Share on facebook

Zgodnie z art. 37 § 1 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli między innymi nie załatwiono sprawy w terminie określonym w przepisach szczególnych (czyli nasz art. 64 ust. 1 ustawy zasiłkowej), wnosimy wtedy ponaglenie na bezczynność ZUS lub jeżeli postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, wnosimy wtedy ponaglenie na przewlekłość postępowania.

Zgodnie z art. 37 § 1 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli między innymi nie załatwiono sprawy w terminie określonym w przepisach szczególnych (czyli nasz art. 64 ust. 1 ustawy zasiłkowej), wnosimy wtedy ponaglenie na bezczynność ZUS lub jeżeli postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, wnosimy wtedy ponaglenie na przewlekłość postępowania. Zgodnie z art. 37 § 1 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli między innymi nie załatwiono sprawy w terminie określonym w przepisach szczególnych (czyli nasz art. 64 ust. 1 ustawy zasiłkowej), wnosimy wtedy ponaglenie na bezczynność ZUS lub jeżeli postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, wnosimy wtedy ponaglenie na przewlekłość postępowania. Zgodnie z art. 37 § 1 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli między innymi nie załatwiono sprawy w terminie określonym w przepisach szczególnych (czyli nasz art. 64 ust. 1 ustawy zasiłkowej), wnosimy wtedy ponaglenie na bezczynność ZUS lub jeżeli postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, wnosimy wtedy ponaglenie na przewlekłość postępowania. Zgodnie z art. 37 § 1 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli między innymi nie załatwiono sprawy w terminie określonym w przepisach szczególnych (czyli nasz art. 64 ust. 1 ustawy zasiłkowej), wnosimy wtedy ponaglenie na bezczynność ZUS lub jeżeli postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, wnosimy wtedy ponaglenie na przewlekłość postępowania.


Zgodnie z art. 37 § 1 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli między innymi nie załatwiono sprawy w terminie określonym w przepisach szczególnych (czyli nasz art. 64 ust. 1 ustawy zasiłkowej), wnosimy wtedy ponaglenie na bezczynność ZUS lub jeżeli postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, wnosimy wtedy ponaglenie na przewlekłość postępowania. Zgodnie z art. 37 § 1 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli między innymi nie załatwiono sprawy w terminie określonym w przepisach szczególnych (czyli nasz art. 64 ust. 1 ustawy zasiłkowej), wnosimy wtedy ponaglenie na bezczynność ZUS lub jeżeli postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, wnosimy wtedy ponaglenie na przewlekłość postępowania. Zgodnie z art. 37 § 1 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli między innymi nie załatwiono sprawy w terminie określonym w przepisach szczególnych (czyli nasz art. 64 ust. 1 ustawy zasiłkowej), wnosimy wtedy ponaglenie na bezczynność ZUS lub jeżeli postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, wnosimy wtedy ponaglenie na przewlekłość postępowania.

  • Zgodnie z art. 37 § 1 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli między innymi nie załatwiono sprawy w terminie określonym w przepisach szczególnych (czyli nasz art. 64 ust. 1 ustawy zasiłkowej), wnosimy wtedy ponaglenie na bezczynność ZUS lub jeżeli postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, wnosimy wtedy ponaglenie na przewlekłość postępowania.
  • Zgodnie z art. 37 § 1 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli między innymi nie załatwiono sprawy w terminie określonym w przepisach szczególnych (czyli nasz art. 64 ust. 1 ustawy zasiłkowej), wnosimy wtedy ponaglenie na bezczynność ZUS lub jeżeli postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, wnosimy wtedy ponaglenie na przewlekłość postępowania.
  • Zgodnie z art. 37 § 1 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli między innymi nie załatwiono sprawy w terminie określonym w przepisach szczególnych (czyli nasz art. 64 ust. 1 ustawy zasiłkowej), wnosimy wtedy ponaglenie na bezczynność ZUS lub jeżeli postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, wnosimy wtedy ponaglenie na przewlekłość postępowania.
  • Zgodnie z art. 37 § 1 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli między innymi nie załatwiono sprawy w terminie określonym w przepisach szczególnych (czyli nasz art. 64 ust. 1 ustawy zasiłkowej), wnosimy wtedy ponaglenie na bezczynność ZUS lub jeżeli postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, wnosimy wtedy ponaglenie na przewlekłość postępowania.
  • Zgodnie z art. 37 § 1 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli między innymi nie załatwiono sprawy w terminie określonym w przepisach szczególnych (czyli nasz art. 64 ust. 1 ustawy zasiłkowej), wnosimy wtedy ponaglenie na bezczynność ZUS lub jeżeli postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, wnosimy wtedy ponaglenie na przewlekłość postępowania.
  • Zgodnie z art. 37 § 1 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli między innymi nie załatwiono sprawy w terminie określonym w przepisach szczególnych (czyli nasz art. 64 ust. 1 ustawy zasiłkowej), wnosimy wtedy ponaglenie na bezczynność ZUS lub jeżeli postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, wnosimy wtedy ponaglenie na przewlekłość postępowania.

Spodobało się? Udostępnij!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email