Share on facebook

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników po zmianach (nagranie)

799 

Więcej informacji:

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników po zmianach

Zapraszam na kompleksowe szkolenie, na którym omówię tematykę zatrudniania i zwalania pracowników z uwzględnieniem znaczących zmian w prawie pracy, które weszły w życie w dniu 26 kwietnia 2023 r. Tematyka ta rodzi wiele pytań, wprowadza stan niepewności wśród pracowników i pracodawców. Przeprowadzę Cię przez te procedury. Dodatkowo omówię etapy zatrudniania nowego pracownika, z podkreśleniem informacji o warunkach zatrudnienia. W trakcie szkolenia będą kładła szczególny nacisk na stosowanie prawa, w tym prawa cywilnego, które jest niesłuchanie ważne w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników.


MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie będzie odbywać się online, na platformie Clickmeeting. Osoby, które będą uczestniczyć w szkoleniu online, otrzymają każdorazowo link do zamkniętego pokoju webinarowego, na swoją skrzynkę mailową na adres, który został podany przy zamówieniu i opłaceniu szkolenia.


ZAPISY NA SZKOLENIE ONLINE

 

POBIERAM FORMULARZ

 

KTÓRY SPOSÓB ZAPISU WYBRAĆ?   Masz 2 możliwości:

 1. Zakup szkolenia w moim sklepie.
 2. Zapis poprzez formularz zgłoszeniowy.

 

ZAKUP POPRZEZ SKLEP:

Chcąc zakupić szkolenie, należy dodać produkt do koszyka i dokonać zakupu. Zaznaczając płatność przez druczek płatności, musisz liczyć się z tym, że przelew będzie przetwarzany tak jak każdy inny przelew – do 3 dni roboczych.  W celu otrzymania faktury należy zaznaczyć odpowiednie pole i wypełnić dane. Jeśli jest inny odbiorca niż nabywca wpisz tę informację w uwagach do zakupu. Brak oznaczania chęci otrzymania faktury spowoduje niemożność wydania jej w późniejszym okresie.

ZAPIS POPRZEZ WYSŁANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO:

Jeśli pracodawca będzie finansować Twój udział w wydarzeniu, pamiętaj, by pobrać i uzupełnić poniższy formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go na adres: ksiegowosc@karolinaniedzielska.pl Zakup szkolenia poprzez formularz oznacza, że faktura będzie wystawiona w dniu szkolenia. Formularze niekompletne i złożone po wyczerpaniu miejsc nie będą przyjmowane. W przypadku zapisu większej ilości osób należy dla każdej osoby z osobna wypełnić formularz zgłoszeniowy.

 

POBIERAM FORMULARZ

 

Problemy techniczne i inne zgłaszaj pod adresem: sekretariat@karolinaniedzielska.pl

 


Trenerzy:

Karolina Niedzielska

 

Jestem prawnikiem specjalizującym się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, prawie oświatowym oraz specjalistą ds. kadr i płac, a także założycielką i dyrektorem zarządzającym niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego Perfecta Instytut Kadr i Płac. W swojej codziennej pracy w kancelarii i biurze szkoły doskonale łączę obie funkcje, umiejętności i wiedzę, którą dzielę się na swoim fanpage, blogu, live’ach i mailingu. Tym samym na moim profilu odpowiedzi na nurtujące pytania odnajdą zarówno kadrowcy, płacowcy, księgowi oraz radcowie prawni, adwokaci, doradcy podatkowi.

Kieruję się domeną, że dobry kadrowiec nie ma kodeksu w głowie tylko głowę w kodeksie. Moim celem jest edukacja poprzez poznawanie prawa i nabywanie umiejętności jego wykładni, odszukiwania odpowiednich przepisów, poruszania się po aktach prawnych oraz szukania genezy problemu i umiejętności jego samodzielnego rozwiązania. Prawo jest piękne w swojej prostocie, a poznanie jego zasad, nawet jak nie jesteś prawnikiem, ułatwi Ci pracę w kadrach i płacach oraz księgowości.

