Share on facebook

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

399 

Więcej informacji:

W związku z licznymi prośbami o wyodrębnienie z kursu kierownik działu kadr i płac modułu dotyczącego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych spełniam prośbę. Na pracodawcy ciąży obowiązek w miarę posiadanych możliwości i środków finansowych zaspokajania potrzeb socjalnych pracowników, emerytów, rencistów i członków ich rodzin. W tym celu tworzy i prowadzi się ZFŚS, którego głównym celem jest niwelowanie różnic w poziomie życia osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS. Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest rozdzielanie świadczeń przewidzianych przez regulamin ZFŚS z uwzględnieniem kryterium socjalnego, aby świadczenia korzystały ze zwolnień składkowo- podatkowych. Obowiązek ten nastręcza najwięcej problemów praktycznych i powoduje najwięcej konsekwencji.


Szkolenie odbędzie się online na platformie Clickmeeting na żywo. Link przyjdzie na podany przy płatności lub w zgłoszeniu e-mail w dniu szkolenia. W celu odnalezienia linku należy sprawdzić folder SPAM lub inne. Szkolenie będzie nagrywane. Nagranie zostanie udostępnione po szkoleniu uczestnikom przez okres 12 miesięcy oraz będzie istniała możliwość jego zakupu.

Każdy uczestnik otrzyma elektroniczny certyfikat uczestnictwa.


 

Program szkolenia:

  1. Zasady tworzenia ZFŚS
  2. Regulamin ZFŚS
  3. Odpisy
  4. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS
  5. Badania sytuacji socjalnej uprawnionych
  6. Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń z ZFŚS
  7. Regulamin ZFŚS

 


Zapisy na szkolenie:

Chcąc zapisać się na szkolenie należy dodać produkt do koszyka i dokonać zakupu. W celu otrzymania faktury należy zaznaczyć odpowiednie pole i wypełnić dane. Jeśli jest inny odbiorca niż nabywca wpisz tą informację w uwagach do zakupu. Brak oznaczania chęci otrzymania faktury spowoduje niemożność wydania jej w późniejszym okresie.

W przypadku jednostek publicznych osoby chcące zapisać się na szkolenie, które nie zrealizują zakupu poprzez sklep powinny pobrać i wypełnić formularz zgłoszenia, a następnie odesłać go na adres: kontakt@karolinaniedzielska.pl

 

POBIERAM FORMULARZ

 


Adresaci szkolenia:

Adresatami szkolenia są osoby, które obsługują Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach publicznych, jednostkach prywatnych, które utworzyły ZFŚS, członkowie Komisji Socjalnych, księgowi oraz specjaliści ds. kadr i płac.


 

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnik szkolenia pozna problematykę Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zasady jego tworzenia oraz prowadzenia. Zostanie zgłębiona problematyka stosowania kryterium socjalnego oraz opodatkowania i oskładkowania świadczeń oraz treści regulaminu ZFŚS.


Trener:

Karolina Niedzielska, prawnik z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, specjalista ds. kadr i płac, dyrektor zarzadzający. Swoje doświadczenie zdobyłam w wydziale obsługi prawnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie jestem także doktorantką w Katedrze Prawa Pracy- Zakład Prawa Ubezpieczeń Społecznych WPiA UŁ, gdzie jako stypendystka Banku Santander prowadzę badania nad przyczynami wypadków przy pracy oraz prawem rosyjskim. Prowadzę także własną praktykę prawną, gdzie pomagam pracownikom i pracodawcom mierzyć się z zawiłościami prawa pracy, obsługuje także w języku rosyjskim. Jako trener poprowadziłam już kilkaset godzin szkoleń z zakresu kadr i płac, szkoląc ponad pięć tysięcy osób. Wykładam także na uczelniach wyższych.

 

399