Share on facebook

Kurs płace na żywo

600 1,200 

Więcej informacji:


Szczegóły dotyczące całego ponad 200 godzinnego kursu specjalista ds. kadr i płac znajdziesz pod tym linkiem: 

 https://karolinaniedzielska.pl/kurs-na-zywo-specjalista-ds-kadr-i-plac

Niniejsza oferta dotyczy wyodrębnionej części tego kursu, czyli płac. Poniżej znajdą Państwo harmonogram szkoleń.

Jeśli chcesz zakupić kurs na firmę albo jako jednostka budżetowa i nie możesz skorzystać z płatności poprzez sklep pobierz i wypełnij poniższy formularz.

POBIERAM FORMULARZ
 
Wypełniony formularz prześlij pod adres: ksiegowosc@karolinaniedzielska.pl
Jeśli masz pytania i chcesz uzyskać więcej informacji na temat kursu zadzwoń: 781-301-175.
 

W ramach kursu otrzymasz:

– materiały w wersji pdf, 

– kurs na żywo + nagrania z dostępem na rok, 

– zaświadczenie na druku MEiN oraz certyfikat, 

– dożywotni dostęp do elitarnej grupy absolwentów moich kursów.


Harmonogram: 

09.12.2023, 10.12.2023, 16.12.2023, 17.12.2023,

13.01.2024, 14.01.2024

Godzina: 10:00-16:00

Trener: Karolina Niedzielska

Płace

 1. Wynagrodzenie za prace, jego składniki i systemy wynagrodzeń
 2. Dokumentacja płac
 3. Wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych
 4. Wynagrodzenie za przestój i dyżur
 5. Ryczałty
 6. Wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach i pracę ponadwymiarową
 7. Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej
 8. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne- obowiązki wobec ZUS
 9. Podatek dochodowy od osób fizycznych- obowiązki wobec US
 10. Przekroczenie II progu podatku dochodowego i podstawy wymiaru składek
 11. Inne Fundusze
 12. Lista płac w praktyce
 13. Lista płac i korekty w praktyce
 14. Obliczenie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego
 15. Obliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 16. Obliczenie wynagrodzenia za okresy niewykonywania pracy za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia
 17. Świadczenia pozapłacowe
 18. Odszkodowania ze stosunku pracy
 19.  Odprawy ze stosunku pracy
 20. Ulgi PIT 0
 21. Ulga dla klasy średniej
 22. Mechanizm odroczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2022 r.
 23. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej
 24. Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
 25. Nielegalne zatrudnienie i konsekwencje dla pracodawcy
 26. Świadczenie urlopowe

 

PPK

 1. Założenia i cel PPK
 2. Obowiązki pracodawcy
 3. Uczestnictwo w PPK
 4. Zarządzanie PPK przez uczestnika
 5. PPK na liście płac

600 1,200