fbpx

Nagranie- webinarium: Zmiany w Karcie Nauczyciela

Autor

Karolina Niedzielska

Nagranie- webinarium: Zmiany w Karcie Nauczyciela

1 września 2019 r. zacznie obowiązywać duża nowelizacja Karta Nauczyciela. Zmiany obejmują szerokie spektrum praw i obowiązków nauczyciela.

W związku z czym zapraszam do odsłuchania nagrania z Webinarium, które odbyło się 29 sierpnia 2019 r.

Na szkoleniu zostały omówione:

  1. Świadczenie na start dla nauczyciela stażysty: zasady ustalania i przyznawania świadczenia, wysokość, termin wypłaty.
  2. Zmiany w zakresie zawierania umów na czas określony: wprowadzenie limitu czasowego łącznego okresu trwania umów na czas określony, ustawowe wyłączenia, zasady przekształcenia w umowę na czas nieokreślony, w mianowanie, przepisy przejściowe, od kiedy liczony będzie limit 36 miesięcy.
  3. Zmiany w ocenie pracy nauczyciela: zniesienie obligatoryjnej oceny pracy, rozdzielenie oceny pracy od awansu, powrót do modelu oceny dorobku zawodowego, termin dokonania oceny, inicjatywa dokonania oceny, przepisy przejściowe w zakresie dokonywania ocen.
  4. Zmiany w awansie zawodowym: skrócenie stażu na nauczyciela kontraktowego, czasookres zatrudniania stażysty, przepisy przejściowe dot. stażu na nauczyciela kontraktowego- zmiana w zakresie stażu trwającego 12 miesięcy, ocena dorobku zawodowego, skrócenie przerw pomiędzy kolejnymi awansami, rozmowa przed komisją kwalifikacyjną, dodatkowy staż.

Zapraszam. Karolina Niedzielska

Szukasz interpretacji nowych przepisów odnoszących się do limitu zawierania umów na czas określony z nauczycielami? Sprawdź koniecznie na: https://karolinaniedzielska.pl/produkt/zatrudnianie-nauczycieli-wedlug-nowych-przepisow/

 

150,00