Oprócz wykształcenia prawniczego posiadam również wykształcenie pedagogiczne. Jako nauczyciel doskonale realizuję się w trakcie licznych kursów i szkoleń, które prowadzę i organizuję. Pracuję również naukowo, gdzie zajmuję się prawem ubezpieczeń społecznych, badam je i porównuję z systemami wschodnimi. Zainteresowanie to jest pokłosiem mojego doświadczenia zawodowego, które zdobyłam jako pełnomocnik procesowy ZUS, pracując w wydziale obsługi prawnej. Jestem także autorką licznych publikacji oraz autorką i współautorką kilku książek z zakresu kadr, płac, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 


Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób zainteresowanych tematyką kadr i płac, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w szczególności do osób zatrudnionych na stanowiskach specjalistów ds. kadr i płac, księgowych, a także innych osób zainteresowanych tematyką zmian w prawie pracy.


 

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę, a także dowie się o praktycznych rozwiązaniach z zakresu zatrudniania i zwalniania pracowników, będzie samodzielnie potrafił zdiagnozować problem prawny i go rozwiązać. Uczestnik nabędzie także umiejętności posługiwania się przepisami prawa pracy oraz prawa cywilnego w praktyce.


Materiały ze szkolenia: 

Każdy uczestnik otrzyma:

– dostęp do nagrania na platformie szkoleniowej przez okres jednego roku, 

– imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. 


PROGRAM SZKOLENIA

I. Umowa o pracę jako podstawa nawiązania stosunku pracy

 • elementy umowy o pracę
 • forma umowy o pracę
 • miejsce/a wykonywania pracy
 • data zawarcia i data rozpoczęcia pracy – case study
 • częste błędy w zawieraniu umowy o pracę

 

II. Zatrudnienie nowego pracownika – etapy

 • oświadczenie kandydata do pracy o danych osobowych
 • wykonanie wstępnych badań medycyny pracy
 • oświadczenie pracownika o danych osobowych
 • zawarcie umowy o pracę
 • poinformowanie o warunkach zatrudnienia
 • przeprowadzenie szkolenia BHP
 • założenie dokumentacji pracowniczej oraz odebranie oświadczeń i wniosków
 • poinformowanie organu egzekucyjnego o zatrudnieniu dłużnika
 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych
 • ustalenie zasad obliczania zaliczki na podatek dochodowy od sob fizycznych
 • PPK i wypłata transferowa

 

III. Informacja o warunkach zatrudnienia

 • termin przedstawienia warunków zatrudnienia
 • forma przedstawienia warunków zatrudnienia
 • informacje jakie powinny zostać umieszczone w warunkach zatrudnienia
 • informacje, których nie można umieszczać w warunkach zatrudnienia
 • stanowiska PIP i Ministerstwa dotyczące warunków zatrudnienia

 

IV. Zakończenie stosunku pracy

 • podstawy rozwiązania stosunku pracy
 • porozumienie stron
 • wypowiedzenie umowy o pracę
 • ochrona przed wypowiedzeniem
 • elementy wypowiedzenia, w tym uzasadnienie
 • wniosek o uzasadnienie wypowiedzenia umowy na okres próbny
 • stosowanie przepisów kodeksu cywilnego do oświadczeń woli stron stosunku pracy
 • dyscyplinarka – przesłanki, częste problemy praktyczne i częste błędy
 • rozwiązanie na podstawie art. 53 kp
 • wygaśniecie stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika, pracodawcy lub upływem trzymiesięcznego tymczasowego aresztowania
 • obowiązki pracodawcy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy
 • roszczenia pracownika za niezgodne z prawem rozwiazanie umowy o prace
 • odprawy i odszkodowania związane z zakończeniem stosunku pracy: odprawa emerytalna, rentowa, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika

Sesja  Q&A –  pytań i odpowiedzi 

799