Książka Płace

199 

Opis

Stan prawny aktualny na dzień: 01.06.2023 r.

Trzymasz aktualnie w ręku poradnik, stworzony dla osób zajmujących się płacami oraz kadrami i płacami, poszukujących nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także konkretnych przykładów obliczeń i rachuby płac pracowników oraz innych osób zatrudnionych. Książka jest skierowana dla osób, które już posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu płac oraz do osób początkujących, które dopiero wgryzają się w ten temat. Pozycja zawiera bardzo wiele interpretacji podatkowych, ubezpieczeniowych, wyroków sądów oraz wzory dokumentów. Duża część publikacji poświęcona jest zasiłkom oraz potrąceniom, albowiem w praktyce te dwa zagadnienia przysparzają najwięcej problemów. Ponadto poradnik został poszerzony o tematykę Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz przepisy tzw. Polskiego Ładu, a także zmian, które wejdą w życie 1 lipca 2022 r. oraz 1 stycznia 2023 r., czyli Polskiego Ładu 2.0. oraz nowelizacji ustawy o PPK.

Liczba stron: 475

Oprawa miękka

 

Spis treści

Drogi czytelniku!

Kilka słów o mnie

Skróty

I. Wstęp

II. Wynagrodzenie za pracę

1.Składniki wynagrodzenia

2.Systemy wynagradzania

3.Nielegalne zatrudnienie pracownika- konsekwencje pracy „na czarno”

II. Odszkodowania i odprawy ze stosunku pracy

1.Odszkodowania

2.Odprawy

2.1. Odprawa pośmiertna

2.2. Odprawa emerytalno-rentowa

2.3. Odprawa związana ze zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika

3. Zagadnienia składowo-podatkowe odpraw i odszkodowań

III. Regulamin wynagradzania

IV. Szczególne tryby wynagradzania pracownika

1.Przestój

1.1. Zmiana czasu na letni a czas pracy i wynagrodzenie

1.2. Zmiana czasu na zimowy a czas pracy i wynagrodzenie

2. Wadliwie wykonana praca

3. Dyżur

4. Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych

V. Praca w nadgodzinach i ponadwymiarowa

1.Pojęcie nadgodzin i rodzaje

2.Rodzaje nadgodzin

2.1. Limit pracy w nadgodzinach

2.2. Zlecanie nadgodzin

3. Rozliczanie nadgodzin

3.1. Czas wolny z inicjatywy pracownika

3.2 Czas wolny z inicjatywy pracodawcy

3.3. Dodatki za pracę w nadgodzinach

3. Nadgodziny średniotygodniowe

4. Praca w dniu rozkładowo wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy

5. Praca w niedziele i święta

5.1. Rekompensata za pracę w niedziele i święta

6. Praca w dniu wolnym udzielonym w zamian za święto

VI. Praca w porze nocnej

VII. Ryczały

1.Ryczałt za nadgodziny

2.Ryczałt z prace w porze nocnej

VIII. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

1.Obowiązki publiczno-prawne pracodawcy

2.Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

3.Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych

4.Rozróżnianie umów

5.Zatrudnianie emerytów i rencistów – obowiązki podatkowe

6.Terminy płatności składek oraz przesyłania dokumentów rozliczeniowych

7.Dokumenty ubezpieczeniowe

8.Podstawa wymiaru składek osoby przebywającej na zasiłku macierzyńskim

9.Podstawa wymiaru składek osoby przebywającej na urlopie wychowawczym

10.Składka wypadkowa

11.Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

12.Składki pozaubezpieczeniowe

12.1. Fundusz Pracy

12.2. Fundusz Solidarnościowy

12.3. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

12.4. Fundusz Emerytur Pomostowych

13. Składka zdrowotna przy powołaniu do funkcji na mocy aktu powołania

14. Obniżenie wysokości składki zdrowotnej do wysokości podatku dochodowego

IX. Podatki

1.Koszty uzyskania przychodu

1.1. Koszty uzyskania przychodu do wysokości osiągniętego przychodu

2.Skala podatkowa w 2022 r.

