Share on facebook

Modele prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna jest zazwyczaj drugim etapem procesu rekrutacyjnego.

Często przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej nie mamy zielonego pojęcia czego możemy się spodziewać po rozmówcy, jakie będą pytania, w jakim tonie będzie prowadzona. Większość tych elementów zależy po prostu od modelu obranego przez rekrutera.

Modele te zostaną przedstawione w moim wpisie 🙂

Wyróżniamy następujące modele prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej:

1) model biograficzny,

2) analiza wydarzeń krytycznych,

3) sprawdzenie listy kryteriów,

4) analiza sytuacji zawodowej kandydata.

Model biograficzny

Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej, sposób jej prowadzenia przez rekrutera jest scentralizowana na następujących po sobie faktach z życia kandydata do pracy. Chronologia zadawania pytań lub analizy kandydata jest dowolna. Istnieje możliwość opowieści od zdarzeń najwcześniejszej z przeszłości do teraźniejszości bądź na odwrót.

Analiza wydarzeń krytycznych

Rozmowa kwalifikacyjna opierać się będzie głównie na zwrotne wydarzenia w życiu/ karierze zawodowej. W tej metodzie można skupić się na sukcesach lub porażkach zawodowych, nietypowych, nadzwyczajnych, stresujących sytuacjach. W tym modelu możemy badać u kandydata różnego rodzaju cechy osobowości mogące mieć kluczowe znaczenia do wykonywania określonego rodzaju pracy lub zajmowania danego stanowiska pracy. Przykładami takich cech mogą być: asertywność, odporność na stres, kreatywność, rozwiązywanie problemów, praca zespołowa etc.

Sprawdzenie listy kryteriów

Ten model opiera się na zadawaniu przez rekrutera pytań dotyczących bezpośrednio cech, kryteriów pożądanych od kandydata lub wręcz przeciwnie.

Analiza sytuacji zawodowej kandydata

W trakcie rozmowy profil kandydata będzie analizowany pod kątem sytuacji zawodowej. W tym modelu mogą pojawić się pytania dotyczące:

-obecnej pracy- zadań, zajmowanego stanowiska, przyczyn chęci zmiany,

-wykształcenia,

-posiadanych kwalifikacji,

-planów i zamierzeń samorozwoju, rozwoju zawodowego,

-poprzednich miejsc pracy,

-planów zawodowych.

 

Jak widać przebieg rozmowy kwalifikacyjnej często nie jest zostawiony przypadkowi, a wręcz przeciwnie są to zamierzone działania rekrutera.

 

Szukasz inspiracji, pomocy oraz refleksji w kadrach i płacach oraz HR i zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Wejdź na fanpage.

https://www.facebook.com/eduniedzielska/

Karolina Niedzielska

 

 

 

Spodobało się? Udostępnij!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email