Płace

1,799.00  1,299.00 

Wyczyść
Zasób 4

Adresaci szkolenia

Kurs skierowany jest do osób zaczynających lub chcących podjąć pracę w dziale płac, księgowych, właścicieli małych firm, przedsiębiorców lub managerów, którzy chcą poznać i pogłębić tajniki kadrowo- płacowe i czuć się dobrze w obszarze prawa pracy, płac i ubezpieczeń społecznych. Z kursu mogą korzystać także praktycy oraz osoby, które wracają na rynek pracy, po dłuższej absencji- prawo jest tak dynamiczne, że należy aktualizować wiedzę na bieżąco.
Zasób 1

Wymagania od uczestników

Rozpoczęcie kursu zależy od chęci i motywacji. Wszystkiego nauczysz się na kursie.
Zasób 2

Materiały

Prawie 500 stron autorskich materiałów. Notes i kalkulator kadrowca.
Zasób 3

Korzyści z kursu

Po zakończeniu kursu uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu płac, niezbędną do samodzielnego objęcia lub kontynuacji pracy na stanowisku płacowym lub kadrowo- płacowym.

Więcej informacji:

Przedsprzedaż* kursu on-line specjalista ds. kadr i płac.

Przedsprzedaż to sprzedaż towaru , który nie został jeszcze wprowadzony na rynek i nie istnieje fizycznie. Jest tworzony, a dopiero w dniu premiery zostanie wydany zgodnie z umową. Oznacza to, że kupując produkt w przedsprzedaży rezerwujesz go za niższą cenę.

Taniej o 700 zł- sformułowanie taniej o 700 zł oznacza, że tą kwotę należy odjąć od ceny regularnej 1799 – 700 zł = 1099 zł

Przewidywana premiera 25 lutego 2021 r. Organizator zastrzega możliwość przesunięcia premiery z uwagi na kwestie techniczne.

Kurs NIE JEST NA ŻYWO. To kurs udostępniony na platformie do samodzielnej pracy. Są to nagrania w formie video. 

Kupując kurs w formie e-learningu zdajesz sobie sprawę , że pracujesz samodzielnie na udostępnionym materiale. Tym samym nie ma możliwości zadawania pytań.

Kurs podzielony na 4 modułów, ok 60 lekcji, 40 h szkoleniowych.

Perfecta Instytut Kadr i Płac jest Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego w formach pozaszkolnych wpisaną do Rejestru Placówek oświatowych pod numerem 556 prowadzonego przez Prezydenta Miasta Torunia oraz do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonego przez Ministra Edukacji pod numerem RSPO 277030.

Każdy uczestnik, który ukończy z wynikiem pozytywnym kurs prowadzony przez Perfectę otrzyma zaświadczenie wydane według wzoru MEN, na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
-Specjalista do spraw wynagrodzeń – kod zawodu: 242310

Osobne moduły do kupienia również w przedsprzedaży pojawią się wkrótce.

Pamiętaj! Jeśli jesteś zainteresowany fakturą wpisz odpowiednie dane w zamówieniu. Zgłoszenie chęci uzyskania faktury po zakupie nie jest możliwe.

 

Kurs ma wymiar praktyczny, oparty jest na wielu przykładach, bogatym orzecznictwie, stanowiskach urzędowych oraz pracy na dokumentach i aktach prawnych. Kurs należy uzupełnić o pracę własną w celu utrwalenia i usystematyzowania wiedzy nabytej.

 

Program: 

Moduł I

Zasiłki

 1. Zaświadczenie lekarskie

 2. Świadczenia w razie choroby

 3. Zasiłek macierzyński

 4. Zasiłek opiekuńczy

 5. Okres wyczekiwania

 6. Zliczanie okresu zasiłkowego

 7. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków

 8. Obliczanie wysokości wynagrodzenia i zasiłku chorobowego

Moduł II

Płace

 1. Wynagrodzenie za prace, jego składniki i systemy wynagrodzeń

 2. Świadczenia pozapłacowe

 3. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne- obowiązki wobec ZUS

 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych- obowiązki wobec US

 5. Lista płac w praktyce

 6. Obliczanie wysokości wynagrodzenia i zasiłku chorobowego

 7. Wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach i pracę ponadwymiarową

 8. Obliczenie wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

 9. Obliczenie wynagrodzenia za okresy niewykonywania pracy za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia

 10. Wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych

 11. Przekroczenie II progu podatku dochodowego i podstawy wymiaru składek

 12. Dokumentacja płac

 13. Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej

 14. Wynagrodzenie za przestój i dyżur

 15. Odszkodowania ze stosunku pracy

 16. Odprawy ze stosunku pracy

 17. Ryczałty

Moduł III

Potracenia z wynagrodzeń i zasiłków

 1. Ochrona wynagrodzenia oraz zasady jego umniejszania

 2. Obowiązki pracodawcy wobec organów egzekucyjnych i dokumentacja

 3. Obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy

 4. Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy

 5.  Zbiegi egzekucji

 6. Potrącenia z zasiłków

 7. Potrącenia z umów cywilnoprawnych

Moduł IV

Pracownicze Plany Kapitałowe

 1. Założenia i cel PPK

 2. Obowiązki pracodawcy

 3. Uczestnictwo w PPK

 4. Zarządzanie PPK przez uczestnika

 5. PPK na liście płac

1,799.00  1,299.00 

Wyczyść

Dzięki,
że odwiedziłeś mnie!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip

Znajdź mnie na facebooku

Usługi kadrowo płacowe

Do pobrania

Usługi kadrowo płacowe

Materiały wideo

Sklep

Do pobrania

O mnie