Share on facebook

Kurs Uprawnienia związane z rodzicielstwem

129 

Zasób 4

Adresaci szkolenia

Kurs skierowany jest do osób zaczynających lub chcących podjąć pracę w dziale kadr i płac, księgowych, właścicieli małych firm, przedsiębiorców lub managerów, którzy chcą poznać i pogłębić tajniki kadrowo- płacowe z zakresu uprawnień pracowniczych wynikających z rodzicielstwa. Z kursu mogą korzystać także praktycy oraz osoby, które wracają na rynek pracy, po dłuższej absencji- prawo jest tak dynamiczne, że należy aktualizować wiedzę na bieżąco.
Zasób 1

Wymagania od uczestników

Rozpoczęcie kursu zależy od chęci i motywacji. Wszystkiego nauczysz się na kursie. Jedynym wymogiem stawianym uczestnikom jest podstawowa umiejętność obsługi komputera.
Zasób 2

Materiały

W trakcie kursu można pobrać liczne wnioski i wzory dokumentów.
Zasób 3

Korzyści z kursu

Po zakończeniu kursu uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu uprawnień wynikających z rodzicielstwa, niezbędną do samodzielnego objęcia lub kontynuacji pracy na stanowisku kadrowo- płacowym. Ważnym elementem nauki jest samodzielność, która w przyszłości pomoże w weryfikowaniu i aktualizowaniu nowelizowanych przepisów. Kursant będzie potrafił samodzielnie zdiagnozować problem, znaleźć odpowiednie rozwiazanie prawne i w oparciu o interpretacje przepisów zastosować odpowiednią instytucję prawną. Kurs uczy samodzielnej pracy i samodzielnego poszukiwania genezy problemów oraz dokonywania skomplikowanych obliczeń. Prowadzący szkolenie kładzie duży nacisk kładzie na praktyczną sferę kursu oraz umiejętności w stosowaniu prawa. Takie umiejętności są dużym atutem na rynku pracy. Kurs ma wymiar praktyczny, w trakcie zajęć pokazywane są symulacje obliczeń i liczne przykłady.

Więcej informacji:

Kurs NIE JEST NA ŻYWO. To kurs udostępniony na platformie do samodzielnej pracy. Są to nagrania w formie video. 

Kupując kurs w formie e-learningu zdajesz sobie sprawę , że pracujesz samodzielnie na udostępnionym materiale. Tym samym nie ma możliwości zadawania pytań.

Pamiętaj! Jeśli jesteś zainteresowany fakturą wpisz odpowiednie dane w zamówieniu. Zgłoszenie chęci uzyskania faktury po zakupie nie jest możliwe.

Kurs ma wymiar praktyczny, oparty jest na wielu przykładach, bogatym orzecznictwie, stanowiskach urzędowych oraz pracy na dokumentach i aktach prawnych. Kurs należy uzupełnić o pracę własną w celu utrwalenia i usystematyzowania wiedzy nabytej.

Po kursie wydawany jest elektroniczny certyfikat.

 

Program:

Moduł

Uprawnienia związane z rodzicielstwem

  1. Ochrona pracownicy w ciąży

  2. Opieka na zdrowe dziecko do lat 14

  3. Pracownik wychowujący dziecko do lat 4

  4. Urlop macierzyński i rodzicielski 

  5. Urlop ojcowski

  6. Urlop wychowawczy

  7. Obniżenie wymiaru etatu dla osoby uprawnionej do urlopu wychowawczego

 

Przy zakupie kursu zakładasz konto, po opłaceniu kursu wystarczy się zalogować na konto i rozpocząć naukę 🙂

129