Share on facebook

Program Płatnik - rozliczenia z ZUS 19.12.2023

399 

Więcej informacji:

MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie odbywa się online, na platformie Clickmeeting.

Uczestnik szkolenia nie musi dodatkowo instalować żadnych programów. Należy mieć wyposażone stanowisko w komputer z dostępem do internetu.


ZAPISY NA SZKOLENIE ONLINE

 

POBIERAM FORMULARZ

 

KTÓRY SPOSÓB ZAPISU WYBRAĆ?   Masz 2 możliwości:

 1. Zakup szkolenia w moim sklepie.
 2. Zapis poprzez formularz zgłoszeniowy.

 

ZAKUP POPRZEZ SKLEP:

Chcąc zakupić szkolenie, należy dodać produkt do koszyka i dokonać zakupu. Zaznaczając płatność przez druczek płatności, musisz liczyć się z tym, że przelew będzie przetwarzany tak jak każdy inny przelew – do 3 dni roboczych.  W celu otrzymania faktury należy zaznaczyć odpowiednie pole i wypełnić dane. Jeśli jest inny odbiorca niż nabywca wpisz tę informację w uwagach do zakupu. Brak oznaczania chęci otrzymania faktury spowoduje niemożność wydania jej w późniejszym okresie.

ZAPIS POPRZEZ WYSŁANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO:

Jeśli pracodawca będzie finansować Twój udział w wydarzeniu, pamiętaj, by pobrać i uzupełnić poniższy formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go na adres: ksiegowosc@karolinaniedzielska.pl Zakup szkolenia poprzez formularz oznacza, że faktura będzie wystawiona w dniu szkolenia. Formularze niekompletne i złożone po wyczerpaniu miejsc nie będą przyjmowane. W przypadku zapisu większej ilości osób należy dla każdej osoby z osobna wypełnić formularz zgłoszeniowy.

 

POBIERAM FORMULARZ

 

Problemy techniczne i inne zgłaszaj pod adresem: sekretariat@karolinaniedzielska.pl

 


Trener:

Małgorzata Narożnik

 

 

COMPANY OWNER_HR AND PAYROLL

SPECIALIST&OUTSOURCING&TRAINING&DEVELOPMENT

Z wykształcenia magister zarządzania, ukończyła także prawo pracy na Uniwersytecie Gdańskim. Z doświadczenia starszy specjalista ds. kadr i płac z ponad 22-letnim stażem w zakresie zarządzania kadrami w zróżnicowanych środowiskach biznesowych.

Obszary specjalizacji obejmują m.in. prawo pracy, specjalistyczną wiedzę z zakresu kadrowo-płacowego; administrowanie świadczeniami, obsługę wynagrodzeń, zatrudnianie cudzoziemców, czas pracy i relacje pracownicze.

Doświadczony trener w zakresie kadr i płac; obsługi programów kadrowo-płacowych, m.in.:  Sage Symfonia ; Płatnik oraz Certyfikowany trener Comarch ERP Optima.


Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób zainteresowanych tematyką kadr i płac, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w szczególności do osób zatrudnionych na stanowiskach specjalistów ds. kadr i płac, księgowych, które w swojej codziennej pracy kadrowo – płacowej wykorzystują program Płatnik do obsługi dokumentów rozliczeniowych z ZUS. Obecnie każdy Płatnik jest zobowiązany do dokonywania rozliczeń elektronicznych z organem rentowym.


 

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnik szkolenia nabędzie praktyczne umiejętności obsługi programu Płatnik, będzie potrafił wprowadzać niezbędne dane do programu, weryfikować błędy, w tym błędy krytyczne, dokonywać korekt dokumentów rozliczeniowych.


Materiały ze szkolenia: 

Każdy uczestnik otrzyma:

– materiały w wersji elektronicznej

– dostęp do nagrania na platformie szkoleniowej przez okres jednego roku, 

– imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. 


PROGRAM SZKOLENIA

Obsługa programu Płatnik

 1. Konfiguracja programu i obsługa użytkownika w programie

Obsługa Rejestru Płatników

 1. Zakładanie kartotek dla płatników składek w Rejestrze Płatników
 2. Operacje na danych płatnika w Rejestrze Płatników
 3. Potwierdzanie danych płatnika w ZUS – pobieranie i aktualizacja danych z bazy serwera ZUS
 4. Dokumenty ZPA, ZIPA, ZWPA, ZAA, ZBA

Wprowadzanie danych ubezpieczeniowych do bazy programu i obsługa dokumentów związanych ze zgłoszeniem i wyrejestrowaniem ubezpieczonych

 1. Praca w Rejestrze Ubezpieczonych
 2. Wprowadzanie danych ubezpieczonych do Kartoteki Ubezpieczonych
 3. Operacje na danych ubezpieczonych
 4. Aktualizacja danych w Rejestrze Ubezpieczonych
 5. Korekta danych ubezpieczonych – dokumenty ZIUA i ZUA z opcją korekta/zmiana
 6. Wyrejestrowanie ubezpieczonych z ZUS
 7. Kolejność składania dokumentów w trakcie rejestracji – wyrejestrowania
 8. Dokumenty ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA

Zgłoszenie i wyrejestrowania członków rodzin ubezpieczonych do i z ubezpieczeń zdrowotnych

 1. Obsługa formularza ZCNA
 2. Dane członków rodzin w kartotece ubezpieczonych
 3. Wyrejestrowanie pracownika dokumentem ZWUA z automatycznym wyrejestrowaniem członków rodzin z ubezpieczeń zdrowotnych na dokumencie ZCNA
 4. Likwidacja płatnika dokumentem ZWPA a automatyczne wyrejestrowanie ubezpieczonych wraz z członkami rodzin na dokumencie ZCNA

Dokumenty rozliczeniowe ZUS

 1. Import dokumentów z programu kadrowo-płacowego
 2. Tworzenie osobowych dokumentów rozliczeniowych RCA, RSA
 3. Dane rejestru ubezpieczonych a tworzenie dokumentów osobowych RSA, RCA
 4. Tworzenie deklaracji miesięcznej DRA w oparciu o deklaracje osobowe RSA, RCA
 5. Automatyczne tworzenie dokumentów rozliczeniowych poprzez wykorzystanie kreatora
 6. Korygowanie dokumentów rozliczeniowych
 7. Automatyczne tworzenie dokumentów korygujących z wykorzystaniem kreatora
 8. Zakres weryfikacji dokumentów w oparciu o Kompleksowy System Informatyczny ZUS
 9. Dokumenty: RCA, RSA i DRA

Wysyłanie dokumentów do ZUS

 1. Rodzaje wysyłki dokumentów do ZUS
 2. Tworzenie zestawów dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych
 3. Obsługa dokumentów w zestawach i ich weryfikacja
 4. Wysyłka zestawów do ZUS

Zmiany obowiązujące od 2022 roku

 1. Zmiany w kodach tytułów ubezpieczeń
 2. Zmiany druków DRA I RCA
 3. Likwidacja druku RZA
 4. Nowe terminy do rozliczeń z ZUS

399