Share on facebook

Zmiany w wynagrodzeniach w ochronie zdrowia od 1 lipca 2023 r. - nagranie

449 

Zasób 4

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do: – kadry zarządzającej podmiotów leczniczych, – księgowych oraz kadrowych, zajmujących się wynagrodzeniami pracowników podmiotów leczniczych, – pracowników podmiotów leczniczych, niezależnie od zajmowanego stanowiska, – wszystkich osób zainteresowanych praktycznymi aspektami omawianego zagadnienia. 
Zasób 1

Wymagania od uczestników

Brak wymagań
Zasób 2

Materiały

Każdy uczestnik otrzyma: – materiały w wersji elektronicznej – dostęp do nagrania na platformie szkoleniowej przez okres jednego roku,  – imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. 
Zasób 3

Korzyści z kursu

Dzięki udziałowi w szkoleniu, uczestnik: – pozna definicje legalne takich pojęć jak: podmiot leczniczy, pracownik wykonujący zawód medyczny oraz pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, – pozna zasady podwyższania wynagrodzenia zasadniczego oraz nabędzie umiejętności zastosowania ich w praktyce, dowie się, jakie działania musi podjąć pracodawca, żeby prawidłowo i w terminie podwyższyć wynagrodzenia zasadnicze pracowników podmiotu – – – leczniczego, a także jakie ryzyka wynikają z nieprawidłowego zaliczenia stanowiska pracy do grupy zawodowej, – nabędzie umiejętność zaliczania stanowisk do odpowiednich grup zawodowych oraz współczynników pracy, dowie się, jakie są kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego obowiązujące od 1 lipca 2023 roku. 

Więcej informacji:

Zmiany w wynagrodzeniach w ochronie zdrowia od 1 lipca 2023 r.

Na dzień 1 lipca 2023 roku podmioty lecznicze zobowiązane były do podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych pracowników wykonujących zawód medyczny oraz pracowników działalności podstawowej innych, niż wykonujący zawód medyczny. Przeliczenie i podwyższenie corocznie nastręcza pracodawcom wielu trudności, którego mogą wiązać się z poważnymi konsekwencjami.


MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie jest udostępnione w formie nagrania na platformie szkoleniowej. Zaloguj się na swoje konto i oglądaj nagranie.


ZAPISY NA SZKOLENIE ONLINE

 

POBIERAM FORMULARZ

 

KTÓRY SPOSÓB ZAPISU WYBRAĆ?   Masz 2 możliwości:

 1. Zakup szkolenia w moim sklepie.
 2. Zapis poprzez formularz zgłoszeniowy.

 

ZAKUP POPRZEZ SKLEP:

Chcąc zakupić szkolenie, należy dodać produkt do koszyka i dokonać zakupu. Zaznaczając płatność przez druczek płatności, musisz liczyć się z tym, że przelew będzie przetwarzany tak jak każdy inny przelew – do 3 dni roboczych.  W celu otrzymania faktury należy zaznaczyć odpowiednie pole i wypełnić dane. Jeśli jest inny odbiorca niż nabywca wpisz tę informację w uwagach do zakupu. Brak oznaczania chęci otrzymania faktury spowoduje niemożność wydania jej w późniejszym okresie.

ZAPIS POPRZEZ WYSŁANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO:

Jeśli pracodawca będzie finansować Twój udział w wydarzeniu, pamiętaj, by pobrać i uzupełnić poniższy formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go na adres: ksiegowosc@karolinaniedzielska.pl Zakup szkolenia poprzez formularz oznacza, że faktura będzie wystawiona w dniu szkolenia. Formularze niekompletne i złożone po wyczerpaniu miejsc nie będą przyjmowane. W przypadku zapisu większej ilości osób należy dla każdej osoby z osobna wypełnić formularz zgłoszeniowy.

 

POBIERAM FORMULARZ

 

Problemy techniczne i inne zgłaszaj pod adresem: sekretariat@karolinaniedzielska.pl

 


Trenerzy:

Alicja Kociemba

Alicja Kociemba – adwokat wpisany na listę Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu oraz mediator sądowy wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowych Studiów Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka analiz i opracowań praktycznych, współautorka książek o tematyce prawniczej dla praktyków, uczestniczka projektów badawczych.

Posiada doświadczenie procesowe w sprawach karnych, dyscyplinarnych, cywilnych oraz pracowniczych, powiązanych z wykonywaniem zawodów medycznych oraz udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Zajmuje się praktycznymi aspektami zagadnień prawnych dotyczących pracowników ochrony zdrowia. Przeprowadziła liczne szkolenia dla osób wykonujących zawody medyczne.

 

 


Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do:

 • kadry zarządzającej podmiotów leczniczych,
 • księgowych oraz kadrowych, zajmujących się wynagrodzeniami pracowników podmiotów leczniczych,
 • pracowników podmiotów leczniczych, niezależnie od zajmowanego stanowiska,
 • wszystkich osób zainteresowanych praktycznymi aspektami omawianego zagadnienia.

 

Korzyści ze szkolenia:

Dzięki udziałowi w szkoleniu, uczestnik:

 • pozna definicje legalne takich pojęć jak: podmiot leczniczy, pracownik wykonujący zawód medyczny oraz pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny,
 • pozna zasady podwyższania wynagrodzenia zasadniczego oraz nabędzie umiejętności zastosowania ich w praktyce,
 • dowie się, jakie działania musi podjąć pracodawca, żeby prawidłowo i w terminie podwyższyć wynagrodzenia zasadnicze pracowników podmiotu leczniczego, a także jakie ryzyka wynikają z nieprawidłowego zaliczenia stanowiska pracy do grupy zawodowej,
 • nabędzie umiejętność zaliczania stanowisk do odpowiednich grup zawodowych oraz współczynników pracy,
 • dowie się, jakie są kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego obowiązujące od 1 lipca 2023 roku.

Materiały ze szkolenia: 

Każdy uczestnik otrzyma:

– materiały w wersji elektronicznej

– dostęp do nagrania na platformie szkoleniowej przez okres jednego roku, 

– imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. 


PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenia zostaną poruszone następujące zagadnienia:

  • pracodawcy zobowiązani oraz pracownicy uprawnieni do ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego, zgodnie z ustawą z 8.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych,
  • pracownik wykonujący zawód medyczny oraz pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny – wyjaśnienie pojęć i przykłady,
  • warunki i zasady podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego,
  • porozumienie z zakładową organizacją związkową – tryb przyjęcia, treść, termin ustalenia, alternatywne rozwiązania,
  • wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych grup zawodowych od 1 lipca 2023 roku,
  • problemy praktyczne pojawiające się na tle stosowania przepisów ustawy z 8.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych – część warsztatowa

Sesja  Q&A –  pytań i odpowiedzi 

449