Książka Dokumentacja pracownicza

86 

Kategoria: Tagi: , ,

Opis

Stan prawny aktualny na dzień: 01.06.2023 r.

Ta książka to poradnik, stworzony dla osób zajmujących się kadrami oraz dokumentacją pracowniczą, poszukujących odpowiedzi na wiele pytań związanych ze zmianami w przepisach prawnych, które obowiązują od 1 stycznia 2019 r. Niniejsza publikacja została szeroko zaktualizowana o problemy praktyczne i odpowiedzi na wiele nurtujących pytań, powstałych po wdrożeniu ostatnich zmian legislacyjnych.

Dowiesz się z niego w szczególności:

  • jak skrócić okres archiwizacji do 10 lat;
  • jak przejść (i czy jest to konieczne) na wersję elektroniczną dokumentacji pracowniczej;
  • jak prowadzić akta osobowe i pozostałą dokumentację związaną ze stosunkiem pracy zgodnie z nowymi przepisami, a przede wszystkim, które dokumenty w jakim miejscu winny być gromadzone;
  • których pracowników i ich dokumentacji pracowniczej dotyczą zmiany.

 

Ponadto publikacja została poszerzona o dokumentację z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz umów cywilnoprawnych.

Liczba stron: 247

Oprawa: miękka

 

 

Spis treści

Drogi czytelniku!

Kilka słów o mnie

  1. Wstęp

II. Dokumentacja pracownicza

1. Poufność i dostępność

2. Integralność i kompletność

3. Gwarancja nieuszkodzenia lub niezniszczenia dokumentacji pracowniczej

3.1. Dokumentacja w wersji papierowej

3.2. Dokumentacja w wersji elektronicznej

III. Akta osobowe

1. Część A

1.1. Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie

1.2. Skierowania i orzeczenia lekarskie dotyczące wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich

2. CZĘŚĆ B

2.1. Oświadczenie pracownika

2.2. Umowa o pracę

2.3. Elementy umowy o pracę

2.4. Rodzaje umów o pracę

2.5. Umowa na okres próbny

2.6. Umowa na czas określony

2.7. Umowa na czas nieokreślony

2.8. Umowa przedwstępna

2.9. List intencyjny

2.10. Informacja o celu, zakresie oraz sposobie zastosowania monitoringu

2.11. Warunki zatrudnienia

2.12. Porozumienie zmieniające

2.13. Wypowiedzenie zmieniające

2.14. Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy

2.15. Dokumenty dotyczące podnoszenia kwalifikacji przez pracownika

2.16. Nagrody lub wyróżnienia pracownika

2.17. Urlop bezpłatny

2.18. Dokumenty związane z uprawnieniami rodzicielskimi

2.19. Dokumenty związane ze współdziałaniem pracodawcy z reprezentującą pracownika zakładową organizacją związkową

2.20. Dokumenty związane z telepracą i pracą zdalną

2.21. Elastyczna organizacja pracy

2.22. Problematyczne dokumenty z części B

3. CZĘŚĆ C

3.1. Oświadczenia związane z rozwiązaniem stosunku pracy

3.2. Porozumienie stron

3.3. Wypowiedzenie

3.4. Rozwiązanie bez wypowiedzenia

3.5. Śmierć pracownika

3.6. Upływ trzymiesięcznej nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania

3.7. Niewypłacanie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

3.8. Dokumentacja zajęcia komorniczego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy

4. CZĘŚĆ D

4.1. Procedura karania dyscyplinarnego pracownika

5. CZĘŚĆ E

IV. Pozostała dokumentacja pracownicza związana ze stosunkiem pracy

1. Czas pracy pracownika

1.1. Ewidencja czasu pracy

1.2. Zwolnienie od pracy w celu załatwienia spraw osobistych

1.3. Zwolnienie od pracy w przypadku wychowywania przynajmniej jednego dziecka w wieku do 14 lat

1.4. Indywidualny rozkład czasu pracy

1.5. System skróconego tygodnia pracy

1.6. System czasu pracy weekendowej

1.7. Ruchomy rozkład czasu pracy

1.8. System zadaniowego czasu pracy

1.9. Dokumentacja wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych

1.10. Rozliczenie wykonywania pracy w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy

1.11. Dyżur

1.12. Zgody

1.13. Lista obecności

1.14. Harmonogramy czasu pracy

2. Urlopy

3. Dokumentacja związana z wynagrodzeniem pracownika

4. Odzież i inne środki ochrony indywidualnej

V. Okres archiwizacji

1. Pracownicy zatrudnieni przed 01.01.1999 r.

2. Pracownicy zatrudnieni w okresie 01.01.1999 r. do 31.12.2018 r.

3. Pracownicy zatrudnieni po 01.01.2019 r.

4. Obowiązki wobec ZUS – czyli jak skrócić okres archiwizacji dokumentacji pracowniczej do 10 lat

4.1. ZUS OSW

4.2. ZUS RIA

5. Termin złożenia dokumentów do ZUS

6. Obliczanie okresu archiwizacji dokumentacji pracowniczej

7. Obowiązek informacyjny o okresie archiwizacji, wydaniu oraz odbioru i zniszczeniu dokumentacji pracowniczej

8. Kontynuacja prowadzenia dokumentacji pracowniczej w przypadku ponownego zatrudnienia

9. Wydanie kopii dokumentacji pracowniczej

10. Wydanie lub zniszczenie dokumentacji pracowniczej po upływie okresu archiwizacji

11. Elektronizacja dokumentacji pracowniczej

11.1. Zmiana formy dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną

11.2. Zmiana formy dokumentacji pracowniczej z elektronicznej na papierową

VII. Dokumentacja w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych

VIII. Dokumentacja umów cywilnoprawnych

IX. Dokumentacja oświadczeń i wniosków podatkowych

1. Kwota zmniejszająca zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych

2. Oświadczenie o preferencyjnym opodatkowaniu z małżonkiem lub jako samotnie wychowujący rodzic

3. Stosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu

4. Rezygnacja z kosztów uzyskania przychodu

5. Rezygnacja z ulgi dla młodych

6. Ula na powrót

7. Ulga dla rodzin 4+

8. Ulga dla pracujących seniorów

9. Rezygnacja z autorskich kosztów uzyskania przychodu

10. Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy

X. Dokumenty związane z zatrudnianiem cudzoziemców

Podsumowanie

Literatura

 

Informacje dodatkowe

Waga 0.1 kg

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Książka Dokumentacja pracownicza”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Może spodoba się również…