fbpx
Edycja toruń-42

Blog

Ryczałt i dodatek za pracę w porze nocnej 2021

Ryczałt za pracę w porze nocnej

W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek za pracę w porze nocnej może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej. 

W przypadku ryczałtu za pracę w porze nocnej należy uwzględnić planowany czas nominalny w danym roku kalendarzowym i przewidywane minimalne wynagrodzenie. Natomiast przy obliczeniu ryczałtu dla konkretnego pracownika należy uwzględnić przewidywaną średnią roboczogodzin do przepracowania w danym miesiącu. 

Przykład wyliczenia:

Obliczenie Kwota
Przeciętna liczba godzin pracy w 2021 r.  2 016/ 12 mcy 168
Stawka za pracę w porze nocnej 2800/168 16,67
Wysokość dodatku za godzinę pracy w porze nocnej  20 % x 16,67 3,33
Ryczałt  90 h (liczba godzin do przepracowania w porze nocnej) x 3,33 299,70

Pamiętaj!

Ryczałt ten podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu na zasadach ogólnych.

Dodatek za pracę w porze nocnej 2021

Pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21:00 a 7:00. Pracodawca w swoich przepisach wewnątrzzakładowych określa granice pory nocnej. Jeśli tego nie uczyni, pora nocna obejmuje całe 10 godzin.

Pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, jest pracującym w nocy. 

Czas pracy pracującego w nocy nie może przekraczać 8 godzin na dobę, jeżeli wykonuje prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. 

Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej jest zależny od dwóch czynników. Mianowicie od nominalnego czasu pracy jak i ustalonego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zatem dodatek ten będzie różny w każdym roku kalendarzowym. W roku 2021 będzie wyglądał następująco:

Miesiąc

Wymiar czasu pracy

Wysokość dodatku za 1h pracy w porze nocnej (dla pracowników pracujących w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku w pełnym wymiarze czasu pracy)

Styczeń

2800 /152 x 20%

3,68

Luty

2800 /160 x 20%

3,5

Marzec

2800 /184 x 20%

3,04

Kwiecień

2800 /168  x 20%

3,33

Maj

2800 / 152 x 20%

3,68

Czerwiec

2800 / 168 x 20%

3,33

Lipiec

2800 / 176 x 20%

3,18

Sierpień

2800 / 176 x 20%

3,18

Wrzesień

2800 /176  x 20%

3,18

Październik

2800 / 168 x 20%

3,33

Listopad

2800 /160 x 20%

3,5

Grudzień

2800 /176  x 20%

3,18

Podoba Ci się wpis? Zostaw komentarz!

Chcesz, abym poruszyła inne tematy? Zostaw propozycję w komentarzu na Facebooku i udostępnij wpis.

Karolina Niedzielska

Facebook: Kwadrans z HR – Karolina Niedzielska

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email