fbpx

Zatrudnianie nauczycieli ze stopniem niepełnosprawności- poradnik dyrektora i nauczyciela

Autor

Karolina Niedzielska

Zatrudnianie nauczycieli ze stopniem niepełnosprawności- poradnik dyrektora i nauczyciela

Jedyny taki poradnik w Polsce!

Na łamach niniejszej publikacji zostaną omówione:

  • stopnie niepełnosprawności i zależne od nich uprawnienia, 
  • zasady dotyczące czasu pracy i jego rozliczania, 
  • zasady dotyczące zmniejszania pensum i godzin pracy, 
  • zasada pracy w porze nocnej, w godzinach ponadwymiarowych, zastępstwach doraźnych, pracy w dni wolne, 
  • dodatkowy urlop i inne zwolnienia od pracy, 
  • przerwa na gimnastykę wliczana do czasu pracy,  
  • badania medycyny pracy, 
  • przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii zgodnie z RODO, 
  • przykładowy wzór upoważnienia do przetwarzania danych zdrowotnych zgodnie z RODO,
  • uprawnienia nauczycieli zatrudnionych w placówkach prywatnych

 

 

59,00  45,00