Share on facebook

Płace

433.00 1,799.00 

Wyczyść
Zasób 4

Adresaci szkolenia

Kurs skierowany jest do osób zaczynających lub chcących podjąć pracę w dziale płac, księgowych, właścicieli małych firm, przedsiębiorców lub managerów, którzy chcą poznać i pogłębić tajniki kadrowo- płacowe i czuć się dobrze w obszarze prawa pracy, płac i ubezpieczeń społecznych. Z kursu mogą korzystać także praktycy oraz osoby, które wracają na rynek pracy, po dłuższej absencji- prawo jest tak dynamiczne, że należy aktualizować wiedzę na bieżąco.
Zasób 1

Wymagania od uczestników

Rozpoczęcie kursu zależy od chęci i motywacji. Wszystkiego nauczysz się na kursie.
Zasób 2

Materiały

Prawie 500 stron autorskich materiałów. Notes i kalkulator kadrowca.
Zasób 3

Korzyści z kursu

Po zakończeniu kursu uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu płac, niezbędną do samodzielnego objęcia lub kontynuacji pracy na stanowisku płacowym lub kadrowo- płacowym.

Więcej informacji:

Kurs NIE JEST NA ŻYWO. To kurs udostępniony na platformie do samodzielnej pracy. Są to nagrania w formie video. 

Kupując kurs w formie e-learningu zdajesz sobie sprawę , że pracujesz samodzielnie na udostępnionym materiale. Tym samym nie ma możliwości zadawania pytań.

Kurs podzielony na 4 modułów, ok 60 lekcji, 40 h szkoleniowych.

Perfecta Instytut Kadr i Płac jest Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego w formach pozaszkolnych wpisaną do Rejestru Placówek oświatowych pod numerem 556 prowadzonego przez Prezydenta Miasta Torunia oraz do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonego przez Ministra Edukacji pod numerem RSPO 277030.

Każdy uczestnik, który ukończy z wynikiem pozytywnym kurs prowadzony przez Perfectę otrzyma zaświadczenie wydane według wzoru MEN, na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
-Specjalista do spraw wynagrodzeń – kod zawodu: 242310

Pamiętaj! Jeśli jesteś zainteresowany fakturą wpisz odpowiednie dane w zamówieniu. Zgłoszenie chęci uzyskania faktury po zakupie nie jest możliwe.

 

Kurs ma wymiar praktyczny, oparty jest na wielu przykładach, bogatym orzecznictwie, stanowiskach urzędowych oraz pracy na dokumentach i aktach prawnych. Kurs należy uzupełnić o pracę własną w celu utrwalenia i usystematyzowania wiedzy nabytej.

 

Program: 

Moduł I

Zasiłki

 1. Zaświadczenie lekarskie

 2. Świadczenia w razie choroby

 3. Zasiłek macierzyński

 4. Zasiłek opiekuńczy

 5. Okres wyczekiwania

 6. Zliczanie okresu zasiłkowego

 7. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków

 8. Obliczanie wysokości wynagrodzenia i zasiłku chorobowego

Moduł II

Płace

 1. Wynagrodzenie za prace, jego składniki i systemy wynagrodzeń

 2. Świadczenia pozapłacowe

 3. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne- obowiązki wobec ZUS

 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych- obowiązki wobec US

 5. Lista płac w praktyce

 6. Obliczanie wysokości wynagrodzenia i zasiłku chorobowego

 7. Wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach i pracę ponadwymiarową

 8. Obliczenie wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

 9. Obliczenie wynagrodzenia za okresy niewykonywania pracy za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia

 10. Wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych

 11. Przekroczenie II progu podatku dochodowego i podstawy wymiaru składek

 12. Dokumentacja płac

 13. Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej

 14. Wynagrodzenie za przestój i dyżur

 15. Odszkodowania ze stosunku pracy

 16. Odprawy ze stosunku pracy

 17. Ryczałty

Moduł III

Potracenia z wynagrodzeń i zasiłków

 1. Ochrona wynagrodzenia oraz zasady jego umniejszania

 2. Obowiązki pracodawcy wobec organów egzekucyjnych i dokumentacja

 3. Obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy

 4. Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy

 5.  Zbiegi egzekucji

 6. Potrącenia z zasiłków

 7. Potrącenia z umów cywilnoprawnych

Moduł IV

Pracownicze Plany Kapitałowe

 1. Założenia i cel PPK

 2. Obowiązki pracodawcy

 3. Uczestnictwo w PPK

 4. Zarządzanie PPK przez uczestnika

 5. PPK na liście płac

 

Przy zakupie kursu zakładasz konto, po opłaceniu kursu wystarczy się zalogować na konto i rozpocząć naukę 🙂

 

433.00 1,799.00 

Wyczyść

Biblioteka kadrowca

O mnie

Sklep

Do pobrania