fbpx

Regulamin pracy zdalnej dla placówek oświatowych

Autor

Karolina Niedzielska

Regulamin pracy zdalnej dla placówek oświatowych

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem moją ofertą Regulaminu pracy zdalnej dla placówek oświatowych zapraszam do zapoznania się z moją ofertą. 

 

Regulamin dla placówek oświatowych zawiera kompleksową regulację w zakresie zlecenia pracy zdalnej w placówkach oświatowych. Zawiera szczegółowe uregulowanie prac i obowiązków stron stosunku pracy oraz wzory dokumentów, w tym polecenia pracy zdalnej, zakresu obowiązków, wniosku o pracę zdalną. ZOSTAŁO KOMPLEKSOWO UWZGLĘDNIONE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Cena regulaminu to 300 zł brutto. DO poniedziałku do 23:59 istnieje możliwość zakupu za kwotę 200 zł brutto- zakończono. 

Płatności można dokonać na dwa sposoby:

1) Zakup w sklepie internetowym. W przypadku tej formy zakupu proszę o podanie danych osobowych oraz uzupełnienie okna: uwagi, na stronie koszyka poprzez wpisanie pełnych danych placówki oświatowej, w tym podanie NIP. Jeśli zakup jest na placówkę oświatową. Dane te są potrzebne do wystawienia Faktury VAT. Jeśli jest zakup dokonywany na osobę fizyczną nie trzeba wpisywać NIP. 

W takiej sytuacji, proszę także o podanie adresu mail, na który zostanie wysłana faktura. 

 

2) Zakup poprzez korespondencję. W takim wypadku proszę w wiadomości mailowej zwrotnej o podanie pełnych danych osobowych do faktury, w szczególności NIP. Jeśli zakup jest na placówkę oświatową. Po otrzymaniu takiej wiadomości w wiadomości zwrotnej wysłana faktura VAT wraz z Regulaminem, do opłacenia w terminie 7 dni. 

adres mailowy: kontakt@karolinaniedzielska.pl

*W przypadku zmian obowiązujących przepisów prawnych, każdorazowo będzie wydawany suplement do niniejszego regulaminu, w cenie niniejszego produktu.

300,00