Share on facebook

Segregator i pen-drive dla kadrowca

169 

Brak w magazynie

Co zawiera segregator oraz wersja elektroniczna na pendrive
👇👇👇
🎯Dokumenty związane z zatrudnianiem pracownika:
umowa przedwstępna, list intencyjny, umowa o pracę na okres próbny, czas określony, nieokreślony, umowę zlecenie, umowę o dzieło, oświadczenie do umów cywilnoprawnych, warunki zatrudnienia dla pracodawców, którzy wprowadzili regulamin pracy oraz dla tych, którzy nie mają takiego obowiązku;

🎯Oświadczenia osobowe kandydata do pracy oraz pracownika dostosowane do treści art. 22 (1) kodeksu pracy;

🎯Dokumenty związane z czasem pracy: polecenie pełnienia dyżuru, polecenie pracy w nadgodzinach, rozliczenie pracy w nadgodzinach, rozliczenie pracy w dniu rozkładowo wolny, wniosek o udzielenie czasu wolnego w celu załatwienia sprawy osobistych, wniosek o stosowanie ruchomego czasu pracy, wniosek o stosowanie skróconego tygodnia pracy, wniosek o stosowanie systemu weekendowego, wniosek o łączenie przerwy na karmienie, wniosek o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy, porozumienie w sprawie zadaniowego czasu pracy, zgodę pracownika na pracę w nadgodzinach, w systemie z przedłużoną normą dobową, w porze nocnej, w oddelegowaniu, w systemie przerywanego czasu pracy (z rozróżnieniem na pracownika wychowującego dziecko do lat 4 i kobietę w ciąży), powierzenie czasowe pracy na podstawie art. 42 § 4 kp;

🎯Wzory związane z dokumentacją pracowniczą: lista płac, PIT 2, rachunek do umowy zlecenia, karta BHP, wniosek o wydanie kopii części/ całości dokumentacji pracowniczej (w tym kopii świadectwa pracy), oświadczenie o stosowaniu wyższych kup, informacja o nałożeniu kary porządkowej, sprzeciw pracownika od kary porządkowej, informacja o zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej/ administracyjnej, informacja o przedłużeniu umowy do dnia porodu, polecenie wykonania pracy zdalnej, regulamin pracy zdalnej, oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami wewnątrzzakładowymi, informacja o stosowaniu monitoringu, informacja o nawiązaniu/ rozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem posiadającym zajęcie komornicze, wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych, odwołanie z urlopu bezpłatnego/ wychowawczego, informacja o udzieleniu urlopu ojcowskiego/ macierzyńskiego/ rodzicielskiego/ wychowawczego, informacja o przekształceniu umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony;

🎯 Dokumentacja związana z urlopami i innymi zwolnieniami od pracy: wniosek o urlop wypoczynkowy/bezpłatny/ okolicznościowy, wniosek o urlop macierzyński (bez rodzicielskiego), wniosek o urlop rodzicielski krótki i długi, wniosek o urlop ojcowski, wniosek o urlop wychowawczy, wniosek o urlop szkoleniowy, wniosek o wyrażenie zgody na podjęcie pracy w okresie urlopu rodzicielskiego, zaświadczenie o utraconych zarobkach, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, informacja o rezygnacji z urlopu rodzicielskiego, odmowa wyrażenia zgody na podjęcie pracy w trakcie okresu urlopu rodzicielskiego, oświadczenie dot. opieki, wniosek o opiekę, oświadczenie w zakresie urlopu wypoczynkowego, wniosek o udzielenia zwolnienia na poszukiwanie pracy, wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego, informacja dla rodziny zmarłego w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy, zawiadomienie o nagrodzenie, czasowe powierzenie innej pracy, porozumienie zmieniające, informacja do PIP o zawarciu umowy na czas określony z przekroczeniem limitów, potwierdzenie zawarcia umowy o pracę w formie ustnej, ewidencja odzieży, rozpatrzenie sprzeciwu, oświadczenie o opiece, kwarantannie;

🎯 Dokumenty związane z zakończeniem zatrudnienia: zawiadomienie zakładowej organizacji o zamiarze rozwiązania stosunku pracy zawartego na czas nieokreślony, wypowiedzenie umowy o pracę, wypowiedzenie warunków pracy i płacy, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, wniosek o porozumienie stron, rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron, świadectwo pracy, wniosek o sprostowanie świadectwa pracy, pozew o sprostowanie świadectwa pracy, informacja dot. okresu archiwizacji;

🎯 Gratis: dokumentacja PPK.

🎯 E-booki:

1⃣ Zlecanie i rozliczanie nadgodzin
2⃣ Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony
3⃣ Zliczanie okresu zasiłkowego
4⃣ Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
5⃣ Kwota wolna od potrąceń świadczeń niealimentacyjnych
6⃣Podnoszenie kwalifikacji przez pracownika
7⃣ Umowa na okres próbny
8⃣ Nabywanie prawa do urlopu wypoczynkowego:
9⃣ Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z art. 52, 53, 55 kp 
1⃣0⃣Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych
1⃣1⃣ PPK na liście płac
1⃣2⃣ Urlop ojcowski 
Wysyłka odbywa się za pośrednictwemmpacokomatu.
Jeśli do zakupu ma zostać wydana faktura- powiadom mnie od razu po dokonaniu zakupu. Jeśli zostanie nadana już przesyłka jest już za późno na wystawienie faktury.

169 

Brak w magazynie