenia

1) Tytuły do ubezpieczeń społecznych

 • Umowa o pracę- tytuł bezwzględny, zgłoszenia do ubezpieczeń, terminy deklaracje
 • Umowy cywilnoprawne – tytuł ogólny do ubezpieczeń społecznych, zgłoszenia, terminy deklaracje
 • Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych ogólnych i bezwzględnych
 • Kody zgłoszeń i tytułów do ubezpieczeń społecznych
 • Wyrejestrowywanie z ubezpieczeń

2) Wynagrodzenie i lista płac

 • Zasady ustalania wynagrodzenia w umowie o pracę: wynagrodzenie zasadnicze, dodatki, ryczałty, premie, nagrody
 • Zasady sporządzania listy płac
 • Termin wypłaty wynagrodzenia i innych składników wynagrodzenia
 • Umowa zlecenia i umowa o dzieło – dokumentowanie wynagrodzenia
 • Ważne wyroki i stanowiska ZUS, PIP, MRPiPS
 • Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy

3) Obowiązki wobec ZUS i US

 • Obliczanie i potrącanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne
 • Deklaracje ZUS: zasady sporządzania, terminy, korekty
 • Obowiązki wobec organów podatkowych: zaliczka na podatek dochodowy, kwota wolna od podatku, progi podatkowe

4) Rozliczanie pracy ponadwymiarowej

 • Praca w godzinach nadliczbowych: zasady rekompensaty, dokumentacja, dodatki do wynagrodzenia, naruszenie doby pracowniczej a nadgodziny, ryczałt za nadgodziny
 • Praca w niedzielę i święta: możliwość pracy, zasady rekimpenaty, dokumentowania, obliczenia, rekompensata, stanowiska PIP i ważne wyroki sądowe  
 • Praca w porze nocnej : pracownicy chronieni, ryczałt za pracę w porze nocnej, nadgodziny w porze nocnej, dodatek za pracę w porze nocnej, powiadomienie na wniosek PIP o pracownikach pracujących w porze nocnej 

5) Rozliczanie podróży służbowych

 • Definicja podróży służbowej krajowej oraz zagranicznej i jej zlecanie
 • Uprawnienia pracownika do świadczeń wynikających z odbywania podróży służbowych: dieta, zwrot kosztów podróży, noclegu, innych świadczeń,
 • Ujęcie składkowo- podatkowe świadczeń z tytułu podróży służbowych

6) Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy oraz inne zasiłki

 • Uprawnienia pracowników związane z chorowaniem
 • Okres wyczekiwania: zasady obliczenia oraz przepisy szczególne, choroba a okres wyczekiwania
 • Okres zasiłkowy: zasady obliczania, wyczerpanie okresu zasiłkowego
 • Wynagrodzenie chorobowe
 • Zasiłek chorobowy
 • Zasiłek opiekuńczy
 • Zasiłek macierzyński
 • Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń
 • Choroba i urlop w jednym miesiącu
 • Zmiana wymiaru czasu pracy a podstawy wymiaru zasiłków

7) Wynagrodzenie za urlop, ekwiwalent pieniężny, wynagrodzenie za czas, w którym pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia

 • Wynagrodzenie za czas urlopu
 • Wynagrodzenie w miesiącu, w którym pracownik był na urlopie i chorował
 • Wynagrodzenie urlopowe po powrocie z urlopu macierzyńskiego
 • Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy
 • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

8) Odprawy i odszkodowania

 • Odprawa pośmiertna, rentowa
 • Odprawa w związku z likwidacja pracodawcy/ stanowiska , zwolnienia grupowe
 • Odszkodowanie w związku z zakazem konkurencji
 • Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia
 • Ujęcie składkowo- podatkowe odpraw i odszkodowań

9) Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków

 • Zasady potrąceń: bez zgody pracownika i za jego zgodą
 • Kolejność dokonywania potrąceń oraz kwoty wolne od potrąceń
 • Zbieg egzekucji
 • Ustalenie kwoty potrącenia przy kilku wypłatach w jednym miesiącu
 • Potrącenia zasiłków
 • Potrącenia ze świadczeń z tytułu podróży służbowej
 • Pracownicze Plany Kapitałowe

Prowadzący

Karolina Niedzielska- prawnik, specjalista ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego. Znany ekspert kadrowy, mediator sądowy w sprawach pracowniczych. Wykładowca akademicki, przeszkoliła w swojej karierze kilka tysięcy osób, publikuje na blogu karolinaniedzielska.pl, prowadzi popularnego fanpage’a Kwadrans z HR Karolina Niedzielska. Jest ekspertem portalu INFOR oraz redaktorem naczelnym czasopisma Monitor Dyrektora Przedszkola. Była prelegentką na licznych konferencjach naukowych i jest autorem ponad 300 publikacji z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego. Była prawnikiem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Ukończyła studia prawnicze, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz studia pedagogiczne. Obecnie jest doktorantką III roku w Katedrze Prawa Pracy WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie otrzymała stypendium specjalne Banku Santander. Odbyła staże w Instytucie w Moskwie i na Uniwersytecie w Sankt Petersburgu. Na codzień interesuje się prawem pracy Federacji Rosyjskiej.

Oceny szkolenia 

Cena i płatność

Cena: 1099 zł -> Promocja 899 ZŁ!

Link do płatności: KLIKNIJ

Płacisz za kurs, materiały, egzamin i certyfikat tylko 899 zł.

Zgłoszenie udziału

Pobierz formularz zgłoszeniowy

* wypełniony formularz wyślij na adres: kontakt@karolinaniedzielska.pl