Share on facebook

Szkolenie Zmiany w ZUS od 2022 r.

99 

Brak w magazynie

Więcej informacji:

Uwaga! Osoby, które mają wykupiony dostęp do kursu: specjalista ds. kadr i płac, specjalista ds. kadr, specjalista ds. płac – szkolenie pojawi się na platformie jako osobna lekcja. 

Dużymi krokami zbliża się nowy rok kalendarzowy 2022 a zmian wiele zmian w prawie… i tutaj chciałoby się napisać prawie pracy, ale tym razem będą to zmiany w prawie ubezpieczeń społecznych. Największe nowelizacje od bardzo długiego czasu. Odkąd pracowałam w obsłudze prawnej ZUS nie pamiętam tak dużych nowelizacji kilku ustawa na raz. Z jednej strony zmiany idą ku lepszemu, bowiem ZUS przejmie wiele obowiązków spoczywających na płatnikach składek, ale jednocześnie pojawią się nowe obciążenia formalno- prawne.

Od dłuższego czasu coraz żywsze są dyskusje były tematem zmian w zakresie prawa do zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych. Wynika to z dużym wzrostem wydatków z funduszu chorobowego, z którego są finansowane powyższe świadczenia. W 2020 roku ZUS wypłacił 14 miliardów złotych zasiłków, gdy w 2016 roku tak kwota wynosiła 10 miliardów złotych.Zmiany te staną się od 2022 r. rzeczywistością.

Na szkoleniu zostaną omówione także przepisy przejściowe i końcowe ustaw zmieniających, których znajomość będzie obowiązkowa w okresie przejściowym.

 


Szkolenie odbędzie się online na platformie Clickmeeting na żywo. Link przyjdzie na podany przy płatności lub w zgłoszeniu e-mail w dniu szkolenia. W celu odnalezienia linku należy sprawdzić folder SPAM lub inne. Szkolenie będzie nagrywane. Nagranie zostanie udostępnione po szkoleniu uczestnikom przez okres 12 miesięcy oraz będzie istniała możliwość jego zakupu.

Każdy uczestnik otrzyma elektroniczny certyfikat uczestnictwa.

Limit osób: 100.

 


Zapisy na szkolenie:

Chcąc zapisać się na szkolenie należy dodać produkt do koszyka i dokonać zakupu. W celu otrzymania faktury należy zaznaczyć odpowiednie pole i wypełnić dane. Jeśli jest inny odbiorca niż nabywca wpisz tą informację w uwagach do zakupu. Brak oznaczania chęci otrzymania faktury spowoduje niemożność wydania jej w późniejszym okresie.

W przypadku jednostek publicznych osoby chcące zapisać się na szkolenie, które nie zrealizują zakupu poprzez sklep powinny pobrać i wypełnić formularz zgłoszenia, a następnie odesłać go na adres: kontakt@karolinaniedzielska.pl

 

POBIERAM FORMULARZ

Program szkolenia:

1.Zmiany w zasiłkach i wypadkach

 • nowe zasady zliczania okresu zasiłkowego przy ponownej niezdolności do pracy,
 • nowe zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń,
 • podwyższenie wymiaru zasiłku za okres niezdolności przypadającej na pobyt w szpitalu,
 • skrócenie okresu zasiłkowego po ustaniu tytułu do ubezpieczeń społecznych,
 • zasiłek chorobowy dla kobiet w ciąży po ustaniu zatrudnienia,
 • zmiany w uprawnień do świadczeń z funduszu chorobowego dla osób prowadzących DG oraz osób z nimi współpracujących,
 • elektronizacja zawiadomień,
 • zmiany w uprawnień do świadczeń z funduszu chorobowego emerytów i rencistów,
 • pozyskiwanie informacji przez ZUS jako niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu chorobowego,
 • zmiany w terminie wypłaty zasiłków przez ZUS,
 • zmiana definicji wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy i wykazywanie go w ZUS IWA
 • sukcesja praw do stopy procentowej składki
 • rodzaj działalności według PKD

 

2. Zmiany w ubezpieczeniach społecznych

 • zmiany zasad objęcia ubezpieczeniami wspólników spółek z o.o., jawnej, partnerskiej i komandytowej,
 • obowiązek posiadania konta na PUE ZUS przez wszystkich płatników składek,
 • zmiana w formie wniosków A1,
 • zmiany w zasadach objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, chorobowym,
 • zmiany dotyczące zadłużenia z tytułu składek,
 • możliwość potrącenia należności z tytułu nieopłaconych składek ze świadczeń wypłacanych przez ZUS,
 • zmiany w terminach przekazywania korekt dokumentów rozliczeniowych,

 

3. Sesja Q&A

 • Dyskusja i zadawanie pytań.

 

Trener: Karolina Niedzielska, prawnik z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, specjalista ds. kadr i płac, dyrektor zarzadzający. Swoje doświadczenie zdobyłam w wydziale obsługi prawnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie jestem także doktorantką w Katedrze Prawa Pracy- Zakład Prawa Ubezpieczeń Społecznych WPiA UŁ, gdzie jako stypendystka Banku Santander prowadzę badania nad przyczynami wypadków przy pracy oraz prawem rosyjskim. Prowadzę także własną praktykę prawną, gdzie pomagam pracownikom i pracodawcom mierzyć się z zawiłościami prawa pracy, obsługuje także w języku rosyjskim. Jako trener poprowadziłam już kilkaset godzin szkoleń z zakresu kadr i płac, szkoląc ponad pięć tysięcy osób. Wykładam także na uczelniach wyższych.

 

99 

Brak w magazynie