fbpx

Nagranie webinarium: Urlop dla poratowania zdrowia od A do Z

Autor

Karolina Niedzielska

Nagranie webinarium: Urlop dla poratowania zdrowia od A do Z

Zapraszam do zakupu nagrania ze szkolenia Webinarowego z instytucji Urlopu dla poratowania zdrowia.
Podczas szkolenia zostały omówione następujące tematy:
1) Wprowadzenie
2) Przepisy regulujące instytucję urlopu dla poratowania zdrowia -Karta Nauczyciela -rozporządzenie
3) Urlop dla poratowania zdrowia a uprawnienia emerytalne
4) Wynagrodzenie w trakcie urlopu dla poratowania zdrowia
5) Czas trwania urlopu dla poratowania zdrowia
6) Procedura udzielania urlopu dla poratowania zdrowia
-zagrożenie chorobą zawodową lub jej wystąpienie
-rehabilitacja uzdrowiskowa
-wniosek nauczyciela
-skierowania na badania
-wzór orzeczenia
-lekarze uprawnieni do orzekania o urlopie dla poratowania zdrowia
-procedura odwoławcza
7) Odwołanie z urlopu dla poratowania zdrowia
8) Urlop dla poratowania zdrowia a prawo do urlopu wypoczynkowego
🛎🛎🛎 Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami jakie zostały wprowadzone w instytucji urlopu dla poratowania zdrowia.
📫Adresaci szkolenia: nauczyciele, dyrektorzy, pracownicy organów prowadzących, lekarze medycyny pracy.

99,00