Share on facebook

Szkolenie Sygnaliści - wdrożenie dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa UE

319 

Więcej informacji:

Dużymi krokami zbliża się 17 grudnia 2021 r., a więc dzień w którym każde Państwo członkowskie UE, w tym Polska jest zobowiązane do implementowania do swojego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Od tego też dnia  pojawi się także obowiązek przygotowania odpowiednich procedur, w tym polityki ochrony sygnalistów, utworzenie kanałów wewnętrznych do dokonywania zgłoszeń, wyznaczenie osób odpowiedzialnych za ich przyjmowanie i podejmowanie działań następczych oraz konieczność przeprowadzenia szkoleń dla pracowników przez pracodawców. Dyrektywę o ochronie sygnalistów porównuje się do RODO, bowiem Polska miała 2 lata na implementowanie przepisów dyrektywy.


Szkolenie odbędzie się online na platformie Clickmeeting na żywo. Link przyjdzie na podany przy płatności lub w zgłoszeniu e-mail w dniu szkolenia. W celu odnalezienia linku należy sprawdzić folder SPAM lub inne. Szkolenie będzie nagrywane. Nagranie zostanie udostępnione po szkoleniu uczestnikom przez okres 12 miesięcy oraz będzie istniała możliwość jego zakupu.

Każdy uczestnik otrzyma elektroniczny certyfikat uczestnictwa.

Limit osób: 100.


 

Program szkolenia:

1. Wstęp i pojęcia ogólne

 • cel i zamierzenia dyrektywy,
 • pojęcie sygnalisty- kto może zostać sygnalistą?
 • dokumentacja związana z dyrektywą

 

2. Wdrożenie dyrektywy- etapy

 • szkolenie,
 • wdrożenie dokumentacji,
 • przeszkolenie wszystkich pracowników

 

3. Procedura zgłaszania naruszeń

 • omówienie procedury,
 • wyznaczenie osoby odbierającej zgłoszenia,
 • kanały zgłoszeń,
 • ochrona osoby dokonującej zgłaszającej,
 • zakaz działań odwetowych wobec sygnalisty,
 • poufność danych sygnalisty oraz przypadki możliwości ujawnienia tychże danych,
 • okres retencji danych sygnalisty i procedura ich usuwania

 

3. Dokumentacja związana z wdrożeniem dyrektywy

4. Kary

5. Sesja Q&A

 • Dyskusja i zadawanie pytań

Zapisy na szkolenie:

Chcąc zapisać się na szkolenie należy dodać produkt do koszyka i dokonać zakupu. W celu otrzymania faktury należy zaznaczyć odpowiednie pole i wypełnić dane. Jeśli jest inny odbiorca niż nabywca wpisz tą informację w uwagach do zakupu. Brak oznaczania chęci otrzymania faktury spowoduje niemożność wydania jej w późniejszym okresie.

W przypadku jednostek publicznych osoby chcące zapisać się na szkolenie, które nie zrealizują zakupu poprzez sklep powinny pobrać i wypełnić formularz zgłoszenia, a następnie odesłać go na adres: kontakt@karolinaniedzielska.pl

 

POBIERAM FORMULARZ

 


Adresaci szkolenia:

Adresatami szkolenia są osoby, które będą odpowiedzialne za wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, w szczególności, sekretarze, skarbnicy gmin, dyrektorzy szkół i innych placówek, specjaliści ds. kadr i płac, księgowi.


 

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnik szkolenia pozna wymagania Dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz  dowie się, jak wdrożyć dyrektywę o ochronie sygnalistów. Uczestnik pozna także narzędzia umożliwiające sygnalizowanie nieprawidłowości i dokumentację, która powinna zostać wdrożona w celu realizacji postanowień dyrektywy.


Trener:

Karolina Niedzielska, prawnik z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, specjalista ds. kadr i płac, dyrektor zarzadzający. Swoje doświadczenie zdobyłam w wydziale obsługi prawnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie jestem także doktorantką w Katedrze Prawa Pracy- Zakład Prawa Ubezpieczeń Społecznych WPiA UŁ, gdzie jako stypendystka Banku Santander prowadzę badania nad przyczynami wypadków przy pracy oraz prawem rosyjskim. Prowadzę także własną praktykę prawną, gdzie pomagam pracownikom i pracodawcom mierzyć się z zawiłościami prawa pracy, obsługuje także w języku rosyjskim. Jako trener poprowadziłam już kilkaset godzin szkoleń z zakresu kadr i płac, szkoląc ponad pięć tysięcy osób. Wykładam także na uczelniach wyższych.

319