fbpx
Strajk a prawo do wynagrodzenia

Blog

Strajk a prawo do wynagrodzenia

Zbliża się strajk nauczycieli wielkimi krokami.

Często padają pytania czy czas strajku jest pracą? Czy należy się wynagrodzenie?

Zgodnie z art.23 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (tj. Dz. U. 2019, poz. 174)

1. Udział pracownika w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami ustawy nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych.

2. W okresie strajku zorganizowanego zgodnie z przepisami ustawy pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Okres przerwy w wykonywaniu pracy wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy.

Tym samym nauczyciel, który ulegnie wypadkowi podczas strajku będzie podlegał ochronie wypadkowej. Niezgodnym z prawem jest uznawanie dnia strajku jako nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

 

Szukasz inspiracji, pomocy oraz refleksji w kadrach i płacach oraz HR i zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Wejdź na fanpage.

https://www.facebook.com/eduniedzielska/

Karolina Niedzielska

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email