fbpx

Doradztwo prawne

Oferuję kompleksową obsługę prawną dla osób indywidualnych i podmiotów gospodarczych z zakresu doradztwa prawnego z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa karnego oraz ochrony danych osobowych. Swoje usługi dostosowuje do indywidualnych potrzeb klienta, podchodząc do każdej sprawy z najwyższą starannością oraz pełnym zaangażowaniem. Pomimo siedziby w Toruniu istnieje możliwość współpracy na terenie całego kraju.

Udzielam porad prawnych w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zakres moich usług obejmuje doradztwo w sporach ze stosunku pracy, pomoc w sprawach mobbingu i dyskryminacji, wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wdrażanie polityki antymobbingowej.

Sporządzanie pism procesowych: pozwów do sądu pracy (ustalenie stosunku pracy, przywrócenie do pracy, odszkodowania za niesłuszne rozwiązanie umowy o pracę), wniosków do ZUS i KRUS oraz odwołań do sądu ubezpieczeń społecznych (emerytury, renty, świadczenia chorobowe oraz wypadkowe).

Doradztwo prawne

prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Doradztwo prawne

prawo karne

Udzielam porad prawnych w sprawach karnych, karnoskarbowych i wykroczeniach. Zakres moich usług obejmuje doradztwo w postępowaniu przygotowawczym, sądowym, wykonawczym.

Sporządzanie projektów pism procesowych (zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia, zażaleń na odmowę wszczęcia postępowania, umorzenia postępowania, wniosków o wznowienie postępowania, apelacji, sprzeciwów i innych).

Udzielam porad prawnych z zakresu ochrony danych osobowych. Zakres moich usług obejmuje kompleksową obsługę w zakresie wdrożenia RODO, audytów RODO, zgłoszeń do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Doradztwo prawne

RODO

Bez nazwy-1

Kontakt

Kontakt

Formularz kontaktowy