Share on facebook

Nowy Ład w Płacach- nagranie szkolenia

399 

Więcej informacji:

Zapraszam do zakupu nagrania szkolenia Nowy Ład w płacach. szkolenie odbyło się 5 stycznia 2021 r. Szkolenie było prowadzone warsztatowo, a więc były pokazywane symulacje najważniejszych zmian z zakresu tzw. Polskiego nowego Ładu, które wpływają na wyliczenia wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców.

Do szkolenia dołączony jest skrypt: 108 stron, wnioski i oświadczenia, ulotka informacyjna oraz nagranie. Dostęp do nagrania i materiałów jest na okres 12 miesięcy- bez limitu odtworzeń.

Jeśli nie możesz dokonać zakupu przez sklep zrób to przez formularz.

Formularz zgłoszeniowy:

Należy pobrać i wypełnić formularz zgłoszenia, a następnie odesłać go na adres: kontakt@karolinaniedzielska.pl

Nie wystawiam faktur proforma, należy zapisać się przez formularz.

 

Problemy techniczne i inne zgłaszaj pod adresem: biuro@karolinaniedzielska.pl

 

POBIERAM FORMULARZ

 


 

Program szkolenia:

 

Nowe ulgi i zwolnienia dla pracowników w Nowym Ładzie 

 1. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku 
 2. Ulga dla klasy średniej 
 3. Odliczanie składek do związków zawodowych 
 4. Ulga dla pracowników i zleceniobiorców, którzy ukończyli 60 r.ż. 
 5. Przychody pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia 

 

Nowy Ład w podatkach 

 1. Nowa skala podatkowa
 2. Kwota wolna od podatku- PIT 2
 3. Ryczałt z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych 
 4. Obniżenie kosztów uzyskania przychodu 

 

Specyficzne rozwiązania przewidziane w Nowym Ładzie 

 1. Zaprzestanie poboru zaliczki na podatek dochodowy na wniosek podatnika 
 2. Rezygnacja ze stosowania pracowniczych kosztów uzyskania przychodu na wniosek 

 

Zmiany w składce zdrowotnej 

 1. Nowe osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu- członkowie zarządu z powołania 
 2. Zmiany w składce zdrowotnej- brak możliwości odliczenia części składki zdrowotnej 7,75%, obniżenie składki zdrowotnej 9 % do wysokości zaliczki na podatek 
 3. Składka zdrowotna pobierana od przychodów pochodzących z nielegalnego zatrudnienia 

 

Nielegalne zatrudnienie

 1. Definicja ustawowa 
 2. Skutki dla podmiotu zatrudniającego w stosunku do składek i podatków  

 

Kalkulacja płac- warsztaty

 1. Zastosowanie ulgi dla klasy średniej- roczne i miesięczne przychody a prawo do ulgi, symulacje obliczeń wraz z algorytmem 
 2. Symulacja kalkulacji wynagrodzenia przy przekroczeniu II progu podatkowego po zmianach 
 3. Ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy- kalkulacja 
 4. Choroba pracownika- wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy z uwzględnieniem nowych ulg 
 5. Wypłata wynagrodzenia za pracę stałego i zmiennego w różnych terminach a zastosowanie ulg 
 6. Symulacja wynagrodzenia od brutto do netto z uwzględnieniem zmian w składce zdrowotnej 

 

Sesja Q&A

Dyskusja i zadawanie pytań

Problemy techniczne i inne zgłaszaj pod adresem: biuro@karolinaniedzielska.pl
POBIERAM FORMULARZ

Adresaci szkolenia:

Adresatami szkolenia są osoby zajmujące się kadrami, płacami, księgowi, pracownicy biur rachunkowych oraz pracownicy działów personalnych/ kadr, HR,  księgowych i finansowych.


Korzyści ze szkolenia:

Uczestnik szkolenia pozna założenia Nowego Ładu w zakresie obliczania płac, nowych ulg podatkowych i składki zdrowotnej oraz wpływu nowych instytucji prawnych na rachubę płac.

 


Trener: Karolina Niedzielska

Karolina Niedzielska, prawnik z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, specjalista ds. kadr i płac, dyrektor zarzadzający. Swoje doświadczenie zdobyłam w wydziale obsługi prawnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie jestem także doktorantką w Katedrze Prawa Pracy- Zakład Prawa Ubezpieczeń Społecznych WPiA UŁ, gdzie jako stypendystka Banku Santander prowadzę badania nad przyczynami wypadków przy pracy oraz prawem rosyjskim. Prowadzę także własną praktykę prawną, gdzie pomagam pracownikom i pracodawcom mierzyć się z zawiłościami prawa pracy, obsługuje także w języku rosyjskim. Jako trener poprowadziłam już kilkaset godzin szkoleń z zakresu kadr i płac, szkoląc ponad pięć tysięcy osób. Wykładam także na uczelniach wyższych.

 

399