Share on facebook

Kurs Specjalista ds. płac

400 1,200 

Wyczyść
Zasób 4

Adresaci szkolenia

Kurs skierowany jest do osób zaczynających lub chcących podjąć pracę w dziale płac, księgowych, właścicieli małych firm, przedsiębiorców lub managerów, którzy chcą poznać i pogłębić tajniki kadrowo- płacowe i czuć się dobrze w obszarze prawa pracy, płac i ubezpieczeń społecznych. Z kursu mogą korzystać także praktycy oraz osoby, które wracają na rynek pracy, po dłuższej absencji- prawo jest tak dynamiczne, że należy aktualizować wiedzę na bieżąco.
Zasób 1

Wymagania od uczestników

Rozpoczęcie kursu zależy od chęci i motywacji. Wszystkiego nauczysz się na kursie.
Zasób 2

Materiały

Prawie 500 stron autorskich materiałów. Notes i kalkulator kadrowca.
Zasób 3

Korzyści z kursu

Po zakończeniu kursu uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu płac, niezbędną do samodzielnego objęcia lub kontynuacji pracy na stanowisku płacowym lub kadrowo- płacowym.

Więcej informacji:

Uwaga! Kurs zawiera zmiany wynikające z:

1. ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

2.ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw- Polski Nowy Ład


Wychodząc na przeciw oczekiwaniom wielu kursantów swoją wiedzę i praktykę przeniosłam do sfery on-line nagrywając kurs, który prowadzę na żywo. Kurs NIE JEST NA ŻYWO. To kurs udostępniony na platformie do samodzielnej pracy. Są to nagrania, 60 lekcji w formie video. 

W trakcie lekcji wyświetlany jest obraz z prowadzącym, który omawia zagadnienie posługując się licznymi narzędziami w postaci: tablicy interaktywnej do obliczania przykładów, pokazu ustaw i rozporządzeń poprzez analizę i interpretację przepisów, wyświetlania wzorów dokumentów, które są wypełnianie na bieżąco, np. umów, świadectwo pracy inne dokumenty.

Kupując niniejszy kurs  zdajesz sobie sprawę , że pracujesz samodzielnie na udostępnionym materiale. Tym samym nie ma możliwości zadawania pytań. Pytanie można zostawić w sekcji Q&A. Prowadzący szkolenie odpowiada na pytanie zazwyczaj w ciągu kilku dni.


Kurs podzielony na 4 modułów,  60 lekcji, 40 h szkoleniowych.

Perfecta Instytut Kadr i Płac jest Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego w formach pozaszkolnych wpisaną do Rejestru Placówek oświatowych pod numerem 556 prowadzonego przez Prezydenta Miasta Torunia oraz do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonego przez Ministra Edukacji pod numerem RSPO 277030.

Każdy uczestnik, który ukończy z wynikiem pozytywnym kurs prowadzony przez Perfectę otrzyma zaświadczenie wydane według wzoru MEN, na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
-Specjalista do spraw wynagrodzeń – kod zawodu: 242310
oraz certyfikat poświadczający nabycie umiejętności z niniejszego obszaru.

Pamiętaj! Jeśli jesteś zainteresowany fakturą wpisz odpowiednie dane w zamówieniu. Zgłoszenie chęci uzyskania faktury po zakupie nie jest możliwe.


Kurs ma wymiar praktyczny, oparty jest na wielu przykładach, bogatym orzecznictwie, stanowiskach urzędowych oraz pracy na dokumentach i aktach prawnych. Kurs należy uzupełnić o pracę własną w celu utrwalenia i usystematyzowania wiedzy nabytej.

 

Program: 

Moduł I

Zasiłki

 1. Zaświadczenie lekarskie

 2. Świadczenia w razie choroby

 3. Zasiłek macierzyński

 4. Zasiłek opiekuńczy

 5. Okres wyczekiwania

 6. Zliczanie okresu zasiłkowego do 2021 r. 

 7. Zliczanie okresu zasiłkowego od 2022 r.

 8. Podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu od 2022 r.

 9. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków

 10. Obliczanie wysokości wynagrodzenia i zasiłku chorobowego

Moduł II

Płace

 1. Wynagrodzenie za prace, jego składniki i systemy wynagrodzeń

 2. Świadczenia pozapłacowe

 3. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne- obowiązki wobec ZUS

 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych- obowiązki wobec US

 5. Lista płac w praktyce

 6. Obliczanie wysokości wynagrodzenia i zasiłku chorobowego

 7. Wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach i pracę ponadwymiarową

 8. Obliczenie wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

 9. Obliczenie wynagrodzenia za okresy niewykonywania pracy za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia

 10. Wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych

 11. Przekroczenie II progu podatku dochodowego i podstawy wymiaru składek

 12. Dokumentacja płac

 13. Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej

 14. Wynagrodzenie za przestój i dyżur

 15. Odszkodowania ze stosunku pracy

 16. Odprawy ze stosunku pracy

 17. Ryczałty

Moduł III

Potracenia z wynagrodzeń i zasiłków

 1. Ochrona wynagrodzenia oraz zasady jego umniejszania

 2. Obowiązki pracodawcy wobec organów egzekucyjnych i dokumentacja

 3. Obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy

 4. Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy

 5.  Zbiegi egzekucji

 6. Potrącenia z zasiłków

 7. Potrącenia z umów cywilnoprawnych

Moduł IV

Pracownicze Plany Kapitałowe

 1. Założenia i cel PPK

 2. Obowiązki pracodawcy

 3. Uczestnictwo w PPK

 4. Zarządzanie PPK przez uczestnika

 5. PPK na liście płac

 

Przy zakupie kursu zakładasz konto, po opłaceniu kursu wystarczy się zalogować na konto i rozpocząć naukę 🙂


Zestaw kadrowca w komplecie (bez książek dokumentacja pracownicza i czas pracy)

400 1,200 

Wyczyść