Share on facebook

Naliczanie wynagrodzeń, zasiłków i składek ZUS, obowiązki pracodawców

199 

Więcej informacji:

Naliczanie wynagrodzeń, zasiłków i składek ZUS, obowiązki pracodawców


MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie będzie odbywać się online, na platformie Clickmeeting. Osoby, które będą uczestniczyć w szkoleniu online, otrzymają każdorazowo link do zamkniętego pokoju webinarowego, na swoją skrzynkę mailową na adres, który został podany przy zamówieniu i opłaceniu szkolenia.


ZAPISY NA SZKOLENIE STACJONARNE/ONLINE

 

POBIERAM FORMULARZ

 

KTÓRY SPOSÓB ZAPISU WYBRAĆ?   Masz 2 możliwości:

  1. Zakup szkolenia w moim sklepie.
  2. Zapis poprzez formularz zgłoszeniowy.

 

ZAKUP POPRZEZ SKLEP:

Chcąc zakupić szkolenie, należy dodać produkt do koszyka i dokonać zakupu. Zaznaczając płatność przez druczek płatności, musisz liczyć się z tym, że przelew będzie przetwarzany tak jak każdy inny przelew – do 3 dni roboczych.  W celu otrzymania faktury należy zaznaczyć odpowiednie pole i wypełnić dane. Jeśli jest inny odbiorca niż nabywca wpisz tę informację w uwagach do zakupu. Brak oznaczania chęci otrzymania faktury spowoduje niemożność wydania jej w późniejszym okresie.

ZAPIS POPRZEZ WYSŁANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO:

Jeśli pracodawca będzie finansować Twój udział w wydarzeniu, pamiętaj, by pobrać i uzupełnić poniższy formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go na adres: ksiegowosc@karolinaniedzielska.pl Zakup szkolenia poprzez formularz oznacza, że faktura będzie wystawiona w dniu szkolenia. Formularze niekompletne i złożone po wyczerpaniu miejsc nie będą przyjmowane. W przypadku zapisu większej ilości osób należy dla każdej osoby z osobna wypełnić formularz zgłoszeniowy.

 

POBIERAM FORMULARZ

 

Problemy techniczne i inne zgłaszaj pod adresem: biuro@karolinaniedzielska.pl

 


Trenerzy:

Andrzej Radzisław

 

 

Radca prawny i ekspert z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Jest byłym pracownikiem Centrali ZUS – Departamentu Ubezpieczeń i Składek, Pracując w Centrali ZUS brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami, analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z przepisami.

Był wykładowcą prawa ubezpieczeń w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na studiach dla kierowników jednostek trenowych ZUS oraz dla aplikantów w ramach szkoleń organizowanych przez Okręgową Izbę Radców prawnych w Warszawie. Występował w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych oraz uczestniczy w kongresach sympozjach związanych z tematyką płac.

Trener z 20 – letnim  doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo – płacowych oraz kadry zarządzającej z zakresu ubezpieczeń społecznych, zasiłków naliczania wynagrodzeń.


PROGRAM SZKOLENIA

I. Zmiany zasiłkowe wprowadzone w IV 2023 r. -wydłużenie urlopu rodzicielskiego (nowe wymiary, nieprzenoszalny urlop dla każdego rodzica), zmiana zasad wykorzystywania urlopu, 

II. Nowa wysokość zasiłków i obowiązki płatników związane z wypłatą zasiłków. Skala podatkowa , kwota wolna, zmiany w zakresie poboru zaliczek w 2023 r. Pobór zaliczek za osoby rozliczające się z małżonkiem 

III. Podatek ryczałtowy – umowa do 200 zł

IV. Zwolnienie podatkowe za osoby do 26 lat, kogo dotyczy/ do kiedy stosujemy koszty uzyskania przychodu i zasady ich stosowania – rezygnacja z kosztów, stosowanie PIT 2 w 2023 r. 

V. Zasady stosowania kwoty zmniejszającej w 2023 r. (podział kwoty zmniejszającej na 2 albo 3 płatników), stosowanie kwoty zmniejszającej do innych niż pracownicy podatników,

VI. Naliczanie składki na ubezpieczenie zdrowotne – obniżanie składki do wysokości hipotetycznej zaliczki na podatek z 2021 r.,  

VII. Niepobieranie zaliczki na wniosek podatnika – nowe zasady od 1 stycznia 2023 r. kiedy możemy zastosować,  jakie oświadczenie składa podatnik, ulgi i zwolnienia stosowane przez płatnika ulga 4+,  ulga dla seniorów do kiedy stosujemy, data wypłaty odprawy emerytalnej, a zastosowanie zwolnienia zmiany od 1 stycznia 2023. ulga dla powracających, 

VIII. Naliczanie podatku po przekroczeniu limitu zwolnienia 85 528 zł – analiza praktyczna

IX. Przychody zwolnione od składek na ubezpieczenia społeczne – analiza interpretacji ZUS

X. Naliczanie wynagrodzeń po przekroczeniu kwoty 30-krotnosci – rozliczenie nadpłaty składek – najczęściej występujące wyłączenia od składek,

XI. Korekta rozliczeń z ZUS-em w przypadku przekształcenia umowy o dzieło w umowę zlecenia,

XII. Korekta rozliczeń podatkowo-składkowych w przypadku przekształcenia umowy zlecenia w umowę o pracę,

XIII. Korekta rozliczeń w przypadku uznania zdarzenia za wypadek przy pracy i konieczności wypłaty zasiłku wypadkowego zamiast wynagrodzenia chorobowego,

XIV. Rozliczenie chorego pracownika na liście płac,

XV. Jak skutecznie odzyskać składki od ubezpieczonego,

XVI. Zwrot przez pracownika nadpłaconego wynagrodzenia, kiedy można wystąpić do sądu o zwrot

XVII. Rozliczenie ze zleceniobiorcą w przypadku nieprawidłowego zgłoszenia niedopłata, nadpłata składek,

XVIII. Konsekwencje podatkowe sfinansowania składek za ubezpieczonego – nowe stanowisko MF

Odpowiedzi na pytania.


Materiały ze szkolenia: 

Każdy uczestnik otrzyma:

– materiały w wersji elektronicznej

– dostęp do nagrań na platformie szkoleniowej przez okres jednego roku,

– imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

199