Share on facebook

Kurs kadry na żywo (XV)

500 1,000 

Więcej informacji:


Szczegóły dotyczące całego ponad 200 godzinnego kursu specjalista ds. kadr i płac znajdziesz pod tym linkiem: 

 https://karolinaniedzielska.pl/kurs-na-zywo-specjalista-ds-kadr-i-plac-xv/

Niniejsza oferta dotyczy wyodrębnionej części tego kursu, czyli kadr. Poniżej znajdą Państwo harmonogram szkoleń.

Jeśli chcesz zakupić kurs na firmę albo jako jednostka budżetowa i nie możesz skorzystać z płatności poprzez sklep pobierz i wypełnij poniższy formularz.

POBIERAM FORMULARZ
 
Wypełniony formularz prześlij pod adres: ksiegowosc@karolinaniedzielska.pl
Jeśli masz pytania i chcesz uzyskać więcej informacji na temat kursu zadzwoń: 781-301-175.
 

W ramach kursu otrzymasz:

– materiały w wersji pdf, 

– kurs na żywo + nagrania z dostępem na rok, 

– zaświadczenie na druku MEiN oraz certyfikat, 

– dożywotni dostęp do elitarnej grupy absolwentów moich kursów.


Harmonogram: 

20.01.2024, 21.01.2024, 03.02.2024, 04.02.2024,

17.02.2024, 18.02.2024, 24.02.2024, 25.02.2024, 09.03.2024, 10.03.2024

Godzina: 10:00-16:00

Trener: Karolina Niedzielska

Zatrudnienie nowego pracownika

 1. Badania profilaktyczne 
 2. Dane osobowe wymagane od  kandydata do pracy i pracownika 
 3. Zawarcie umowy o pracę oraz poinformowanie o warunkach zatrudnienia 
 4. Szkolenie BHP 
 5. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ustalenie obowiązków podatkowych 
 6. Powiadomienie komornika o nawiązaniu stosunku pracy 
 7. Wypłata transferowa PPK 

Czas pracy

 1. Czym jest czas pracy?
 2. Doba i tydzień pracowniczy
 3. Dobowy i tygodniowy odpoczynek 
 4. Systemy czasu pracy i okresy rozliczeniowe 
 5. Normy i rozkłady czasu pracy 
 6. Okresy niewykonywania pracy wliczane do czasu pracy 
 7. Przerwy wliczane do czasu pracy
 8. Przerwa niewliczana do czasu pracy 
 9. Czas pracy osób niepełnosprawnych 
 10. Zlecanie i rozliczanie nadgodzin oraz pracy w dniu rozkładowo wolnym 
 11. Praca w niedzielę i święta 
 12. Praca w porze nocnej
 13. Dyżur i przestój 
 14. Wyjścia prywatne 
 15. Czas pracy kadry kierowniczej 
 16. Czas pracy w podróży służbowej
 17. Ewidencja czasu pracy 
 18. Czas pracy w placówkach medycznych

 

Urlopy i inne zwolnienia od pracy

 1. Usprawiedliwianie nieobecności – nieobecności płatne i niepłatne 
 2. Urlop wypoczynkowy- założenia ogólne i staż urlopowy 
 3. Wymiary urlopu wypoczynkowego i zasady ustalania wymiaru 
 4. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego- pierwsza praca 
 5. Przerwanie i przesunięcie oraz odwołanie z urlopu wypoczynkowego 
 6. Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym i bezpłatnym 
 7. Urlop zaległy i przedawnienie prawa do urlopu
 8. Dodatkowy urlop osoby niepełnosprawnej, weterana 
 9. Urlop bezpłatny 
 10. Urlop szkoleniowy i podnoszenie kwalifikacji pracownika 
 11. Urlop okolicznościowy 

 

Dokumentacja pracownicza + zmiana warunków zatrudnienia

Dokumentacja pracownicza 

 1. Zmiany w dokumentacji pracowniczej 
 2. Akta osobowe
 3. Pozostała dokumentacja związana ze stosunkiem pracy 
 4. Okres archiwizacji 
 5. Kontynuacja prowadzenia dokumentacji pracowniczej 
 6. Wydawanie kopii całości lub część dokumentacji pracowniczej 
 7. Elektronizacja dokumentacji pracowniczej 

Zmiana warunków zatrudnienia 

 1. Porozumienie oraz wypowiedzenie zmieniające
 2. Zmiana warunków zatrudnienia na innych zasadach

Uprawnienia związane z rodzicielstwem

Ochrona pracownicy w ciąży 

 1. Opieka na zdrowe dziecko do lat 14
 2. Pracownik wychowujący dziecko do lat 4 
 3. Urlop macierzyński i rodzicielski 
 4. Urlop ojcowski 
 5. Urlop wychowawczy 
 6. Obniżenie wymiaru etatu dla osoby uprawnionej do urlopu wychowawczego 

 

Zakończenie stosunku pracy + świadectwo pracy

Zakończenie stosunku pracy 

 1. Wstęp- zakończenie stosunku pracy 
 2. Wygaśnięcie stosunku pracy 
 3. Porozumienie stron
 4. Wypowiedzenie 
 5. Ochrona przed wypowiedzeniem 
 6. Okresy wypowiedzenia 
 7. Rozwiązanie bez wypowiedzenia z winy pracownika 
 8. Rozwiązanie bez wypowiedzenia bez winy pracownika 
 9. Rozwiązanie bez wypowiedzenia z winy pracodawcy
 10. Rozwiązanie- upływ czasu, na który umowa była zawarta 
 11. Cofnięcie wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia 
 12. Powiadomienie komornika o ustaniu zatrudnienia 
 13. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń 

 

Świadectwo pracy 

 1. Termin i sposób wydania świadectwa pracy 
 2. Elementy świadectwa pracy 

 

500 1,000