fbpx

Zatrudnianie nauczycieli w placówkach publicznych- poradnik dla dyrektora, nauczyciela i kadrowca

Autor

Karolina Niedzielska

Zatrudnianie nauczycieli w placówkach publicznych- poradnik dla dyrektora, nauczyciela i kadrowca

Zapraszam do zakupu jedynego na rynku e-booka z zakresu tematu zatrudniania nauczycieli w placówkach publicznych.

E-book jest dedykowany dla dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli oraz osób zajmujących się kadrami i płacami w jednostkach oświatowych.

Publikacja została oparta na wielu przykładach, a także na omówieniu częstych błędów popełnianych przy nawiązywaniu stosunków pracy z nauczycielami w jednostkach publicznych.

Liczba stron: 71

Zawiera wzory dokumentów!

I. Wstęp
II. Podstawy nawiązania stosunku pracy z nauczycielem

III. Zatrudnianie nauczycieli na podstawie mianowania

1.Zatrudnienie na podstawie mianowania

2. Przekształcenie stosunku pracy w mianowanie

3. Przekształcenie stosunku pracy w umowę o pracę

IV. Zatrudnianie nauczycieli na podstawie umowy o pracę

 1. Zatrudnianie nauczycieli na podstawie umowy o pracę na czas określony
 2. Umowa o pracę z nauczycielem stażystą
 3. Szczególna potrzeba organizacyjna szkoły
 4. Czas zastępstwa nieobecnego pracownika podczas jego usprawiedliwionej nieobecności
 5. Zmiany w zawieraniu umów na czas określony
 6. Obliczanie okresu zatrudnienia
 7. Przekształcenie stosunku pracy
 8. Sposób liczenia 36 miesięcznego okresu zatrudnienia na czas określony
 9. Stosunek pracy przedłużony do dnia porodu- wyjątki

V. Obowiązki wobec nowo zatrudnionego nauczyciela

 1. Dane osobowe
 2. Badania profilaktyczne
 3. Zaświadczenie o niekaralności
 4. Zawarcie umowy o pracę
 5. Terminy w umowie o pracę/ akcie mianowania
 6. Szkolenie BHP
 7. Przedstawienie warunków zatrudnienia
 8. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych
 9. Pobranie oświadczeń w celach podatkowych
 10. Powiadomienie komornika lub organ egzekucyjnego o nawiązaniu stosunku pracy

VI. Przywrócenie do pracy nauczyciela w stanie nieczynnym

 1. Instytucja stanu nieczynnego
 2. Powrót nauczyciela ze stanu nieczynnego

VII. Zatrudnianie nauczycieli ze stopniem niepełnosprawności

 1. Stopnie niepełnosprawności
 2. Znaczny stopień niepełnosprawności
 3. Umiarkowany stopień niepełnosprawności
 4. Lekki stopień niepełnosprawności
 5. Przetwarzanie danych osób niepełnosprawnych
 6. Dane zdrowotne
 7. Uprawnienia osób niepełnosprawnych
 8. Czas pracy nauczyciela z orzeczeniem o niepełnosprawności
 9. Praca w porze nocnej i w godzinach ponadwymiarowych
 10. Orzeczenie lekarza medycyny pracy dot. czasu praca
 11. Dodatkowa przerwa
 12. Dodatkowy urlop wypoczynkowy

VIII.Wzory dokumentów

Po dokonaniu płatności, na wskazany e- mail przychodzi potwierdzenie z platformy tpay, w treści wiadomości widnieje zapis „POBIERZ”, w ten sposób należy pobrać e-booka.

99,00  79,00