Share on facebook

Trudne przypadki na liście płac 27.01.2024

199 

Więcej informacji:

 

Trudne przypadki na liście płac

Lista płac wydawać by się mogło nie jest skomplikowanym dokumentem, zaś liczenie wynagrodzenia od brutto do netto jest wręcz trywialne z uwagi na powtarzalność mechanizmu. Dopóki pracownik otrzymuje wynagrodzenie za pracę wykonaną nie pojawia się żadne problemy z obliczaniem listy płac. Jednak zdarzają się przypadki, że sporządzenie prawidłowej listy płac przysparza specjalistom ds. kadr i płac oraz płac niemałe problemy. Dlatego też zapraszam Was na szkolenie, które zostanie poświęcone tematyce trudnych przypadków na liście płac. Szkolenie ma charakter warsztatowy.


MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie będzie odbywać się online, na platformie Clickmeeting. Osoby, które będą uczestniczyć w szkoleniu online, otrzymają każdorazowo link do zamkniętego pokoju webinarowego, na swoją skrzynkę mailową na adres, który został podany przy zamówieniu i opłaceniu szkolenia.


ZAPISY NA SZKOLENIE ONLINE

 

POBIERAM FORMULARZ

 

KTÓRY SPOSÓB ZAPISU WYBRAĆ?   Masz 2 możliwości:

 1. Zakup szkolenia w moim sklepie.
 2. Zapis poprzez formularz zgłoszeniowy.

 

ZAKUP POPRZEZ SKLEP:

Chcąc zakupić szkolenie, należy dodać produkt do koszyka i dokonać zakupu. Zaznaczając płatność przez druczek płatności, musisz liczyć się z tym, że przelew będzie przetwarzany tak jak każdy inny przelew – do 3 dni roboczych.  W celu otrzymania faktury należy zaznaczyć odpowiednie pole i wypełnić dane. Jeśli jest inny odbiorca niż nabywca wpisz tę informację w uwagach do zakupu. Brak oznaczania chęci otrzymania faktury spowoduje niemożność wydania jej w późniejszym okresie.

ZAPIS POPRZEZ WYSŁANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO:

Jeśli pracodawca będzie finansować Twój udział w wydarzeniu, pamiętaj, by pobrać i uzupełnić poniższy formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go na adres: ksiegowosc@karolinaniedzielska.pl Zakup szkolenia poprzez formularz oznacza, że faktura będzie wystawiona w dniu szkolenia. Formularze niekompletne i złożone po wyczerpaniu miejsc nie będą przyjmowane. W przypadku zapisu większej ilości osób należy dla każdej osoby z osobna wypełnić formularz zgłoszeniowy.

 

POBIERAM FORMULARZ

 

Problemy techniczne i inne zgłaszaj pod adresem: biuro@karolinaniedzielska.pl

 


Trenerzy:

Renata Majewska

Ekspert prawa pracy i wynagrodzeń z wieloletnim doświadczeniem. Ukończyła studia prawnicze w 1997 r. na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Przez prawie dziesięć lat pracowała jako redaktor w dziale prawnym dziennika „Rzeczpospolita”, ostatnie kilka lat jako redaktor prowadzący poradnika dla pracodawców „Dobra Firma”. Od 2009 roku lat prowadzi firmę, w ramach której jest wykładowcą szkoleniowym, o nazwie Biuro Kadr i Płac. Specjalizuje się w prawie pracy i płacach, zwłaszcza w praktycznym rozliczaniu wynagrodzeń, w tym przysługujących w sferze budżetowej (np. nauczycieli, trzynaste pensje). Autorka licznych publikacji poradniczych z zakresu prawa pracy, w tym wynagrodzeń, np. jak obliczać wynagrodzenia, sporządzanie listy płac, jak tworzyć regulamin wynagradzania pracowników samorządowych.

 


Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób zainteresowanych tematyką kadr i płac, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w szczególności do osób zatrudnionych na stanowiskach specjalistów ds. kadr i płac, księgowych, właścicieli firm, managerów i osób zarządzających przedsiębiorstwami, a także do pracowników organów państwowych zajmujących się sprawami pracowniczymi i płacowymi, które chcą nabyć, usystematyzować oraz uporządkować wiedzę z zakresu diagnozowania i rozwiązywania problemów na liście płac.


 

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę o konsekwencjach kwestionowania rodzaju umów przez ZUS. Pozna przypadki korekt na liście płac z tytułu wpłat do PPK. Nauczy się rozliczać nadpłatę wynagrodzenia zwracanego przez pracownika w wyniku sprawy sądowej. Poza sposób odprowadzania i korygowania składek i podatku dochodowego od świadczeń, od których błędnie nie pobrano składek. Dowie się jaki status składkowo-podatkowy mają świadczenia dla pracowników na urlopach wychowawczych i macierzyńskich oraz świadczeń wypłacanych członkom rodziny po śmierci pracownika. Uczestnik pozna zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę i z zasiłków oraz wyrównania zasiłku chorobowego uznanego po czasie.


 

Materiały ze szkolenia: 

Każdy uczestnik otrzyma:

– materiały w wersji elektronicznej

– dostęp do nagrań na platformie szkoleniowej przez okres jednego roku, 

– imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. 


PROGRAM SZKOLENIA

 

1. Skutki zakwestionowania przez ZUS umowy o dzieło i uznanie jej za umowę o pracę

 

2. Skutki zakwestionowania przez ZUS umowy o dzieło i uznanie jej za umowę o zlecenia

 

3. Korekty na liście na płac z tytułu wpłat do PPK

  • skutki zbyt wczesnego odprowadzenia wpłat,
  • konsekwencje zbyt późnego odprowadzenia wpłat,
  • wpłaty do PPK po rozwiązaniu stosunku pracy
  • wpłaty do PPK po śmierci uczestnika programu
  • rozliczenie miesiąca, w którym uczestnik PPK złożył deklarację rezygnacji
  • obniżona wpłata podstawowa w miesiącu, kiedy dokonujemy dwóch wypłat

 

4. Rozliczanie nadpłaty wynagrodzenia zwracanej przez pracownika w wyniku sprawy sądowej o zwrot nienależnego świadczenia/bezpodstawnego wzbogacenia;

 

5. Odprowadzanie i korygowanie przez pracodawcę składek i podatku dochodowego od świadczenia, od którego błędnie składki nie zostały pobrane.

 

6. Status składkowo-podatkowy świadczeń przekazywanych pracownikom na urlopach wychowawczych i macierzyńskich

 

7. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę i z zasiłków:

  • w miesiącu, kiedy pracownik dostał wynagrodzenie chorobowe i zasiłek,
  • z wynagrodzenia za umowę zlecenia,
  • z zasiłku zleceniobiorcy,
  • zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej.

 

8. Wyrównanie zasiłku chorobowego z racji wypadku uznanego dopiero po pewnym czasie w postępowaniu powypadkowym.

 

9. Status składkowo-podatkowy świadczeń po śmierci pracownika wypłacanych członkom jego rodziny:

  • niewypłacone wynagrodzenie,
  • odprawa pośmiertna,
  • świadczenia pomocowe,
  • potrącenia z nich.

 

10. Sesja pytań i odpowiedzi

199