Dokumentacja pracownicza

259.00  189.00 

Zasób 4

Adresaci szkolenia

Moduł dokumentacja pracownicza skierowany jest do osób zaczynających lub chcących podjąć pracę w dziale kadr i płac, księgowych, właścicieli małych firm, przedsiębiorców lub managerów, którzy chcą poznać i pogłębić tajniki kadrowo- płacowe i czuć się dobrze w obszarze prawa pracy oraz metodologii zakładania, prowadzenia oraz archiwizacji dokumentacji pracowniczej. Z kursu mogą korzystać także praktycy oraz osoby, które wracają na rynek pracy, po dłuższej absencji- prawo jest tak dynamiczne, że należy aktualizować wiedzę na bieżąco.
Zasób 1

Wymagania od uczestników

Rozpoczęcie kursu zależy od chęci i motywacji. Wszystkiego nauczysz się na kursie.
Zasób 2

Materiały

E-book dokumentacja pracownicza.
Zasób 3

Korzyści z kursu

Po zakończeniu kursu uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu metodologii prowadzenia dokumentacji pracowniczej, niezbędną do samodzielnego objęcia lub kontynuacji pracy na stanowisku kadrowo- płacowym. Kursant będzie swobodnie poruszał się po przepisach prawnych dotyczących dokumentacji pracowniczej określonych w kodeksie pracy i rozporządzeniu w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Więcej informacji:

Kurs NIE JEST NA ŻYWO. To kurs udostępniony na platformie do samodzielnej pracy. Są to nagrania. 

Kupując kurs w formie e-learningu zdajesz sobie sprawę , że pracujesz samodzielnie na udostępnionym materiale. Tym samym nie ma możliwości zadawania pytań.

Perfecta Instytut Kadr i Płac jest Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego w formach pozaszkolnych wpisaną do Rejestru Placówek oświatowych pod numerem 556 prowadzonego przez Prezydenta Miasta Torunia oraz do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonego przez Ministra Edukacji pod numerem RSPO 277030.

Osobne moduły do kupienia również w przedsprzedaży pojawią się wkrótce.

Pamiętaj! Jeśli jesteś zainteresowany fakturą wpisz odpowiednie dane w zamówieniu. Zgłoszenie chęci uzyskania faktury po zakupie nie jest możliwe.

 

Kurs ma wymiar praktyczny, oparty jest na wielu przykładach, bogatym orzecznictwie, stanowiskach urzędowych oraz pracy na dokumentach i aktach prawnych. Kurs należy uzupełnić o pracę własną w celu utrwalenia i usystematyzowania wiedzy nabytej.

 

Program: 

Moduł I

Dokumentacja pracownicza 

  1. Zmiany w dokumentacji pracowniczej 

  2. Akta osobowe

  3. Pozostała dokumentacja związana ze stosunkiem pracy 

  4. Okres archiwizacji 

  5. Kontynuacja prowadzenia dokumentacji pracowniczej 

  6. Wydawanie kopii całości lub część dokumentacji pracowniczej 

  7. Elektronizacja dokumentacji pracowniczej 

Moduł II

Świadectwo pracy 

  1. Termin i sposób wydania świadectwa pracy 

  2. Elementy świadectwa pracy 

 

259.00  189.00 

Dzięki,
że odwiedziłeś mnie!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip

Znajdź mnie na facebooku

Usługi kadrowo płacowe

Do pobrania

Usługi kadrowo płacowe

Materiały wideo

Sklep

Do pobrania

O mnie