Share on facebook

Kurs Czas pracy

459 

Zasób 4

Adresaci szkolenia

Moduł czas pracy dedykowany jest dla osób zaczynających lub chcących podjąć pracę w dziale kadr i płac, księgowych, właścicieli małych firm, przedsiębiorców lub managerów, którzy chcą poznać i pogłębić tajniki czasu pracy. Z modułu mogą skorzystać osoby, które posiadają już doświadczenie w kadrach i płacach, chcące pogłębić, poszerzyć i zaktualizować wiedzę z zakresu czasu pracy.
Zasób 1

Wymagania od uczestników

Rozpoczęcie kursu zależy od chęci i motywacji. Wszystkiego nauczysz się na kursie.
Zasób 2

Materiały

Liczne wzory wniosków dotyczących planowania i rozliczania czasu pracy, przykładowa ewidencja czasu pracy oraz książka czas pracy.
Zasób 3

Korzyści z kursu

Po zakończeniu kursu uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu czasu pracy, w tym jego planowania i rozliczania.

Więcej informacji:

Kurs NIE JEST NA ŻYWO. To kurs udostępniony na platformie do samodzielnej pracy.

Kupując kurs w formie e-learningu zdajesz sobie sprawę , że pracujesz samodzielnie na udostępnionym materiale video. Tym samym nie ma możliwości zadawania pytań na żywo. Na platformie umieszczona jest zakładka Q&A, gdzie można zostawić pytanie. Koniecznie zaglądaj w zakładkę ogłoszenia.

Pamiętaj! Jeśli jesteś zainteresowany fakturą wpisz odpowiednie dane w zamówieniu. Zgłoszenie chęci uzyskania faktury po zakupie nie jest możliwe.

Czas pracy 

 1. Czym jest czas pracy?

 2. Doba i tydzień pracowniczy

 3. Dobowy i tygodniowy odpoczynek 

 4. Systemy czasu pracy i okresy rozliczeniowe 

 5. Normy i rozkłady czasu pracy 

 6. Okresy niewykonywania pracy wliczane do czasu pracy 

 7. Przerwy wliczane do czasu pracy

 8. Przerwa niewliczana do czasu pracy 

 9. Czas pracy osób niepełnosprawnych 

 10. Zlecanie i rozliczanie nadgodzin oraz pracy w dniu rozkładowo wolnym 

 11. Praca w niedzielę i święta 

 12. Praca w porze nocnej

 13. Dyżur i przestój 

 14. Wyjścia prywatne 

 15. Czas pracy kadry kierowniczej 

 16. Czas pracy w podróży służbowej

 17. Ewidencja czasu pracy 

 18. Czas pracy w placówkach medycznych

 

 

459