Share on facebook

PIT-11 za rok 2023 dla pracowników i zleceniobiorców z uwzględnieniem kierowców w przewozach międzynarodowych

399 

Więcej informacji:

SZCZEGÓŁY SZKOLENIA


PIT-11 za rok 2023 dla pracowników i  zleceniobiorców  z uwzględnieniem kierowców w przewozach międzynarodowych 


MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie będzie odbywać się online, na platformie Clickmeeting. Osoby, które będą uczestniczyć w szkoleniu online, otrzymają każdorazowo link do zamkniętego pokoju webinarowego, na swoją skrzynkę mailową na adres, który został podany przy zamówieniu i opłaceniu szkolenia.

 


ZAPISY NA SZKOLENIE STACJONARNE/ONLINE

 

POBIERAM FORMULARZ

 

KTÓRY SPOSÓB ZAPISU WYBRAĆ?   Masz 2 możliwości:

 1. Zakup szkolenia w moim sklepie.
 2. Zapis poprzez formularz zgłoszeniowy.

 

ZAKUP POPRZEZ SKLEP:

Chcąc zakupić szkolenie, należy dodać produkt do koszyka i dokonać zakupu. Zaznaczając płatność przez druczek płatności, musisz liczyć się z tym, że przelew będzie przetwarzany tak jak każdy inny przelew – do 3 dni roboczych.  W celu otrzymania faktury należy zaznaczyć odpowiednie pole i wypełnić dane. Jeśli jest inny odbiorca niż nabywca wpisz tę informację w uwagach do zakupu. Brak oznaczania chęci otrzymania faktury spowoduje niemożność wydania jej w późniejszym okresie.

ZAPIS POPRZEZ WYSŁANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO:

Jeśli pracodawca będzie finansować Twój udział w wydarzeniu, pamiętaj, by pobrać i uzupełnić poniższy formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go na adres: ksiegowosc@karolinaniedzielska.pl Zakup szkolenia poprzez formularz oznacza, że faktura będzie wystawiona w dniu szkolenia. Formularze niekompletne i złożone po wyczerpaniu miejsc nie będą przyjmowane. W przypadku zapisu większej ilości osób należy dla każdej osoby z osobna wypełnić formularz zgłoszeniowy.

 

POBIERAM FORMULARZ

 

Problemy techniczne i inne zgłaszaj pod adresem: biuro@karolinaniedzielska.pl

 


Trenerzy:

Barbara Dąbrowska

                                                   

 

 

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego akredytowanych przez Bloomsburg University of Pennsylvania i Bergische Universität Wuppertal. Abiturientka studiów podyplomowych Akademię Spółek (poprzednia nazwa Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) w Szkole Głównej Handlowej oraz Menadżerskich studiów podyplomowych dla Kadry Nowoczesnej Gospodarki – Zarządzanie Kompetencjami na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Magister ekonomii kierunek Finanse i Bankowości – ścieżka Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej.

Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA.
Wiedza i doświadczenie to ponad 25 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla Manager, Dyrektor HR, Główna Księgowa, Dyrektor ds. Finansów w firmach, produkcyjnych, budowlanych, handlowych i usługowych. Autorka wielu publikacji w formie artykułów branżowych i książek z zakresu finansów, księgowości i kapitału ludzkiego.

Wykładowca w WSB MERITUM w Warszawie na studiach podyplomowych Kadry i Płace, opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Rachunkowość w praktyce i Rachunkowość dla zaawansowanych.


 

Korzyści ze szkolenia:

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat prawidłowe wypełniania formularzy i deklaracji podatkowych PIT-2 w 2024r., PIT-11 za 2023r.


Materiały ze szkolenia: 

Każdy uczestnik otrzyma:

– materiały w wersji elektronicznej

– dostęp do nagrań na platformie szkoleniowej przez okres jednego roku, 

– imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. 


PROGRAM SZKOLENIA:

 

Jak prawidłowo wypełnić  PIT – 2 czyli Wnioski i oświadczenia składane przez pracownika i zleceniobiorcę

 1. upoważniamy płatnika (np. pracodawcę, zleceniodawcę) do stosowania kwoty zmniejszającej podatek,
 2. dokonamy podziału kwoty zmniejszającej między 1, 2 lub 3 płatników, jeśli mamy kilka źródeł zarobkowania – wartość kwoty zmniejszającej opodatkowanie 300 zł., 150 zł., 100 zł.
 3. wykażemy prawo do ulg i zwolnień podatkowych, z których można korzystać już w trakcie roku. 

Czyli wykazujemy prawo do :

 1. wspólnego rozliczanie się z małżonkiem, 
 2. preferencję dla samotnych rodziców, 
 3. ulgę dla powrót, 
 4. ulgę 4+,
 5. ulgę dla pracujących seniorów;
 1. rezygnacji z ulgi dla młodych
 1. spełnienia warunków do stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów oraz rezygnacja z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów,
 1. rezygnacja ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przy obliczaniu zaliczek na podatek
 1. Wniosek o niepobieranie podatku

 

Jak prawidłowo wypełnić  krok po kroku  PIT-11 za 2023 r. dla pracowników i osób otrzymujących  przychody z  tytułu umów zlecenia, dzieło, kontraktów menedżerskich  powołanie, rada nadzorcza. Praktyczne przykłady.

 1. Dane zawarte w PIT-11 – przychody, koszty, dochody
 2. Ulga na powrót w PIT-11
 3. Ulga dla rodzin 4+ w PIT- 11
 4. Ulga dla pracujących seniorów w PIT- 11
 5. Ulga dla pobierających zasiłek macierzyński w PIT-11
 6. Korzystanie z dwóch ulg a wypełnienie PIT-11
 7. Gdzie wykazać zasiłek macierzyński bez opodatkowania ?
 8. Gdzie wykazujemy wypłacony w jednym miesiącu zasiłek macierzyński i wynagrodzenie ze stosunku pracy ?
 9. Opis wszystkich danych zawartych w PIT- 11

 

PIT-11 za 2023 r.  rozliczenie krok po kroku kierowców w przewozach międzynarodowych 

 1. Rozliczenie roczne pracowników oddelegowanych (przykłady)

399