Share on facebook

Korekta listy płac, rozliczenia z ZUS i US z uwzględnieniem zmian podatkowych od 2023 r.

199 

Więcej informacji:

Korekta listy płac, rozliczenia z ZUS i US z uwzględnieniem zmian podatkowych od 2023 r.


MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie będzie odbywać się online, na platformie Clickmeeting. Osoby, które będą uczestniczyć w szkoleniu online, otrzymają każdorazowo link do zamkniętego pokoju webinarowego, na swoją skrzynkę mailową na adres, który został podany przy zamówieniu i opłaceniu szkolenia.


ZAPISY NA SZKOLENIE STACJONARNE/ONLINE

 

POBIERAM FORMULARZ

 

KTÓRY SPOSÓB ZAPISU WYBRAĆ?   Masz 2 możliwości:

 1. Zakup szkolenia w moim sklepie.
 2. Zapis poprzez formularz zgłoszeniowy.

 

ZAKUP POPRZEZ SKLEP:

Chcąc zakupić szkolenie, należy dodać produkt do koszyka i dokonać zakupu. Zaznaczając płatność przez druczek płatności, musisz liczyć się z tym, że przelew będzie przetwarzany tak jak każdy inny przelew – do 3 dni roboczych.  W celu otrzymania faktury należy zaznaczyć odpowiednie pole i wypełnić dane. Jeśli jest inny odbiorca niż nabywca wpisz tę informację w uwagach do zakupu. Brak oznaczania chęci otrzymania faktury spowoduje niemożność wydania jej w późniejszym okresie.

ZAPIS POPRZEZ WYSŁANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO:

Jeśli pracodawca będzie finansować Twój udział w wydarzeniu, pamiętaj, by pobrać i uzupełnić poniższy formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go na adres: ksiegowosc@karolinaniedzielska.pl Zakup szkolenia poprzez formularz oznacza, że faktura będzie wystawiona w dniu szkolenia. Formularze niekompletne i złożone po wyczerpaniu miejsc nie będą przyjmowane. W przypadku zapisu większej ilości osób należy dla każdej osoby z osobna wypełnić formularz zgłoszeniowy.

 

POBIERAM FORMULARZ

 

Problemy techniczne i inne zgłaszaj pod adresem: biuro@karolinaniedzielska.pl

 


Trenerzy:

Andrzej Radzisław

 

 

Radca prawny i ekspert z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Jest byłym pracownikiem Centrali ZUS – Departamentu Ubezpieczeń i Składek, Pracując w Centrali ZUS brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami, analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z przepisami.

Był wykładowcą prawa ubezpieczeń w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na studiach dla kierowników jednostek trenowych ZUS oraz dla aplikantów w ramach szkoleń organizowanych przez Okręgową Izbę Radców prawnych w Warszawie. Występował w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych oraz uczestniczy w kongresach sympozjach związanych z tematyką płac.

Trener z 20 – letnim  doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo – płacowych oraz kadry zarządzającej z zakresu ubezpieczeń społecznych, zasiłków naliczania wynagrodzeń.


PROGRAM SZKOLENIA

I. Nadpłata wynagrodzenia pracownika.

 • Rozliczenia podatkowe i składkowe przy nadpłacie wynagrodzenia związanego z chorobą pracownika.
 • Korekta listy płac przy długotrwałej chorobie.
 • Wpływ zwolnienia lekarskiego ZUS E-ZLA po wypłacie wynagrodzenia – jak skorygować nadpłacone wynagrodzenie z wynagrodzenia chorobowego, zasiłków z ubezpieczenia społecznego?
 • Korekta dokumentów w związku z wypłatą wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku chorobowego.
 • Konsekwencje dla płatnika składek ZUS w przypadku błędnego ustalenia podstawy wymiaru zasiłków.
 • Konsekwencje podwyższenia wynagrodzenia z okresem wstecznym na podstawę wymiaru zasiłków.
 • Wyliczenia wysokości wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca – jak nie popełnić błędu, konsekwencje błędów,
 • Decyzja ZUS-u o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym pracownika  (byłego pracownika) konsekwencje nie złożenia odwołania – analiza praktyczna
 • Umowa zlecenia i umowa o dzieło z własnym pracownikiem na rzecz własnego pracodawcy (korekta dokumentów z uwagi na uznanie umowy za wykonywaną na rzecz pracodawcy).

 

II. Rozliczenie podatkowo składkowe w przypadku korygowania okresu do grudnia 2021 r.

 • Korekta za okres przedawniony – na co zwrócić uwagę

 

III. Rozliczanie umów zleceń

 • Błędne oświadczenie złożone przez ubezpieczonego.
 • Kalkulacja wynagrodzenia zleceniobiorcy, jak ustalić zasady wypłaty wynagrodzenia aby nie ponosić dodatkowych kosztów w sytuacji gdy okaże się, że  zleceniobiorca podlega nie tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu ale także ubezpieczeniom społecznym,
 • Jak odzyskać składki od zleceniobiorcy,
 • Korekta rozliczeń z ZUS spowodowana błędnym opłaceniem składek za zleceniobiorcę.
 • Jak rozliczyć nadpłatę, niedopłatę składek jak złożyć korektę dokumentów składanych do ZUS

 

IV. Przekroczenie 30-krotności podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 • obowiązki płatnika i ubezpieczonego
 • konsekwencje złożenia błędnego oświadczenia przez ubezpieczonego
 • ustalenie kwoty do zwrotu

 

V. Konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia

 • kiedy umowa o dzieło może zostać zakwestionowana
 • jakich zapisów unikać przy zawieraniu umowy o dzieło
 • jak złożyć korektę dokumentów rozliczeniowych do ZUS-u
 • Czy można odzyskać składki od ubezpieczonego
 • Co zrobić aby odzyskać składki od ubezpieczonego

 

VI. Korekta rozliczeń po uznaniu umowy o dzieło za zlecenie

 

VII. Konsekwencje podatkowe i składkowe sfinansowanie składek za ubezpieczonego i byłego ubezpieczonego – interpretacje podatkowe i wyroki NSA

 

VIII. Zwrot pracodawcy nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika i byłego pracownika

 

IX. Korekta dokumentów rozliczeniowych w związku z uznaniem zdarzenia powodującego niezdolność do pracy za wypadek przy pracy

– korekta dokumentów w związku z wypłatą wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku

– konsekwencje dla płatnika w przypadku błędnego ustalenia podstawy wymiaru zasiłków

 

X. Przedawnienie należności, a obowiązek składania korekty dokumentów do ZUS


Materiały ze szkolenia: 

Każdy uczestnik otrzyma:

– materiały w wersji elektronicznej

– dostęp do nagrań na platformie szkoleniowej przez okres jednego roku,

– imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

199