Share on facebook

Nagranie szkolenia Zmiany w ZUS od 2022 r.

99 

Zasób 4

Adresaci szkolenia

Nagranie szkolenia skierowane jest do osób zajmujących się kadrami i płacami, które zainteresowane są tematem zbliżających się zmian z zakresu ubezpieczeń społecznych w roku 2022.
Zasób 1

Wymagania od uczestników

Podstawowa znajomość prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Zasób 2

Materiały

Do nagrania są dołączone materiały szkoleniowe.
Zasób 3

Korzyści z kursu

Uczestnik szkolenia zdobędzie niezbędną wiedzę z zakresu zmian z zakresu szeroko rozumianego prawa ubezpieczeń społecznych wchodzących w życie od dnia 1 stycznia 2022 r.

Więcej informacji:

Uwaga! Przeczytaj zanim kupisz- nagranie pojawi się po 29.10.2021 r., a więc najpierw szkolenie musi się odbyć, aby pojawiło się nagranie.

Dużymi krokami zbliża się nowy rok kalendarzowy 2022 a zmian wiele zmian w prawie… i tutaj chciałoby się napisać prawie pracy, ale tym razem będą to zmiany w prawie ubezpieczeń społecznych. Największe nowelizacje od bardzo długiego czasu. Odkąd pracowałam w obsłudze prawnej ZUS nie pamiętam tak dużych nowelizacji kilku ustawa na raz. Z jednej strony zmiany idą ku lepszemu, bowiem ZUS przejmie wiele obowiązków spoczywających na płatnikach składek, ale jednocześnie pojawią się nowe obciążenia formalno- prawne.

Od dłuższego czasu coraz żywsze są dyskusje były tematem zmian w zakresie prawa do zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych. Wynika to z dużym wzrostem wydatków z funduszu chorobowego, z którego są finansowane powyższe świadczenia. W 2020 roku ZUS wypłacił 14 miliardów złotych zasiłków, gdy w 2016 roku tak kwota wynosiła 10 miliardów złotych.Zmiany te staną się od 2022 r. rzeczywistością.

Na szkoleniu zostały omówione także przepisy przejściowe i końcowe ustaw zmieniających, których znajomość będzie obowiązkowa w okresie przejściowym.

 


Zakup nagrania szkolenia:

Chcąc zakupić nagranie szkolenia należy dodać produkt do koszyka i dokonać zakupu. W celu otrzymania faktury należy zaznaczyć odpowiednie pole i wypełnić dane. Jeśli jest inny odbiorca niż nabywca wpisz tą informację w uwagach do zakupu. Brak oznaczania chęci otrzymania faktury spowoduje niemożność wydania jej w późniejszym okresie.

W przypadku jednostek publicznych osoby chcące zakupić nagranie szkolenia, które nie zrealizują zakupu poprzez sklep powinny pobrać i wypełnić formularz zgłoszenia, a następnie odesłać go na adres: kontakt@karolinaniedzielska.pl

 

POBIERAM FORMULARZ

Program szkolenia:

1.Zmiany w zasiłkach i wypadkach

 • nowe zasady zliczania okresu zasiłkowego przy ponownej niezdolności do pracy,
 • nowe zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń,
 • podwyższenie wymiaru zasiłku za okres niezdolności przypadającej na pobyt w szpitalu,
 • skrócenie okresu zasiłkowego po ustaniu tytułu do ubezpieczeń społecznych,
 • zasiłek chorobowy dla kobiet w ciąży po ustaniu zatrudnienia,
 • zmiany w uprawnień do świadczeń z funduszu chorobowego dla osób prowadzących DG oraz osób z nimi współpracujących,
 • elektronizacja zawiadomień,
 • zmiany w uprawnień do świadczeń z funduszu chorobowego emerytów i rencistów,
 • pozyskiwanie informacji przez ZUS jako niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu chorobowego,
 • zmiany w terminie wypłaty zasiłków przez ZUS,
 • zmiana definicji wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy i wykazywanie go w ZUS IWA
 • sukcesja praw do stopy procentowej składki
 • rodzaj działalności według PKD

 

2. Zmiany w ubezpieczeniach społecznych

 • zmiany zasad objęcia ubezpieczeniami wspólników spółek z o.o., jawnej, partnerskiej i komandytowej,
 • obowiązek posiadania konta na PUE ZUS przez wszystkich płatników składek,
 • zmiana w formie wniosków A1,
 • zmiany w zasadach objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, chorobowym,
 • zmiany dotyczące zadłużenia z tytułu składek,
 • możliwość potrącenia należności z tytułu nieopłaconych składek ze świadczeń wypłacanych przez ZUS,
 • zmiany w terminach przekazywania korekt dokumentów rozliczeniowych,

 

3. Sesja Q&A

 • Dyskusja i zadawanie pytań.

 

Trener: Karolina Niedzielska

Prawnik z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, specjalista ds. kadr i płac, dyrektor zarzadzający. Swoje doświadczenie zdobyłam w wydziale obsługi prawnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie jestem także doktorantką w Katedrze Prawa Pracy- Zakład Prawa Ubezpieczeń Społecznych WPiA UŁ, gdzie jako stypendystka Banku Santander prowadzę badania nad przyczynami wypadków przy pracy oraz prawem rosyjskim. Prowadzę także własną praktykę prawną, gdzie pomagam pracownikom i pracodawcom mierzyć się z zawiłościami prawa pracy, obsługuje także w języku rosyjskim. Jako trener poprowadziłam już kilkaset godzin szkoleń z zakresu kadr i płac, szkoląc ponad pięć tysięcy osób. Wykładam także na uczelniach wyższych.

 

99