fbpx
Praca w porze nocnej nauczyciela

Blog

Praca w porze nocnej nauczyciela

Nauczyciel może być obowiązany do realizowania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych także w porze nocnej.

2. Za każdą godzinę pracy w porze nocnej nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 15% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego. Kwota ta nie może być niższa niż stawka określona w kodeksie pracy. Zgodnie z przepisami kp  – minimalną wysokością dodatku za pracę w porze nocnej jest  20% stawki godzinowej, wynikającej z minimalnego wynagrodzenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie realizowania przez nauczycieli tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych w porze nocnej:

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć wychowawczych także w porze nocnej jest realizowany w:

1) zakładach poprawczych,
2) schroniskach dla nieletnich,
3) rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych z internatami dla dzieci i młodzieży,
4) placówkach opiekuńczo-wychowawczych zapewniających całodobową opiekę.
5) specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
6) internatach i bursach szkolnych,
7) domach wczasów dziecięcych.
Nauczyciel wychowujący dziecko w wieku do lat 4 oraz nauczyciel samotnie wychowujący dziecko w wieku do lat 14 może byç obowiązany do zapewnienia opieki wychowawczej w porze nocnej wyłącznie za jego zgodą.

 

Nauczycielom zobowiązanym do realizowania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych także w porze nocnej dyrektor szkoły zapewnia:
1) dzień wolny od pracy po zakończeniu pracy w porze nocnej trwającej co najmniej 8 godzin,
2) korzystanie co najmniej raz na dwa tygodnie z dwu kolejnych nocy wolnych od pracy, przypadających w sobotę i w niedzielę lub w niedzielę i w poniedziałek,
3)równomierne obciążenie nauczycieli pracą w porze nocnej.

Szukasz inspiracji, pomocy oraz refleksji w kadrach i płacach oraz HR i zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Wejdź na fanpage.

https://www.facebook.com/eduniedzielska/

Karolina Niedzielska

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email