3.Kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy

3.1. Kwota zmniejszająca podatek dochodowy przy wspólnym rozliczaniu małżonków

3.2. Kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy podatnika samotnie wychowującego dziecko

4.Przekroczenie drugiego progu podatkowego w trakcie roku

5.Ulga dla młodych

5.1. Wiek podatnika

5.2. Rodzaje przychodów

5.3. Limit ulgi

5.4. Ulga dla młodych a składki na ubezpieczenie społeczne

5.5. Ulga dla młodych a zasiłki

6. Ulga na powrót

7. Ulga dla rodzin

8. Ulga dla pracujących emerytów (dla seniorów)

9. Rozliczenie składek członkostwa w związkach zawodowych

10. Wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych

12. Niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

13. Wnioski i oświadczenia podatkowe

X. Lista płac

1.Lista płac w praktyce

1.1. Dwie listy płac w jednym miesiącu

1.2.Przepracowanie  części miesiąca a lista płac

2.Korekty listy płac

2.1. Nadpłata wynagrodzenia

2.2. Uznanie umowy za pozorną

2.3. Przywrócenie do pracy

XI. Umowy cywilnoprawne

1.Umowa-zlecenie

2.Umowa o dzieło

3.Umowa cywilnoprawna zawarta z własnym pracownikiem

4.Kontrakt menadżerski

XII. Niezdolność do pracy

1.Wynagrodzenie chorobowe

2.Wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego

2.1. Wyłączenie wynagrodzenia z obliczania podstawy wymiaru

2.2. Niezdolność do pracy w pierwszym miesiącu pracy (przy spełnieniu warunku – okres wyczekiwania)

2.3. Niezdolność do pracy w drugim miesiącu pracy (przy spełnieniu warunku – okres wyczekiwania)

2.4. Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego po przerwie w wykonywaniu pracy

2.5. Składniki wynagrodzenia, których nie uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku

2.6. Składniki przysługujące za okresy miesięczne

2.7. Składniki przysługujące za okresy kwartalne

2.8. Składniki przysługujące za okresy roczne

2.9.Niewypłacenie składników wynagrodzenia

2.10. Składniki przysługujące do określonego terminu

2.1. Zmiana wymiaru etatu

3. Zasady uzupełnienia wynagrodzenia

3.1. Uzupełnienie wynagrodzenia w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności

3.2. Choroba w miesiącu urlopu wypoczynkowego

4. Podwyższenie zasiłku do kwoty świadczenia rodzicielskiego

5. Zasiłek chorobowy w dniu pracy

6. Obliczanie wysokości wynagrodzenia i zasiłku chorobowego

7. Świadczenie rehabilitacyjne

8. Zasiłek opiekuńczy

8.1. Osoby, na które przysługuje zasiłek opiekuńczy

8.2. Okres pobierania zasiłku opiekuńczego

XIII. Urlopy i inne nieobecności w pracy

1.Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

1.1. Wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej

1.2. Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc

1.3. Składniki wynagrodzenia, które są wypłacane za okresy dłuższe niż 1 miesiąc

2.Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

2.1. Etapy obliczania ekwiwalentu

2.2. Ustalenie podstawy

2.3. Współczynnik urlopowy

3. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop niepełnoetatowca

4. Okresy niewykonywania pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia

XIV. Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków

1.Potrącenia z praw majątkowych

2.Potrącenia z umów cywilnoprawnych

3.Zbiegi egzekucji

3.1. Zbieg egzekucji administracyjnych do wynagrodzenia za pracę

3.2. Zbieg egzekucji sądowych do wynagrodzenia za pracę

3.3. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej do wynagrodzenia za pracę

4. Potrącenia z zasiłków

4.1. Maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia przy zasiłku

4.2. Kwota wolna od potrąceń

XV. Pracownicze Plany Kapitałowe

1.Definicja Pracowniczych Planów Kapitałowych ich cel

2.Prywatna własność środków

3.Inwestycje PPK

4.Uczestnicy PPK

4. 1. Osoby zatrudnione w rozumieniu ustawy o PPK

4.2. Wiek uczestnika

5. Wybór instytucji finansowej

5. 1. Umowa o zarządzanie PPK  – kryteria wyboru instytucji finansowej prowadzącej PPK

5.2. Umowa o prowadzenie PPK

6. Zestawienie terminów i dokumentów obowiązujących w ramach PPK

7. Wypłata środków zgromadzonych na PPK

7. 1. Poważne zachorowanie

7.2. Wkład własny na mieszkanie/dom

7.3. Wypłata transferowa

7.4. Wypłata transferowa w przypadku zmiany pracodawcy

7.5. Zwrot środków

7.6. Świadczenie małżeńskie

7.7. Podział środków w przypadku rozwodu

7.8. Śmierć uczestnika PPK

8. Lista instytucji finansowych, które tworzą PPK

9. Przykładowe wizualizacje gromadzenia środków w PPK

10. Wpłaty do PPK

10. 1. Wpłaty podstawowe

10.2. Wpłaty dodatkowe

11. PPK na liście płac

12. Wpływ PPK na kwotę wolną od potrąceń

13. Lista dokumentów, które powinien wdrożyć podmiot zatrudniający

14. Czynności dokonywane przez podmiot zatrudniający w ramach obsługi PPK

Podsumowanie

Literatura

 

 

Informacje dodatkowe

Waga 0.1 kg

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Książka Płace”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Może spodoba się również…

  • Kurs Specjalista ds. płac – Całość

    1,200 
    Dodaj do koszyka
  • Kurs Specjalista ds. kadr i płac – Całość

    2,800 
    Dodaj do koszyka