Opieka nad dzieckiem zdrowym dla nauczyciela-2

Blog

Opieka nad dzieckiem zdrowym dla nauczyciela

1 styczna 2018 r. do Karty Nauczyciela wprowadzono art. 67 e, w którym szczegółowo uprawnienie nauczyciela do wzięcia opieki nad zdrowym dzieckiem.

Regulacja ta jest bardzo podobna do opieki z kodeksu pracy.

O opiece kodeksowej przeczytasz w moim wpisie:

Opieka nad dzieckiem zdrowym

Zasady udzielania opieki nad dzieckiem zdrowym

 

Nauczycielowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

2 dni opieki przysługują bez względu na ilośc dzieci.

Z uwagi na fakt, że opieka nie jest dodatkowym urlopem, niewykorzystanie jej w danym roku kalendarzowym powoduje, że nie przechodzi na kolejny rok, jako opieka zaległa. Po prostu przepada.

Z uwagi na fakt, że art. 67 e KN pominął możliwość korzystania z opieki w godzinach, każdy nauczyciel bez względu na wymiar zajęć ma prawo do korzystania z opieki wyłącznie w wymiarze dniowym.

Do kiedy przysługuje prawo?

Opieka przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 14 roku życia. Z końcem tego dnia, uprawnienie nauczyciela z mocy prawa wygasa.

Szukasz inspiracji, pomocy oraz refleksji w kadrach i płacach oraz HR i zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Wejdź na fanpage.

https://www.facebook.com/eduniedzielska/

Karolina Niedzielska

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email