Share on facebook

Program R2 Płatnik kadry i płace

649 

3 w magazynie

Więcej informacji:

MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie odbywa się online, na platformie Clickmeeting. W trakcie szkolenia uczestnik pracuje na pulpicie zdalnym i udostępnionych kluczach do programu. Szkolenie odbywa się na licencji szkoleniowej organizatora.

Uczestnik kursu nie musi dodatkowo instalować żadnych programów. Należy mieć wyposażone stanowisko w komputer z dostępem do internetu.


ZAPISY NA SZKOLENIE ONLINE

 

POBIERAM FORMULARZ

 

KTÓRY SPOSÓB ZAPISU WYBRAĆ?   Masz 2 możliwości:

 1. Zakup szkolenia w moim sklepie.
 2. Zapis poprzez formularz zgłoszeniowy.

 

ZAKUP POPRZEZ SKLEP:

Chcąc zakupić szkolenie, należy dodać produkt do koszyka i dokonać zakupu. Zaznaczając płatność przez druczek płatności, musisz liczyć się z tym, że przelew będzie przetwarzany tak jak każdy inny przelew – do 3 dni roboczych.  W celu otrzymania faktury należy zaznaczyć odpowiednie pole i wypełnić dane. Jeśli jest inny odbiorca niż nabywca wpisz tę informację w uwagach do zakupu. Brak oznaczania chęci otrzymania faktury spowoduje niemożność wydania jej w późniejszym okresie.

ZAPIS POPRZEZ WYSŁANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO:

Jeśli pracodawca będzie finansować Twój udział w wydarzeniu, pamiętaj, by pobrać i uzupełnić poniższy formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go na adres: ksiegowosc@karolinaniedzielska.pl Zakup szkolenia poprzez formularz oznacza, że faktura będzie wystawiona w dniu szkolenia. Formularze niekompletne i złożone po wyczerpaniu miejsc nie będą przyjmowane. W przypadku zapisu większej ilości osób należy dla każdej osoby z osobna wypełnić formularz zgłoszeniowy.

 

POBIERAM FORMULARZ

 

Problemy techniczne i inne zgłaszaj pod adresem: sekretariat@karolinaniedzielska.pl

 


Trener:

Małgorzata Narożnik

 

 

COMPANY OWNER_HR AND PAYROLL

SPECIALIST&OUTSOURCING&TRAINING&DEVELOPMENT

Z wykształcenia magister zarządzania, ukończyła także prawo pracy na Uniwersytecie Gdańskim. Z doświadczenia starszy specjalista ds. kadr i płac z ponad 22-letnim stażem w zakresie zarządzania kadrami w zróżnicowanych środowiskach biznesowych.

Obszary specjalizacji obejmują m.in. prawo pracy, specjalistyczną wiedzę z zakresu kadrowo-płacowego; administrowanie świadczeniami, obsługę wynagrodzeń, zatrudnianie cudzoziemców, czas pracy i relacje pracownicze.

Doświadczony trener w zakresie kadr i płac; obsługi programów kadrowo-płacowych, m.in.:  Sage Symfonia ; Płatnik oraz Certyfikowany trener Comarch ERP Optima.


 


Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób zainteresowanych tematyką kadr i płac, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w szczególności do osób zatrudnionych na stanowiskach specjalistów ds. kadr i płac, księgowych, które w swojej codziennej pracy kadrowo – płacowej wykorzystują program R2 Płatnik.


 

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnik szkolenia nabędzie praktyczne umiejętności obsługi programu kadrowo – płacowego R2 Płatnik. Szkolenie jest interaktywne i prowadzone na kluczach udostępnionych przez organizatora. Każdy uczestnik  będzie zakładać firmę, zatrudniać i zwalniać pracowników, generować listy płac, sporządzać dokumenty rozliczeniowe do ZUS, US i inne raporty.


Materiały ze szkolenia: 

Każdy uczestnik otrzyma:

– materiały w wersji elektronicznej

– dostęp do nagrania na platformie szkoleniowej przez okres jednego roku, 

– imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. 


PROGRAM SZKOLENIA

 1. Założenie firmy
  1. Dane firmy indywidualne
  2. Weryfikacja danych kadrowych
  3. Parametry ZUS – ustawowe
  4. Parametry podatkowe – ustawowe

  Rejestrowanie pracownika

  1. Wprowadzenie podstawowych danych pracowniczych
  2. Zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę
  3. Dane osobowe pracownika (okresy zatrudnienia i przerw u poprzednich pracodawców, wykształcenie, rodzina (zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego))
  4. Warunki zatrudnienia (zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, bilanse urlopowe i chorobowe)
  5. Wprowadzanie oraz realizacja zdarzeń w kalendarzu pracownika
  6. Przyjmowanie nowych pracowników, zmiany warunków zatrudnienia, zwalnianie pracowników
  7. Rejestracja nieobecności pracowniczych
  8. Rejestracja innych zdarzeń (np. premie, dodatki, potrącenia, zaliczki)

  Umowy cywilnoprawne

  1. Wprowadzenie osób współpracujących na podstawie umów zleceń i o dzieło

  Okresy płacowe i listy płac

  1. Dodawanie okresów płacowych
  2. Dodawanie okresów pomocniczych dla list dodatkowych (m.in. umowy cywilnoprawne, zasiłki)
  3. Zmiana właściwości okresu
  4. Wybór okresu do pracy
  5. Naliczanie i zamykanie okresów płacowych
  6. Dodawanie list płac podstawowych i pomocniczych
  7. Zmiana właściwości list płac
  8. Naliczanie i zamykanie list płac

  Sporządzanie deklaracji ZUS

  1. Eksport zbiorczy do ZUS – Płatnik

  Sporządzenie/ wygenerowanie deklaracji PIT

  1. Sporządzenie deklaracji rocznej pracodawcy PIT 4R, PIT 8AR
  2. Sporządzenie deklaracji pracownika PIT 11

  Przygotowanie raportów

  1. Umowy oraz zmiany umów
  2. Listy płac
  3. Karty wynagrodzeń
  4. Wybrane raporty kadrowe

649 

3 w magazynie