Świadczenie na start dla nauczyciela stażysty-2

Blog

Świadczenie na start dla stażysty

Z dniem 1 września 2019 r. zaczęły obowiązywać zmiany w Karcie Nauczyciela.

Ostatnia nowelizacja wprowadziła między innymi nowe świadczenie dla nauczycieli, jakim jest świadczenie na start dla nauczyciela stażysty.

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie przysługuje w przypadku rozpoczęcia stażu, a więc spełnienia warunku przez nauczyciela zatrudnienia w wymiarze co najmniej 1/2 etatu. Świadczenie wypłacane jest z urzędu, a więc nie trzeba składać żadnego wniosku.

Świadczenie nie przysługuje, jeśli wcześniej było już wypłacone (po wejściu w życie nowych przepisów), a następnie nauczyciel ponownie rozpocznie staż, bez względu na okoliczności oraz w przypadku stażu uzupełniającego.

Osobom, które rozpoczęły formalnie staż przed 1 września 2019 r. dodatek nie przysługuje.

W sytuacji, gdy dany nauczyciel rozpoczął swoją pracę przed dniem 1 września 2019 r., ale nie rozpoczął stażu z uwagi na różne sytuacje, a rozpocznie go już po wejściu w życiu- świadczenie przysługuje.

Nauczycielka rozpoczęła swoją pierwszą pracę w szkole z dniem 1 września 2018 r. Z uwagi na wymiar zajęć 1/4, nie mogła rozpocząć stażu na nauczyciela kontraktowego z uwagi na brak formalny. Jednak rozpoczęła ten staż z dniem 1 września 2019 r. W takim wypadku świadczenie będzie przysługiwać.

Wysokość świadczenia na strat

Świadczenie jest jednorazowe i przysługuje w wysokości 1 000 zł i jest wypłacane do 30 września roku szkolenego, w którym nauczyciel rozpoczął staż. Można je otrzymać tylko raz.

Kilka miejsc pracy

Nauczyciel stażysta pozostający jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, świadczenie na start otrzymuje w szkole wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia.

 

↓↓↓Czy wiesz, że 1 września 2019 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące zatrudniania nauczycieli?

Koniecznie zaopatrz się w nowego e-booka https://karolinaniedzielska.pl/produkt/zatrudnianie-nauczycieli-wedlug-nowych-przepisow/.

 

Szukasz inspiracji, pomocy oraz refleksji w kadrach i płacach oraz HR i zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Wejdź na fanpage.

https://www.facebook.com/eduniedzielska/

Karolina Niedzielska

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email