Share on facebook

Zlecanie i rozliczanie nadgodzin -praktyczne warsztaty

99 

Więcej informacji:

Zlecanie i rozliczanie nadgodzin warsztaty praktyczne online

Problematyka rozliczania czasu pracy jest skomplikowana i złożona, ale nie jest to problem nie do przeskoczenia. Zapraszam Was na szkolenie warsztatowe poprowadzone przez Mariolę Niełacną, wieloletniego inspektora kontroli PIP, która zna tematykę czasu pracy, a przede wszystkim zlecania oraz rozliczania nadgodzin od podszewki. Dzięki swojemu doświadczeniu wskaże punkty newralgiczne, na które powinny zwracać uwagę osoby planujące oraz rozliczające czas pracy.  Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy, po zaprezentowaniu teorii zostaną zaprezentowane praktyczne sposoby rozliczania nadgodzin.


MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie będzie odbywać się online, na platformie Clickmeeting. Osoby, które będą uczestniczyć w szkoleniu online, otrzymają każdorazowo link do zamkniętego pokoju webinarowego, na swoją skrzynkę mailową na adres, który został podany przy zamówieniu i opłaceniu szkolenia.


ZAPISY NA SZKOLENIE ONLINE

 

POBIERAM FORMULARZ

 

KTÓRY SPOSÓB ZAPISU WYBRAĆ?   Masz 2 możliwości:

  1. Zakup szkolenia w moim sklepie.
  2. Zapis poprzez formularz zgłoszeniowy.

 

ZAKUP POPRZEZ SKLEP:

Chcąc zakupić szkolenie, należy dodać produkt do koszyka i dokonać zakupu. Zaznaczając płatność przez druczek płatności, musisz liczyć się z tym, że przelew będzie przetwarzany tak jak każdy inny przelew – do 3 dni roboczych.  W celu otrzymania faktury należy zaznaczyć odpowiednie pole i wypełnić dane. Jeśli jest inny odbiorca niż nabywca wpisz tę informację w uwagach do zakupu. Brak oznaczania chęci otrzymania faktury spowoduje niemożność wydania jej w późniejszym okresie.

ZAPIS POPRZEZ WYSŁANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO:

Jeśli pracodawca będzie finansować Twój udział w wydarzeniu, pamiętaj, by pobrać i uzupełnić poniższy formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go na adres: ksiegowosc@karolinaniedzielska.pl Zakup szkolenia poprzez formularz oznacza, że faktura będzie wystawiona w dniu szkolenia. Formularze niekompletne i złożone po wyczerpaniu miejsc nie będą przyjmowane. W przypadku zapisu większej ilości osób należy dla każdej osoby z osobna wypełnić formularz zgłoszeniowy.

 

POBIERAM FORMULARZ

 

Problemy techniczne i inne zgłaszaj pod adresem: sekretariat@karolinaniedzielska.pl

 


Trenerzy:

Mariola Niełacna

 

W pracy wykorzystuję ponad 20-letnie doświadczenie zdobyte na stanowisku starszego inspektora pracy – specjalisty w Państwowej Inspekcji Pracy. Uzyskałam specjalizację w zakresie postępowania w sprawach o wykroczenia związane z wykonywaniem pracy zarobkowej i legalnością zatrudnienia oraz przestępstwa przeciwko prawom osób wykonującym pracę zarobkową. Ukończyłam studia podyplomowe z Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Ochrony Danych Osobowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiadam certyfikat „Personal data protection in administration and business – Data Protection Officer”.  Jestem uczestnikiem szkoleń i konferencji m.in. z zakresu migracji na rynku pracy, kontroli agencji zatrudnienia, nowelizacji prawa karnego, ochrony danych osobowych, umów cywilnoprawnych i szeroko pojętego prawa pracy.

Od wielu lat specjalizuję się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Wykładam prawo pracy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, prowadzę szkolenia zawodowe, współpracuje z kancelarią prawną w zakresie szkoleń i webinarów. 
Bardzo staram się osiągnąć zamierzony cel, czyli przekazywać wiedzę zawsze aktualną w sposób prosty i zrozumiały.

 


Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do praktyków z zakresu kadr i płac przygotowujących się do pracy bądź pracujących na stanowiskach związanych z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy, jak również do osób odpowiedzialnych za poprawne planowanie czasu pracy podległych pracowników.


 

Korzyści ze szkolenia:

Szkolenie ma na celu uporządkowanie i poszerzenie wiedzy na temat zlecania i rozliczania pracy w godzinach nadliczbowych. Zajęcia będą polegały na wyjaśnieniu zagadnień związanych z możliwością powstania nadgodzin, oraz sposobem ich rozliczania w oparciu o  przykłady.  
W związku z licznymi kontrolami Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie rozliczania godzin nadliczbowych i odpowiedzialnością za rozliczanie czasu pracy, osoby uczestniczące w szkoleniu mają możliwość zapoznania się z: zasadami planowania pracy, rozliczania czasu ponadwymiarowego oraz rozwiązaniami w zakresie prawidłowej rekompensaty.

Uczestnicy nabędą umiejętności rozliczania nadgodzin w podstawowym oraz równoważnym systemie czasu pracy w różnych przypadkach i przy różnych długościach okresu rozliczeniowego.


Materiały ze szkolenia: 

Każdy uczestnik otrzyma:

– materiały w wersji elektronicznej

– dostęp do nagrania na platformie szkoleniowej przez okres jednego roku, 

– imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. 


PROGRAM SZKOLENIA

  1. Zapisy wewnątrzzakładowe dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych

-zasady obowiązujące w zakładzie pracy,

-zgoda na pracę nadliczbową a polecenia przełożonych  – forma zlecenia i akceptacja,

-obowiązek wykonywania pracy nadliczbowej,

-ograniczenia i zakazy oraz limity.

 

  1. Różnice między nadgodzinami dobowymi i średniotygodniowymi

 

  1. Zasady odpracowania prywatnych wyjść

-zasady udzielania zwolnień oraz zasady odpracowania prywatnych wyjść.

 

  1. Praca w dni wolne od pracy

-praca w niedziele i święta,

-praca w dni wolne z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy.

 

  1. Rozliczanie czasu pracy zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy

-rozliczanie godzin ponadwymiarowych, 

-zmiana wymiaru etatu w trakcie okresu rozliczeniowego. 

 

  1. Czas wolny za godziny nadliczbowe

 

Sesja  Q&A –  pytań i odpowiedzi 

99