Share on facebook

Program Optima kadry i płace

999 

4 w magazynie

Więcej informacji:

MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie odbywa się online, na platformie Clickmeeting. W trakcie szkolenia uczestnik pracuje na pulpicie zdalnym i udostępnionych kluczach do programu. Szkolenie odbywa się na licencji szkoleniowej organizatora.

Uczestnik kursu nie musi dodatkowo instalować żadnych programów. Należy mieć wyposażone stanowisko w komputer z dostępem do internetu.


ZAPISY NA SZKOLENIE ONLINE

 

POBIERAM FORMULARZ

 

KTÓRY SPOSÓB ZAPISU WYBRAĆ?   Masz 2 możliwości:

 1. Zakup szkolenia w moim sklepie.
 2. Zapis poprzez formularz zgłoszeniowy.

 

ZAKUP POPRZEZ SKLEP:

Chcąc zakupić szkolenie, należy dodać produkt do koszyka i dokonać zakupu. Zaznaczając płatność przez druczek płatności, musisz liczyć się z tym, że przelew będzie przetwarzany tak jak każdy inny przelew – do 3 dni roboczych.  W celu otrzymania faktury należy zaznaczyć odpowiednie pole i wypełnić dane. Jeśli jest inny odbiorca niż nabywca wpisz tę informację w uwagach do zakupu. Brak oznaczania chęci otrzymania faktury spowoduje niemożność wydania jej w późniejszym okresie.

ZAPIS POPRZEZ WYSŁANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO:

Jeśli pracodawca będzie finansować Twój udział w wydarzeniu, pamiętaj, by pobrać i uzupełnić poniższy formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go na adres: ksiegowosc@karolinaniedzielska.pl Zakup szkolenia poprzez formularz oznacza, że faktura będzie wystawiona w dniu szkolenia. Formularze niekompletne i złożone po wyczerpaniu miejsc nie będą przyjmowane. W przypadku zapisu większej ilości osób należy dla każdej osoby z osobna wypełnić formularz zgłoszeniowy.

 

POBIERAM FORMULARZ

 

Problemy techniczne i inne zgłaszaj pod adresem: sekretariat@karolinaniedzielska.pl

 


Trener:

Małgorzata Narożnik

 

 

COMPANY OWNER_HR AND PAYROLL

SPECIALIST&OUTSOURCING&TRAINING&DEVELOPMENT

Z wykształcenia magister zarządzania, ukończyła także prawo pracy na Uniwersytecie Gdańskim. Z doświadczenia starszy specjalista ds. kadr i płac z ponad 22-letnim stażem w zakresie zarządzania kadrami w zróżnicowanych środowiskach biznesowych.

Obszary specjalizacji obejmują m.in. prawo pracy, specjalistyczną wiedzę z zakresu kadrowo-płacowego; administrowanie świadczeniami, obsługę wynagrodzeń, zatrudnianie cudzoziemców, czas pracy i relacje pracownicze.

Doświadczony trener w zakresie kadr i płac; obsługi programów kadrowo-płacowych, m.in.:  Sage Symfonia ; Płatnik oraz Certyfikowany trener Comarch ERP Optima.


Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób zainteresowanych tematyką kadr i płac, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w szczególności do osób zatrudnionych na stanowiskach specjalistów ds. kadr i płac, księgowych, które w swojej codziennej pracy kadrowo – płacowej wykorzystują program Optima.


 

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnik szkolenia nabędzie praktyczne umiejętności obsługi programu kadrowo – płacowego Optima. Szkolenie jest interaktywne i prowadzone na kluczach udostępnionych przez organizatora. Każdy uczestnik  będzie zakładać firmę, zatrudniać i zwalniać pracowników, generować listy płac, sporządzać dokumenty rozliczeniowe do ZUS, US i inne raporty.


Materiały ze szkolenia: 

Każdy uczestnik otrzyma:

– materiały w wersji elektronicznej

– dostęp do nagrania na platformie szkoleniowej przez okres jednego roku, 

– imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. 


PROGRAM SZKOLENIA

I stopień
 1. Konfiguracja programu
 2. Tworzenie bazy danych
 3. Słowniki

 

Moduł Kadry i Płace

 1. Konfiguracja modułu płace i kadry
 2. Lista pracowników
 3. Wprowadzanie danych personalnych
 4. Umowy cywilnoprawne
 5. Lista właścicieli
 6. Listy płac
 7. Naliczanie wypłat
 8. Zamykanie i otwieranie wypłat i list płac
 9. elektroniczna wymiana danych z bankiem
 10. Księgowanie list płac
 11. Deklaracje do Urzędu Skarbowego i ZUS
 12. Praca z kalendarzem
 13. Ustalanie czasu pracy pracownika
 14. Premia procentowa
 15. Definiowanie potrącenia netto
 16. Zatrudniamy pracownika etatowego na czas określony
 17. Schemat płatności gotówka/ROR
 18. Zmiana wymiaru etatu i stawki zaszeregowania
 19. Nieobecności i nadgodziny w kalendarzu
 20. Umowa zlecenie z „własnym” pracownikiem etatowym
 21. Definiowanie list płac
 22. Wypłata etatowa z rozliczeniem nieobecności i nadgodzin
 23. Dodawanie dodatkowych elementów na liście płac
 24. Wypłata umów zlecenie
 25. Udzielamy pracownikowi zaliczki netto, pożyczki
 26. Podstawa naliczania urlopu i zasiłku

 

II stopień

Zagadnienia kadrowo-płacowe:

 1. Naliczanie listy płac właścicieli
 2. Naliczanie listy płac pracowników etatowych przy uwzględnieniu różnych składników wynagrodzeń
 3. Tworzenie listy płac korygującej pracowników etatowych
 4. Rozliczanie zasiłków, generowanie kart zasiłkowych oraz zaświadczenia pracodawcy Z-3
 5. Naliczanie listy płac dla obcokrajowców
 6. Naliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem praw autorskich
 7. Naliczanie listy płac dla pracowników oddelegowanych
 8. Elektroniczna wymiana danych z bankiem, tworzenie pliku z danymi w celu zaciągnięcia do banku
 9. Rozliczenia zajęcia komorniczego na liście płac
 10. Deklaracje do Urzędu Skarbowego i ZUS
 11. Praca z kalendarzem, rozliczanie czasu pracy przy podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy
 12. Ustawienia schemat płatności gotówka/ROR
 13. Umowa zlecenie rozliczana kwotowo i godzinowo – tworzenie listy płac

999 

4 w magazynie