fbpx
Edycja toruń-55

Blog

Minimalne wynagrodzenie w 2021

W 2021 r. – minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 2800 zł, zaś stawka dla umów cywilnoprawnych to 18,30 zł.

Pamiętaj! 

Zgodnie z przepisami pracodawca zobowiązany jest do wypłaty co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie może być to wynagrodzenie zasadnicze + dodatki lub też wynagrodzenie zasadnicze może być niższe niż minimalne wynagrodzenie, jednakże musi zostać uzupełnione przez dodatki, aby w ostatecznym rachunku normalnego wynagrodzenie wynosiło co najmniej stawkę minimalną. Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:

1) nagrody jubileuszowej;

2) odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;

3) wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych (w tym także ryczałt za pracę w nadgodzinach);

4) dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej (w tym także ryczałt za pracę w porze nocnej);

5) dodatku za staż pracy.

Przykład: 

Wynagrodzneie zasadnicze  2000 zł brutto
Dodatek językowy  800 zł brutto 
Suma  2800 zł brutto 

 

Podoba Ci się wpis? Zostaw komentarz!

Chcesz, abym poruszyła inne tematy? Zostaw propozycję w komentarzu na Facebooku i udostępnij wpis.

Karolina Niedzielska

Facebook: Kwadrans z HR – Karolina Niedzielska

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email