fbpx

Pozew o ustalenie prawa do urlopu wypoczynkowego nauczyciela po urlopie zdrowotnym

Autor

Karolina Niedzielska

Pozew o ustalenie prawa do urlopu wypoczynkowego nauczyciela po urlopie zdrowotnym

Nauczyciele, którzy w latach 2015-2018 r. korzystali z urlopu dla poratowania zdrowia i nie udzielono im następnie urlopu wypoczynkowego w późniejszym okresie, winny złożyć wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego. W przypadku odmowy, winny wytoczyć powództwo przed właściwym sądem pracy.

Nie wiesz :

-jak wytoczyć powództwo o urlop wypoczynkowy po urlopie dla poratowania zdrowia?

– jak sformułować wnioski w petitum pozwu?

– czy pozew ma być o zapłatę czy ustalenie prawa?

-kompletnie nie orientujesz się w kontradyktoryjnym procesie cywilnym z zakresu prawa pracy?

Mam dla Ciebie rozwiązanie, sporządziłam pozew o ustalenie prawa do urlopu wypoczynkowego po urlopie dla poratowania zdrowia.

299,00  179,00